Grave

Graafse partijen willen extra raadsvergadering over coronacrisis

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Een aantal politieke partijen binnen de gemeenteraad van Grave wil op dinsdag 19 mei een extra raadsvergadering over de coronacrisis. Dat hebben CDA, D66, Liberaal Land van Cuijk en VPGrave via een schriftelijk verzoek laten weten aan de raadsvoorzitter, burgemeester Lex Roolvink. De vier partijen menen dat “gelet op de ernst van de crisis en de wezenlijke gevolgen op allerlei terreinen, binnen en buiten het stadhuis, een vrijwel geheel aan de coronacrisis gewijde vergadering maakt dat wij echt de tijd kunnen nemen om het er goed over te hebben, in plaats van een los agendapunt bij een overvolle raadsagenda.”

CDA, D66, Liberaal Land van Cuijk en VPGrave willen langs drie lijnen de coronacrisis bespreken. In de eerste plaats zou de burgemeester inzichtelijk moeten maken hoe deze crisis de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp raakt. Daarbij gaat het om zieken, overledenen en hun naasten. Maar ook om de actuele situatie in en rond de zorgcentra, het asielzoekerscentrum, openbare orde en handhaving.
Ten tweede willen de vier partijen alle portefeuillehouders de gelegenheid geven de situatie in beeld te brengen aangaande het eigen takenpakket. Daarbij kunnen de wethouders de raad bijpraten over de noodzakelijke maatregelen ten behoeve van het behoud van de sociale cohesie, het verenigingsleven, de situatie van ondernemers en het sociaal domein.
Ten derde zal er overleg gevoerd worden over de situatie op korte en lange termijn, ook in financiele zin. De gemeenteraad heeft door een breed gesteunde motie van het CDA de ambtelijke organisatie in 2020 gebonden aan een budgetplafond. Is dat houdbaar in het licht van alle maatregelen? Hoe wordt de gemeentelijke plannings- en controlcyclus ingericht? Wat zijn de effecten van de Rijksmaatregelen?

De vier fracties onderkennen dat de huidige situatie door corona tot veel verdriet en onzekerheid leidt. “Het is moeilijk te varen in de mist. De zwaarte van de ellendige situaties wordt enigszins verlicht door talrijke initiatieven die mensen een hart onder de riem steken, een steun in de rug bieden of op een andere wijze de gemeenschap dragen.”

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties