Grave

Gemeenten houden grondwaterstand nauwlettend in de gaten

Stuw zwaar beschadigd na tankerongeluk op Maas bij Grave (update 11)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - De Graafse brug is donderdagavond rond 21 uur voor alle verkeer afgesloten na een ongeluk met een Duitse tanker op de Maas. Het Duitse schip, genaamd Maria Valentine, is in de dichte mist vermoedelijk tegen een pijler van de brug aangebotst. Politie en de Graafse brandweer gingen ter plaatse om hulp te verlenen. (foto's: Marco van den Broek)

Hoe groot de schade aan de Thompsonbrug is en tot wanneer de afsluiting gaat duren, is nog niet bekend. Verwachting is dat de brug nog zeker tot morgenochtend blijft afgesloten.
Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat bekijkt of het mogelijk is het schip naar de kant te krijgen.

Update 23 uur: Bij de aanvaring van de tanker met de brugpijler zijn mogelijk gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het zou gaan om de brandbare en explosieve stof Benzeen, die schadelijk is voor de gezondheid. De hulpdiensten, die massaal zijn uitgerukt, hebben het incident daarom opgeschaald naar GRIP1. Dit houdt in dat de verschillende hulpdiensten nauw samenwerken. De stof dampt, maar er is geen lekkage in het water, laat de politie weten.

Update 23.30 uur: De tanker is eerder vanavond vermoedelijk tegen de sluisdeuren aan gevaren. Als gevolg hiervan raakten de afsluitkleppen voor de lading beschadigd.

Update 00.15 uur: Er is geen acuut gevaar geweest voor de omgeving, stelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De Benzeendamp die vrijkwam bleef beperkt tot het tankschip en er heeft lekkage in het water plaatsgevonden. De zes personen tellende bemanning is rond middernacht van de tanker gehaald.

Update 03.45 uur: De Thompsonbrug blijft afgesloten, zeker nog in de ochtend van 30 december. Houd rekening met omleidingen, meldt de gemeente Grave. Er is sprake van een waterstandsdaling. Deze dalende waterstand kan effect hebben op de stabiliteit van de kade. Kade-eigenaren (aan de Maas van Sambeek tot Grave) wordt aangeraden uit voorzorg extra maatregelen te treffen, zoals geen auto's parkeren op de kade.
Voor meer informatie en vragen over de waterstand kunt u terecht bij www.rws.nl. Of via Twitter: @rijkswaterstaat. Of telefonisch: 0800-8002 (tussen 7 en 20 uur).

Update 7.30 uur: De stuw in de Maas bij Grave is donderdagavond 29 december door een aanvaring beschadigd. De scheepvaart tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal is hierdoor gestremd. Nadere inspectie moet de precieze schade aan de stuw duidelijk maken, meldt Rijkswaterstaat.
Het eerste onderzoek heeft uitgewezen dat er 6 schuiven van de stuw beschadigd zijn. Hierdoor loopt er water weg uit het stuwpand (deel van de rivier tussen twee stuwen en/of sluizen). Rijkswaterstaat bekijkt welke maatregelen getroffen kunnen worden om het leeglopen van het stuwpand tussen Grave en Sambeek tegen te gaan. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de aanvaring.

Update 8.50 uur: Eerder raadde de gemeente Grave kade-eigenaren aan om vanwege de dalende waterstand uit voorzorg extra maatregelen te treffen. Volgens de laatste metingen van Rijkswaterstaat heeft de dalende waterstand echter geen gevolgen voor de stabiliteit van de kade. Het nemen van voorzorgsmaatregelen is daarom niet langer nodig, laat de gemeente weten.

Update 12.55 uur: Doordat het water in de Maas blijft zakken, zijn diverse boten in de jachthaven droog komen te liggen. (zie foto's) 

Update 13.20 uur: De Graafse brug is weer geopend voor alle verkeer. Het scheepvaartverkeer is nog steeds gestremd.

Update 13.50 uur: De schipper die donderdagavond met zijn tanker tegen de Graafse brug botste, is aangehouden. Het gaat om een 52-jarige man uit Slowakije. De schipper is verhoord en er is er bloed afgenomen om te kunnen bepalen of hij wellicht had gedronken.

Update 3 januari 17.50 uur:
Rijkswaterstaat heeft de laatste dagen voortdurend inspecties uitgevoerd aan de beschadigde stuw bij Grave. Inmiddels is bekend dat het gaat om vijf beschadigde jukken, waarvan er drie vervangen moeten worden en twee herstelbaar lijken. Er is ook behoorlijke schade aan de betonnen onderwaterconstructie van de stuw.
Momenteel bekijkt Rijkswaterstaat of een tijdelijke beheersmaatregel mogelijk is om zo snel mogelijk de waterkerende functie van de stuw te herstellen. Als daarmee het waterpeil op orde gebracht wordt, is, kan de scheepvaart hervat worden. Rijkswaterstaat denkt aan een tijdelijke waterkerende maatregel, die voor de bestaande stuw Grave wordt geplaatst. Verschillende zaken worden nu nog onderzocht. Een vereiste is dat de tijdelijke maatregel binnen 48 uur afbreekbaar is. De Maas is een regenrivier; het waterpeil kan zeker in het hoogwaterseizoen snel stijgen. De waterveiligheid staat bij het zoeken naar de tijdelijke maatregel bij stuw Grave voorop.
Rijkswaterstaat verwacht over enkele dagen met een uitgewerkt en doorgerekend scenario voor de tijdelijk maatregel bij de stuw Grave te komen.
Het pompen van water uit de Maas naar het Maas-Waalkanaal gaat onverminderd verder. Hierdoor is er naar verwachting in de loop van volgende week weer beperkt scheepvaart op het Maaswaal-Kanaal mogelijk.

Update 4 januari 17.20 uur
Gemeenten gaan grondwaterstand nauwlettend in de gaten houden. De stuw bij Grave werkt niet meer en het waterpeil in de Maas is inmiddels flink gedaald. Deze enorme waterstandsverlaging kan ook gevolgen hebben voor de grondwaterstand in de wijde omgeving. De stand van het grondwater is afhankelijk van veel factoren zoals het soort bodem, de mate waarin een gebied bebouwd is en de hoeveelheid neerslag binnen een bepaalde periode. Het waterpeil van de Maas beïnvloedt de grondwaterstand ook, hoe hoger het Maaspeil, hoe hoger de grondwaterstand in de omgeving. Maar andersom geldt dat ook, als het peil in de Maas daalt, kan het grondwater als het ware mee zakken.
Nu de waterstand in de Maas zo laag is, bestaat de kans dat er grondwater ‘weglekt’ naar de Maas toe. Zeker als de peilverlaging langer aanhoudt. Dat zou kunnen betekenen dat vijvers in de omgeving een lagere waterstand krijgen of uiteindelijk zelfs droogvallen.
De gemeenten Cuijk en Grave gaan de grondwaterstand nauwlettend in de gaten houden. Daarbij wordt ook de hulp van het publiek gevraagd. Merkt u ‘vreemde’ zaken zoals het lager staan van water in vijvers of sloten, meld het ons. Dat kan via telefoonnummer 0486 – 477277. U kunt ook een e-mail sturen naar mark.peters@cgm.nl

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties