Grave

Besluitvorming Sportpark EGS in finaal stadium

Gemeenteraad Grave mag de laatste penalty nemen

Door Freddy Klooté

GRAVE - Het is een lange wedstrijd geworden. De eenwording van drie Graafse voetbalclubs en hun complex om zich in de toekomst te kunnen handhaven. Sinds 2012 is men al bezig om uitleg te geven, veel te praten, iedereen erbij te betrekken, onderzoek te doen en alvast met de jeugd te beginnen. Over dit laatste: als het bij de senioren net zo crescendo gaat als bij de jeugd de afgelopen jaren, is succes verzekerd. En dan gaat het niet over resultaten op korte termijn, maar om het kunnen voetballen in de toekomst veilig te stellen. In een duurzame omgeving, waar jong en oud, al dan niet in clubverband kan genieten van sport en bewegen.
Kort voor het einde van de voorbereidende strijd, kwam er een haar in de soep, toen burgemeester Lex Roolvink in het raadsvoorstel en in de media zijn twijfels uitte over de financiën van dit project. Reden voor Arena om de wethouder van sport en financiën uit te nodigen voor een gesprek.

Wethouder Rick Joosten.

Wethouder Joosten herkent zich absoluut niet in de door de burgemeester geschetste twijfels: “Dit is een burgerinitiatief. Uniek in zijn soort. Drie kleine voetbalverenigingen gaan samen, om er in de toekomst sterker van te worden. Om de jeugd de mogelijkheid te geven om met leeftijdgenoten te kunnen voetballen. Om voor senioren het walking football verder te kunnen ontwikkelen. Om ook voor mensen met een beperking het G-voetbal te introduceren. Er is ook voor niet-clubgebonden sporters de mogelijkheid om te trainen door de aanleg van een skills-garden. De duurzame en gezonde kantine zorgt voor het sociale klimaat. Het Rijk heeft ook het belang ingezien en is met een unieke subsidie van maar liefst één miljoen euro over de brug gekomen. En de twijfels van de burgemeester? “Luister”.

Voorwaarden getoetst
Rick Joosten: “In de raadsvergadering van februari van dit jaar heeft de raad een aantal voorwaarden gesteld. Als daaraan voldaan zou worden zou de raad positief tegenover dit plan gaan staan. De genoemde voorwaarden zijn getoetst. Daarvoor hebben we gerenommeerde personen en instellingen ingeschakeld. Het financiële onderzoek is gedaan door de Stichting Waarborgfonds Sport. Het verkeerskundig onderzoek draagt de handtekening van Bureau Graumans. Het juridisch rapport is van de hand van mr. Arthur van der Hoeff van de Nederlandse Stichting Vereniging en Recht. Deze autoriteiten op hun gebied hebben dit plan als haalbaar beschouwd. Dus ik verwacht dat de indieners van het amendement van februari hierdoor gerustgesteld zijn en vóór het plan zullen stemmen”.

Ook praktisch hebben de initiatiefnemers al het nodige in een volgend stadium getild. De wethouder: “De rijkssubsidie is binnen. Daar komt ook nog een duurzaamheidssubsidie bij. De aanbesteding is gedaan. De tekeningen zijn geoptimaliseerd. De ledenstemmingen zijn gehouden. Zo’n 97% van alle leden van de drie verenigingen is akkoord gegaan met een fusie. De contracten tussen de gemeente en de verenigingen liggen klaar voor besluitvorming door de raad. Het is aan de raad om de laatste penalty te nemen”.

Een enthousiaste Rick Joosten gaat verder: “De beheersstichting is rond om officieel bij de notaris bekrachtigd te worden. Hockeyclub Grave is blij en klaar om gebruik te maken van het nieuwe sportcomplex. Deze nieuwe accommodatie wordt helemaal energieneutraal. Een mega duurzaam project. Een voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland. Alle zorgen en risico’s hebben we uitgebreid besproken en afgewogen. Waar mogelijk ook getackeld. Als ik zie hoeveel kennis, tijd, energie, geduld en doorzettingsvermogen, soms gehuld in een olifantenhuid door deze onvermoeibare vrijwilligers is gestoken, dan ben ik een trotse wethouder van deze gemeente. Kortom: EGS staat al een tijd in de startblokken. Wachtend op het startschot dat alleen door de gemeenteraad van Grave gelost kan worden”.


Nawoord
In de commissievergadering van afgelopen dinsdag haalde burgemeester Lex Roolvink zelf het haar uit de soep. Hij gaf duidelijk aan dat het raadsvoorstel door het voltallig college wordt ondersteund. Hij complimenteerde de initiatiefnemers voor hun doorzettingsvermogen en hun prachtig werk. Verder waren er complimenten voor wethouder Rick Joosten en de betrokken ambtenaren. Hij had zijn zorg uitgesproken: “En niet meer dan dat. Ik onderschrijf dit voorstel van harte. De zorg is niet zodanig dat ik tegen heb gestemd. Dit wilde ik kwijt om aan de onduidelijkheid van de laatste dagen een eind te maken”.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties