Grave

Nader Bekeken door notaris Leon Kersten

Gevolmachtigde in een levenstestament

Door Leon Kersten

Levenstestamenten worden tegenwoordig vaak gemaakt. Daarin wordt geregeld wie je zaken mag regelen als je handelingsonbekwaam wordt. Maar wat moet je doen als jij degene bent die de zaken voor iemand anders moet verzorgen? Welke taken en verantwoordelijkheden heb je eigenlijk als gevolmachtigde? Wat wordt van je verwacht als gevolmachtigde?

In veel levenstestamenten gaat het om twee volmachten: een voor de zakelijke belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Het kan betrekking hebben op een tijdelijke periode, bijvoorbeeld vanwege een ingrijpende operatie. Of een structurele situatie omdat iemand niet meer in staat is zijn eigen belangen te behartigen, zoals bij dementie. In het levenstestament staat voor welke zaken je bent gemachtigd. De taken moeten zo zijn omschreven dat het voor jou en de andere naasten duidelijk is wat de wensen zijn van degene die je vertegenwoordigt (de volmachtgever).

Rekening en verantwoording afleggen
Het is gebruikelijk en wenselijk dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording aflegt over de dingen die zijn gedaan namens de ander. Het gaat meestal om een overzicht van inkomsten en uitgaven over de afgelopen periode. Zo kun je laten zien dat je rekening hebt gehouden met de wensen en aanwijzingen uit het levenstestament. Het beschermt je tegen mogelijke latere verwijten van anderen.
Je legt rekening en verantwoording af aan de volmachtgever. Als deze persoon niet meer in staat is om dat te overzien, zal er na een overlijden rekening en verantwoording moeten worden afgelegd aan de erfgenamen.

In het levenstestament kan bepaald worden dat er toezicht is voorafgaand aan het gebruik van de volmacht. Als gevolmachtigde kun je dan niet in je eentje belangrijke beslissingen nemen.
Voorbeelden van ingrijpende beslissing is het verkopen van het huis wanneer de volmachtgever hier niet meer kan blijven wonen.

Aan de slag
Als het levenstestament is opgesteld en getekend, geeft de notaris een afschrift mee aan de volmachtgever. Deze kan vervolgens een en ander met de gevolmachtigde(n) doornemen. Zo weten de gevolmachtigde wat er is geregeld en wat men mag doen namens de persoon die het betreft.
Het is soms goed als je alvast wordt voorgesteld als gevolmachtigde. Zeker als je op korte termijn zaken gaat overnemen. Denk hierbij aan het lokale bankkantoor of – bij een medische volmacht – aan de behandelend arts.
Ook is het belangrijk dat mensen in de directe omgeving worden geïnformeerd over het levenstestament en de regelingen daarin. Denk aan de zorginstelling waar iemand verblijft. Zo weten andere partijen wat er is geregeld en dat jij bent aangewezen als gevolmachtigde.
Je rol als gevolmachtigde start pas echt wanneer de volmachtgever niet meer in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Maar het kan handig zijn om in overleg met de volmachtgever alvast te beginnen met een inventarisatie.

Vraag het de notaris
Indien je meer informatie wenst dan kun je vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking, maar je kunt ook op een van onze gratis spreekuren langs komen. Op onze vestiging in Grave is er gratis spreekuur op dinsdagen van 17.00 tot 18.00 uur en op ons kantoor in Mill is er gratis spreekuur op maandagen tussen 17.00 en 18.00 uur.

Mr Leon Kersten, notaris en scheidingsmediator in Grave
Kersten en Wilhelm Notarissen
Markt 10, Grave
0486-473941

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws

112-meldingen


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties