Grave

'Er zijn al genoeg regels voor die sector'

Graafse raad ontziet agrariërs in klimaatprogramma

Door Freddy Klooté

GRAVE - Sinds 2014 wordt er in het Land van Cuijk samen met het Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord Brabant actief samengewerkt aan het uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030. Het Land van Cuijk hoort, met deze klimaatsamenwerking, bij de koplopers in Nederland. De Graafse raad vergaderde afgelopen dinsdag over het derde uitvoeringsprogramma, dat voor de komende vier jaar op de rol staat. Daar hangt uiteraard een kostenplaatje aan. Per gemeente bedragen de kosten hiervoor gemiddeld 42.125 euro per jaar.

Hennie Bongers: “Er zijn al genoeg regels voor agrariërs."

Jacques van Geest opende met een motie waarin hij nadere voorwaarden aan de gemeentelijke pachtgronden wilde stellen: “Om het klimaatprogramma wat meer body te geven”. Hennie Bongers van LLvC wilde daar niets van weten: “Er zijn al genoeg regels voor agrariërs. Ze betalen al een stevige pacht en dan ook nog meer regels, dat zien wij niet zitten”. Ronald Eijbersen (CDA) kreeg de lachers op zijn hand: “De klimaatverandering leidt tot allerlei effecten. Gisteren liep er al een blote man in de binnenstad van Grave. Nu heb ik niets tegen blote mannen. Maar niet op straat. Laat ons sturen op resultaat. Alweer onbedoelde maatregelen voor de boeren. Er komt ook al een verkenning”.

Ben Litjens(Keerpunt 2010) zag een apart klimaatbeleid voor het Land van Cuijk al helemaal niet zitten: “Er is een duidelijk en helder klimaatbeleid dat is vastgesteld door de Tweede Kamer. We moeten niet steeds een beroep doen op de burgers”. Rob Bannink (VVD) kon zich vinden in de opmerkingen van Hennie Bongers. Ook Marion Wierda (D66) zag de motie niet zitten: “We zijn terughoudend voor meer regels”. Ze vond het wel een goed programma dat gepresenteerd werd.

Wethouder Peters
“De subsidies worden aan de regio verstrekt. Daarom is er een klimaatbestendig programma Land van Cuijk”, verduidelijkte hij. Er is een groen programma met regels voor de landbouw. Daarin staat bijvoorbeeld dat ook korte pacht mogelijk is. En dus kan een pachter na één oogst weer stoppen en moet de grond weer verpacht worden. Dat is niet duurzaam. De agrarische sector moet toch al aan allerlei regels voldoen. We hebben extra aandacht voor die korte pachters”. Jacques van Geest was verbaasd: “Nu kunnen we eindelijk eens een daad stellen. We moeten die pachttermijnen gaan uitbreiden. De boeren moeten ook minder kunstmest gebruiken. Er ligt een kans. De boeren gaan hier minder problemen mee hebben dan de raad hier”. Rob Bannink wilde graag een plan van aanpak: “Wanneer gaan we wat doen? We geven weer een zak geld uit en wat gebeurt er?”. Wethouder Ben Peters deed de toezegging om een inventarisatie te geven van de projecten. Marion Wierda: “Wij zijn voorstander van verduurzaming en we zijn tevreden met de stand van zaken”.

De ervaren Jacques van Geest had de koppen geteld, zag dat het verhaal van Hennie Bongers breed gedragen werd en trok de motie in.
Het raadsvoorstel: In te stemmen met het visiedocument; managementsamenvatting en uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig Land van Cuijk 2019-2022. Voor 2019 17.500 euro beschikbaar te stellen voor de benodigde uren ten behoeve van dit programma en deze middelen te onttrekken uit de algemene reserve. De financiële bijdrage en benodigde uren voor 2020-2022 op te nemen in de kadernota 2020.

Bij de stemming hierover was alleen Ben Litjens tegen.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties