Grave

'Voldoende sociale huurwoningen in 2018'

Gemeente Grave en Mooiland ondertekenen gezamenlijke prestatieafspraken

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Het realiseren van voldoende, goede en betaalbare woningen voor iedereen die dat nodig heeft, met extra inzet op duurzaamheid. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen waar de gemeenten Grave, Cuijk, Mill & Sint Hubert en woningcorporatie Mooiland zich de komende jaren gezamenlijk voor inzetten. Donderdag ondertekenden zij hiervoor de prestatieafspraken 2018. Ook de lokale huurdersorganisaties in Cuijk en Grave waren hierbij aanwezig. Zij zijn betrokken bij de totstandkoming van de afspraken per gemeente.

Martien van Heck en Tiny Caris van de lokale bewonersraad Grave (links), wethouder Pieter van Dieperbeek van de gemeente Grave (midden) en bestuurder Anne Wilbers van Mooiland ondertekenen de prestatieafspraken van de gemeente Grave.

Mooiland houdt de intentie om het plan Oliestraat/Maaskade in Grave te realiseren. Dit plan voorziet in de bouw 35-45 huurwoningen. Dit vraagt om de sloop van 31 oude appartementen. Het plan kent een lange historie en is complex door onder andere de randvoorwaarden voor stedenbouwkundige invulling. Mooiland en de gemeente zetten zich de komende jaren in voor de resterende vraag naar sociale huurwoningen in Grave.

Huurverhoging
De laagste inkomensgroepen krijgen in 2018 opnieuw een beperkte huurverhoging van Mooiland. Voor huurders met hogere inkomens is de verhoging inkomensafhankelijk. Mooiland stelt de huurverhoging jaarlijks vast in overleg met de centrale huurdersorganisaties. Alle partijen willen voorkomen dat huurders in de problemen komen door te hoge lasten. Daarom zetten ze in op intensief contact met het sociaal wijkteam, het vroegtijdig signaleren van huurachterstanden en laatste kansbeleid. Waar nodig is er hulp op maat voor individuele huurders.
Mooiland is er ook voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben en toch langer zelfstandig willen of moeten wonen. Ook werkt de woningcorporatie structureel aan verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningen in de gemeenten.

Duurzaamheid
De gemeenten en Mooiland werken samen aan een routekaart naar een energieneutrale woningvoorraad en doen dat gebiedsgericht. Dat wil zeggen dat per gebied in beeld wordt gebracht welke inzet nodig is om de woningvoorraad van Mooiland in het betreffende gebied in de periode tot 2050 energieneutraal te maken. Met energiezuinige woningen dalen de stookkosten en daarmee de woonlasten van de huurder.

Leefbaarheid
De gemeenten in het Land van Cuijk streven naar behoud en versterking van leefbare en veilige dorpskernen, wijken en buurten. De partijen willen dit behouden en waar mogelijk versterken. Om goed en prettig te wonen is meer nodig dan een dak boven het hoofd. Daarom versterken de partijen de onderlinge samenwerking op sociale vraagstukken.


Woningwet
De nieuwe Woningwet stelt dat woningcorporaties en gemeenten duidelijke prestatieafspraken maken. Basis voor die afspraken zijn de Woonvisies. De Woonvisie voor het Land van Cuijk is nog in ontwikkeling. Desondanks wilde Mooiland graag prestatieafspraken maken met de gemeenten in het Land van Cuijk in 2018.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties