Grave

Goud - Column Freddy Klooté

Door Freddy Klooté

De bestuurders van het Amsterdam Museum hebben in al hun wijs- en vroomheid besloten dat de periode tussen 1600 en 1700, in alle geschiedenisboeken bekend als De Gouden Eeuw, voortaan de 17e genoemd zal worden. Want, zo vinden deze vernieuwers van onze historie, deze periode die geassocieerd wordt met nationale trots, voorspoed, vrede, weelde en onschuld, is evenzeer een periode van armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel.

Dat klopt helemaal. Mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is, zullen misschien de nadruk leggen op de “gouden” aspecten van die eeuw. Maar, als de bestuurders van dit museum nu echt denken dat de verspreiders van onze historie, mensen uit het onderwijs bijvoorbeeld, zo stom zijn om niet alle aspecten van de maatschappij te belichten, hebben ze zelf geen flauw benul van de maatschappij in 2019. Ik heb bijna veertig jaar deel mogen uitmaken van die verspreiders. Met veel plezier, vaak ook spanning, maar ook met afschuw de verhalen uit de Gouden Eeuw aan nieuwe generaties mogen doorgeven. Die bestuurders denken blijkbaar ook, vanuit hun ivoren toren, dat het in het onderwijs ontbroken heeft aan de kunst om dingen vanuit verschillend perspectief te bekijken en door te geven.

De discussies zijn natuurlijk niet nieuw. Onze zeehelden Michiel de Ruijter, Maarten Tromp en natuurlijk Piet Hein waren de Virgils van Dijk en Frenkies de Jong van die tijd. Onoverwinnelijk, op zee. Tja, het ging er natuurlijk niet zachtzinnig aan toe, maar dat was nu eenmaal zo in die tijd. Dus zijn ze moordenaars geworden. De Gouden Eeuw werd ook gekenmerkt door de vele oorlogen. De 80-jarige Oorlog kende pas in 1648 een eind. Tot die tijd hadden katholieken en protestanten elkaar dwars gezeten, door bij onderlinge ontmoetingen elkaar te vermoorden, op een manier waarvan IS-terroristen zelfs nog rode oortjes van zouden krijgen. Dat men met terugwerkende kracht de geschiedenis wil herschrijven door feiten onder het tapijt te schuiven middels verandering van namen van straten, vernoemd naar zee- en andere helden uit die tijd, maar nu ook een hele eeuw naar de verdoemenis wil helpen, vind ik het bestuur van een museum onwaardig. Netjes gezegd. Aan alle kunst, cultuur en wetenschap die in die eeuw ons land internationaal ook aanzien gaf en nog geeft, wordt voorbijgegaan.

Wat zijn we een bekrompen landje geworden.

Freddy Klooté

 

|Doorsturen

Rob Slinkert

2019-09-20 11:02:55

Wat waren we bekrompen bedoel je ?

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties