Grave

Geslaagde eerste Graafsche motiemarkt

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Afgelopen woensdagavond vond in het gemeentehuis van Grave de eerste motiemarkt plaats. Verschillende initiatiefnemers kregen de kans om hun initiatieven te presenteren aan de politieke partijen. Maar liefst 13 initiatieven werden ingediend waar de gemeenteraad in totaal 10.000 euro over gaat verdelen. Verschillende initiatieven werden door politieke partijen 'geadopteerd' en zullen in de gemeenteraad worden behandeld.

Hoewel de markt Grave vaak alleen op de vrijdag aandoet, was er afgelopen woensdag een door de gemeenteraad georganiseerde motiemarkt. Deze werd mogelijk gemaakt door een door de LPG ingebracht motie. De gemeenteraad stemde voor waardoor burgers de kans wordt geboden hun ideeën te presenteren waarbij zij kans maken op een financiele bijdrage vanuit de gemeente van een totaal van 10.000 euro.

Initiatieven
Het idee van een motiemarkt is niet nieuw en wordt door verschillende gemeenten reeds als middel gebruikt om burgerparticipatie te versterken. Voor Grave was het echter een primeur. Het doel van de motiemarkt is om de burger meer te betrekken bij het hoogste orgaan van de gemeente en op die manier als gemeenteraad ook burgerinitiatieven te ondersteunen.
In totaal werden er 13 initiatieven ingediend die uiteenliepen van het helpen herstellen van wijkaccommodatie Esterade, het beschikbaar stellen van krediet voor de stichting Duurzaamheid Grave en het realiseren van een labyrint dat Grave verbindt. Maar ook financiële ondersteuning van de mantelzorg, het ontwikkelen van een zorg-app en de realisatie van een stroomkast op het Bikkelkampplein waren initiatieven ingebracht door actieve en betrokken burgers.

Opzet avond
Vanaf 19.30 uur werden alle aanwezige initiatiefnemers, burgers en politieke partijen door de burgemeester welkom geheten. Alle politieke partijen waren in volle getalen aanwezig. “Het is geweldig om te zien dat zoveel mensen zich inzetten voor de gemeenschap", stelt CDA-raadslid Jochem Jacobs."Er zit ook veel variatie in de initiatieven. Wisselend van hele effectieve, maar zeker ook hele creatieve initiatieven. Initiatieven waar je als raadslid nooit bij stil hebt gestaan. Het brengt de wensen van de gemeenschap dichter bij de raad. Dat is nou precies de toegevoegde waarde van deze avond."

De 13 initiatieven werden ieder 90 seconden 'gepitcht'. Vervolgens kregen alle politieke partijen en andere aanwezigen de mogelijkheid om binnen een uur de kraampjes langs te gaan om de initiatieven tot zich te nemen. Daarna kregen alle partijen 15 minuten de tijd om keuzes te maken welke initiatieven ze wensen te 'adopteren'. De laatste 15 minuten werden besteed aan het tellen van de door de politieke partijen gekozen initiatieven, waarna de avond met een drankje werd afgesloten.

Vervolg
Het idee van een pondje tussen Grave en Overasselt kreeg de steun van de meeste politieke partijen, gevolgd door het 'Clean-up initiatief' en het initiatief om mantelzorg meer in beeld te brengen. De burgemeester besloot om vanuit zijn portefeuille veiligheid ook een idee te adopteren. Na de bekendmaking van de verschillende geadopteerde initiatieven gaan de politieke partijen in gamenlijkheid contact opnemen met de initiatiefnemers om de initiatieven verder uit te gaan werken en middels moties in de raad te brengen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties