Grave

'We lopen nog steeds achter de feiten aan'

Graafse gemeenteraad wil meer openheid van AZC

Door Freddy Klooté

GRAVE - Afgelopen week was het weer onrustig in Grave. Sirenes van politie loeiden door het stadje en een politiehelikopter vloog geruime tijd met felle lampen over het gedeelte nabij gevangenis en AZC. Ook het centrum kreeg er bezoek van. Ongerustheid maakte zich meester van de onwetende bevolking. Een ruzie op het AZC? Daar is men onderhand wel aan gewend geraakt. Of een uitbraak uit het Huis van Bewaring? Dat maakt dat deuren angstvallig op slot werden gedaan. Familieleden werden gewaarschuwd, de sociale media raakten overvol. Vooral met vraagtekens. Later kwam de buitenkant van het verhaal tevoorschijn. Alle reden dus voor vragen in de Graafse gemeenteraad, die afgelopen dinsdag bij elkaar kwam.

Astrid Bannink (LPG) mocht het spits afbijten: “Ik merk dat door zulke incidenten het draagvlak voor een AZC afneemt. Je leest het op de social media. En dat moeten we zien te voorkomen. Voorzitter, misschien kunt u ons kort even meenemen in de gebeurtenissen”. Vervolgens was het de beurt aan Alex van Megen (CDA): “Omdat we het incident van afgelopen zaterdag in een breder verband plaatsen hebben we een aantal vragen. Omdat er meer speelt. De veiligheid van de mensen op het AZC, de omwonenden en de inwoners van Grave. En de onrust bij onze inwoners. We hebben daarom de volgende vragen. Wij zien graag dat de raad een overzicht ontvangt over incidenten op het AZC tot nu toe plus een maandelijkse rapportage.

Het is ook belangrijk dat we niet alleen vanavond bijgepraat worden over de maatregelen die door de overheid zijn genomen, maar dat we voortaan de vinger bij de pols kunnen houden, zodat we voorkomen dat we iedere keer moeten reageren op incidenten. Verder vraag ik hoe u oordeelt over de veiligheid, de handhaving en de gezondheid op het AZC. Mede gelet op de coronacrisis. Verder, hoe reageert u op de komst van vele ramptoeristen, ook gelet op de coronamaatregelen? Is daar aandacht voor als zich een incident voordoet? Onze laatste en misschien wel belangrijkste vraag: Met het oog op het veiligheidsgevoel van de bewoners, de omwonenden en de inwoners van onze gemeente is de vraag over de afhandeling en de nazorg van het incident”.
Ben Litjens (Keerpunt 2010): “Eindelijk krijgen we openheid van zaken over het AZC. We lopen nog steeds achter de feiten aan”.

Antwoord portefeuillehouder
Burgemeester Lex Roolvink heeft het AZC in zijn portefeuille: “Ik betreur het in hoge mate en ik vind het onacceptabel dat dit soort incidenten zich voordoen. Ik heb u al eerder toegezegd om daarover met u van gedachten te wisselen. Samen met de politie. Door corona kon dat niet live plaatsvinden, maar ik zal kijken of deze bijeenkomst toch kan doorgaan. U heeft al eerder gevraagd om cijfers van het AZC, en u vraagt nu om specifieke cijfers. Wij zijn gebonden aan wet- en regelgeving en kunnen niet alles delen. De cijfers die we wel kunnen delen zullen we ook delen. We zijn met andere gemeenten met een AZC, hier in de buurt, aan het kijken wat we hieraan kunnen doen. We hebben overleg met de ketenmariniers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Over dat actieprogramma bent u al eens bijgesproken, hoe we dat kunnen aanpakken. Het gaat over het AZC zelf, het winkelgebied en het openbaar vervoer. De subsidie is door het ministerie verstrekt en we bekijken nu hoe we die subsidie zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. Want de overlast die er nu is die moet en die zal stoppen. En dan corona op het AZC. De COA houdt zich aan de voorgeschreven coronamaatregelen en grijpt in waar dat nodig is. Het AZC draagt zorg voor de eigen asielzoekers als zij besmet zijn. Het protocol is als volgt: Als er een persoon positief getest is op covid-19 gaat die terstond in isolatie op het AZC. In de praktijk betekent dit, dat de hele unit dan in isolatie gaat. Het AZC zal vanaf ook voor het eten zorgen en voor alle andere attributen. Tijdens de isolatie mogen de bewoners de unit niet uit en ze mogen niet deelnemen aan programma’s. Ook de bewoners die nog getest moeten worden blijven binnen”.

Over de ramptoeristen was de burgemeester niet te spreken: “Een buitengewoon verwerpelijk fenomeen. Filmpjes en foto’s vind ik in- en intriest. Mensen die de hulpdiensten belemmeren hun werk te doen, daar zal tegen opgetreden worden. Tot slot de vechtpartij van afgelopen zaterdag. Het AZC biedt nazorg aan de getuigen en de overige bewoners en dat heeft ook afgelopen zaterdag ook plaatsgevonden. Met strafrechtelijke zaken wordt eerst gekeken naar de ernst en met de COA wordt gekeken of ze overgeplaatst moeten worden. En ook dat is zaterdag bekeken, zodat de overige bewoners zich niet onveilig moeten voelen. De omwonenden worden regelmatig geïnformeerd over die incidenten en ze kunnen altijd contact met ons opnemen. In juli is er een groot overleg geweest met de bewoners en de ondernemersvereniging, want die is ook partij in dit geheel”.

 

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-11-04 19:08:09


Overigens, het is ook belangrijk om een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van deze incidenten, waarbij asielzoekers zijn betrokken.
Let wel, de asielzoekers zitten daar niet voor hun lol. Ze komen uit allerlei landen, met verschillende culturele achtergronden en de meesten weten niet eens waar ze aan toe zijn.

Het zijn bovendien vaak tamelijk jonge mannen, die voornamelijk op zichzelf zijn aangewezen. Zij hunkeren vaak naar contact. Ook het vinden dat een goede dagbesteding is meestal aan allerlei beperkingen onderhevig.
Vanuit dat oogpunt bezien is het begrijpelijk dat er af en toe een incident plaats vindt.

Het is in feite een behoorlijk betreurenswaardige situatie, waarmee niemand van ons mee zou willen ruilen.
Niettemin heb ik uiteraard ook begrip voor alle overlast dat een en ander met zich meebrengt, zowel voor medebewoners als omwonenden en medewerkers van het COA.

Hopelijk zijn er mensen inzetbaar die hen kunnen helpen.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties