Grave

'Met energie en vertrouwen aan de slag'

Graafse coalitie presenteert concept-bestuursprogramma

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Dinsdag maakten de Graafse coalitiepartijen LPG en CDA het concept-bestuursprogramma 2018-2022, getiteld 'Met energie en vertrouwen', openbaar. De fractievoorzitters van LPG en CDA boden het aan de overige fracties in de gemeenteraad aan. Op 18 september buigt de raad zich erover.

"LPG en CDA hebben gekozen voor een open proces. Alle Graafse partijen zijn meermaals uitgenodigd mee te denken over de koers die de gemeente Grave de komende jaren op hoofdlijnen vaart. Daarom ligt een vergelijking van álle verkiezingsprogramma's aan de basis van het concept-programma. Ook is er, op verschillende momenten en manieren, input geleverd door de partijen Keerpunt 2010, D66 en Lijst Bongers. Ook VPGrave heeft een steentje bijgedragen door aandacht te vragen voor sociaal ondernemerschap. Omdat zo'n werkwijze tijd vraagt, heeft het even geduurd voordat het stuk naar buiten kon worden gebracht. We hebben namelijk alle input en feedback serieus genomen."

Het CDA is blij dat er een nieuwe wind waait in de raadszaal. "De sfeer is constructief, partijen praten mét elkaar en proberen besluiten van de raad tijdens een vergadering zo mogelijk te verbeteren. Bij meerdere belangrijke punten komen fracties nader tot elkaar. Het gezonde verstand gaat boven partijpolitiek. De werkwijze bij de totstandkoming van het concept-bestuursprogramma is daarvan een voorbeeld. De uitgestoken handen van LPG en CDA zijn aangenomen. Omdat het een programma is op basis waarvan burgemeester en wethouders een collegeprogramma schrijven en later concrete voorstellen aan de gemeenteraad voorleggen, is er ook dán volop ruimte voor de fracties om daarover mee te praten. We staan namelijk aan een begin van een proces, niet aan het einde."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties