Grave

Raadsvergadering over de toekomst van Grave

'Goochelen met stemmen'

Door Freddy Klooté

GRAVE - In het initiatiefvoorstel van LPG-fractieleider Astrid Bannink en haar collega-fractieleider Alex van Megen van het CDA, over de bestuurlijke toekomst van Grave werd uitgegaan van de bij de gemeenteraadsverkiezingen gehouden opiniepeiling onder de bevolking. Daaruit bleek dat 42,3% van de stemmers het liefst een zelfstandige gemeente Grave wilden. Vóór een samengaan met Cuijk en Mill stemden 33,3% en één gemeente Land van Cuijk moest het doen met 22, 9% van de uitgebrachte stemmen. Sinds die verkiezingen is het gegoochel over die uitslag onvoorstelbaar geweest. Verschillende opties werden bij elkaar geteld en als voldongen feit gepresenteerd. Een enkeling probeerde ook de niet-stemmers in dit spel van de eigen mening te gebruiken.

Astrid Bannink.

In hun voorstel schrijven Astrid Bannink en Alex van Megen: “Dit betekent dat de minderheid van de inwoners van de gemeente Grave heeft gekozen voor één Land van Cuijk, waardoor dit geen optie is. De LPG en het CDA zullen in de huidige raadsperiode geen voorstellen steunen die betrekking hebben op de vorming/herindeling één Land van Cuijk”.

Volgens beide partijen moet onderzocht worden welke van de twee andere opties het beste is voor de inwoners van de gemeente Grave, middels een objectief onderzoek/analyse. Eigenlijk wat vreemd, omdat in de politiek, maar ook bij de plaatselijke biljartclub, gewoonlijk de meeste stemmen gelden. Dat wordt ook wel democratisch handelen genoemd. Maar goed, de initiatiefnemers: “Hiervoor is belangrijk in de lopende raadsperiode (2018-2022) de inwoners van Grave goed te informeren over de effecten/consequenties van zelfstandig blijven of een eventuele herindeling met CGM. In het raadsvoorstel, dat afgelopen dinsdag werd behandeld is ook nog sprake van het opstellen van een communicatieplan vóór de zomer van 2019. Bovendien zullen de raden van Cuijk en Mill&St Hubert geïnformeerd worden over dit besluit. Met een verzoek om een reactie.

Reacties uit de raad
Gelet op eerder gedane uitspraken, met name in de verkiezingstijd, is het niet verwonderlijk dat er vanuit diverse partijen reacties kwamen op het voorstel. Een greep. Ben Litjens (Keerpunt 2010): “De mening van de burgers is voor Keerpunt 2010 bepalend. De meeste stemmen gelden. Dus dat geldt ook voor mij. Als de gemeente groter wordt gaat er veel kapot. Van groot belang is de sfeer in onze gemeente. Die is nu te muf. We moeten een open overleg met de Graafse burgers hebben. Cuijk heeft gekozen voor Boxmeer. Die heeft dus Grave de rug toegekeerd. Die is voor ons geen partner meer. Ik ben geen voorstander meer van een samengaan met Cuijk en Mill & St Hubert. Liever kiezen we voor een samengaan met Mill & St. Hubert en Landerd. En opheffing van de CGM-organisatie per 1 januari 2019”. Marion Hulsebosch (VPGrave) ging goochelen: “56 % van alle drie opties is een minderheid. Van 44 % ( de niet-stemmers) weten we niet of ze voor of tegen zijn. Zijn ze er wel aan toe geweest? De optie CGM wordt allerminst succesvol. Het kreeg een laag procent van de stemmers. Dus geen onderzoek naar twee opties. De inwoners hebben de keuze voor een vorm gegeven, dus wij gaan niet met de voorstel instemmen. Hoe kun je nu al een besluit nemen, terwijl de consequenties niet te overzien zijn? Alle drie de opties moeten onderzocht worden”. Boudewijn Schaveling van D66 heeft de uitslag anders gelezen: “56,2% van de stemmers was vóór herindeling. Waar blijft de democratie? Waarom nog een opiniepeiling? Dat doet geen recht aan de uitslag van maart. Komt Grave straks niet te laat en blijft het alleen achter? Grave heeft de herindeling hard nodig om overeind te blijven”. Hennie Bongers (Groep Bongers): “Wij kunnen dit voorstel niet ondersteunen. We kiezen voor één Land van Cuijk. We gaan voor een algehele herindeling. Nu niet meedoen is straks achteraan lopen”. Rob Bannink (VVD): “Het feit dat Cuijk, Boxmeer en St Anthonis nu samen gaan zitten wil nog niet zeggen dat Cuijk stopt met CGM. Ik verwacht geen standpunt van de provincie. Wij wilden al een tijd geleden een opiniepeiling, maar dat werd niet aangenomen”. Interruptie Astrid Bannink (LPG): “Weet u waarom wij toen tegenstemden?” Rob Bannink wist het nog: “Op grond van de informatie die de burgers hadden gekregen. Ik ben benieuwd hoe u nu onze inwoners er bij gaat betrekken. Alex van Megen: “De opkomst bij een referendum is zelden zo hoog geweest als bij deze opiniepeiling. Niemand kan een zinnig woord zeggen over de thuisblijvers. De interpretatie van de critici van de opiniepeiling sluit altijd aan bij hun eigen mening”. Het CDA was vóór de verkiezingen voorstander van één Land van Cuijk. Alex van Megen: “Als de uitslag tegenvalt moet je je verlies nemen. We gaan terug naar de kiezer. We vragen reacties aan Cuijk en Mill en zullen dan zien hoe we reageren. Misschien doen zich wel nieuwe ontwikkelingen voor. De tijd staat niet stil”. Overigens had de toenmalig CDA-lijsttrekker meteen na de verkiezingen verteld dat hij naar de stem van de kiezer zou luisteren.

Het kabbelde nog even door. Vóór de zomer van 2019 zal een communicatieplan worden opgesteld. Op 18 september zal het punt weer in de raad worden besproken. Volgens Hennie Bongers zal dat “een vluggertje” zijn: “Het is duidelijk. De stemverhouding ligt nu op 9 vóór dit plan en 6 tegen. We kunnen nog slechts onze standpunten doorgeven. Dat hoeft dus niet lang te duren”.

Alex van Megen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties