Grave

Gemeenteraad zoekt mogelijkheden voor wijkaccommodatie Grave West

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Tijdens de raadsvergadering van 6 juli werd in de gemeenteraad van Grave gezocht naar een oplossing voor het probleem dat door de Wijkraad Grave West (ontstaan uit een fusie van wijkraad Zittert/Rode dorp en wijkraad Mars, red.) anderhalf jaar geleden is aangekaart. Tijdens de commissievergadering van 25 mei schetste de wijkraad opnieuw het probleem van het niet hebben van een wijkaccommodatie.

Tijdens de vergadering van de commissie ruimte van 25 mei sprak Jan Vastbinder, voorzitter van Wijkraad Grave West, opnieuw over het belang van een wijkaccommodatie. “Alle wijken en dorpen in de gemeente Grave hebben een wijkgebouw behalve de grootste wijk, met zeker 3.500 inwoners, Grave West”, aldus Vastbinder. Tijdens de behandeling van het onderwerp werd ook duidelijk dat het college bereid is mee te werken en denken aan het vinden van een oplossing, waar het tijdelijke gebruik van het GVV-gebouw aan de Dr. Wierstraat er een van is. “We blijven graag met de wijkraad meedenken”, stelde wethouder Anja Henisch.

Voorafgaand aan de commissievergadering van 25 mei presenteerde het college de resultaten van een onderzoek dat ze had uitgevoerd naar aanleiding van een raadsverzoek uit 2019. In het onderzoek werd naar de verschillende mogelijkheden voor een wijkaccommodatie voor Grave West gekeken. In 2019 deed de gemeenteraad het verzoek om de verschillende geschikte locaties voor een gemeenschapsaccommodatie in beeld te brengen en daar een advies over af te geven. Geen van de opties bleek optimaal, maar het college maakte wel duidelijk mee te kunnen werken aan het beschikbaar stellen van de GVV-kantine of een andere (tijdelijke) oplossing, onder de voorwaarde dat er een beheerstichting op zou worden gezet die de exploitatie op zich neemt.

Hoewel het punt niet op de agenda van de raad stond, was al aan de voorkant duidelijk dat meerdere gemeenteraadsfracties wel van plan waren het punt te gaan agenderen. Zowel de coalitie als de oppositie kwam met een motie. LPG, VVD en Keerpunt zien graag dat er een prefab-gebouw ergens in de wijk wordt gezet dat kan dienen als gemeenschapsaccommodatie. VPG, CDA, LLvC en D66 kwamen met een soortgelijke motie, maar voegden daaraan toe dat ze willen dat het GVV-gebouw in de aankomende jaren beschikbaar wordt gesteld, zolang er geen ontwikkelingen op het terrein zijn.

Uiteindelijk werd besloten dat er aanvullende informatie gewenst is over de kosten voor de bouw van een prefab-gebouw dan wel de kosten voor het openstellen van de GVV-kantine. Het college zegde toe daar na het zomerreces op terug te komen. Tot die tijd, maar met het verzoek er haast achter te zetten, zijn de beide moties aangehouden.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties