Grave

Gemeente Grave houdt ons voor de gek - INGEZONDEN

Door Louis Sparidans

Het is geen fraaie kop om het nieuwe jaar mee te beginnen maar toch. Vrijwel iedereen binnen ons gemeentebestuur doet eraan mee. De burgemeester, de wethouders, maar ook de meerderheid van onze gemeenteraad met vooróp de LPG (Lokale Partij Grave), het CDA en de VVD.

Eigenlijk is het té gênant voor woorden. Maar, met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart moet het volgende toch gezegd worden. De partijen zélf vertellen het u niet, want ze willen alleen maar dat u op hen stemt. En verder niks; geen geouwehoer!

Lezers van de Arena die min of meer geregeld mijn ingezonden brieven lezen, weten dat ik uit de financiële hoek kom en daarom met name kritisch ben over de wijze waarop Grave zogezegd ‘verantwoording’ aflegt over haar financiële reilen en zeilen. En dat deugt niet, althans niet naar behoren.
Over andere gemeentelijke zaken, waar óók geregeld wel een en ander op af te dingen valt (u leest het zelf her en der) schrijf ik nauwelijks. Ik heb daar gewoon te weinig verstand van.

Ik richt daarentegen mijn aandacht met name op de financiële positie van onze gemeente; daar weet ik wel wat van. Geregeld vertelt het gemeentebestuur ons, zowel in de Arena als in de Graafsche Courant, hoe goed Grave er financieel voor staat en dat het haar voor de wind gaat. “We hoeven ons nergens zorgen over te maken; we houden zelfs geld over” benadrukt herhaaldelijk onze burgemeester (waarschijnlijk ook wel weer in zijn aanstaande nieuwjaarsrede) of anders wel onze wethouder van financiën.

De cijfers over 2017 zijn uiteraard nog niet bekend maar over de daaraan voorafgaande jaren is het duidelijk dat de financiële positie van Grave enorm achteruit holt. Met miljoenen zelfs. Onze eigen ‘Graafse spaarpot’ wordt minder en minder en onze schulden nemen alsmaar toe. En voordat u hieraan twijfelt, dit is heus geen zogenoemd nepnieuws!
De meerderheid van de gemeenteraad stelt hier nooit een kritische vraag over, sterker nog, de partijen die ik hierboven al noemde, de LPG, het CDA en de VVD bewieroken zelfs het financiële beleid. Maar heus, het handelt wél om geld van en voor álle inwoners van Grave, niet alleen van raadsleden!

Het heeft geen zin om uitleg te vragen aan de burgemeester. Hij reageert toch niet, dat weet u, hij houdt daar niet van, net zo min als de wethouder van financiën. En de raadsleden zelf? Zij negeren het liefst elke vorm van commentaar.
Niettemin vind ik dat een en ander wel duidelijk zou moeten zijn voor alle burgers van Grave. De meesten van hen vinden immers binnenkort weer de aanslag voor de gemeentelijke belastingen over 2018 ‘op de mat’.
En de raadsleden dan? Die vinden er grotendeels helemaal ‘niks’ van. Zij vinden het wél leuk om in de gemeenteraad te zitten en hopen daarom van harte, ondanks alles, dat u voorál over 2,5 maand tóch maar weer op hen stemt. U ziet maar!

Het is toch niet teveel gevraagd als het gemeentebestuur aan (bijna) het einde van een raadsperiode óók een volledige, eerlijke en een voor iedereen begrijpelijke financiële verantwoording aflegt? Of is dat wél teveel gevraagd? Geen listige voorstelling van zaken dus!
Mijn verontschuldiging voor de lengte van het verhaal hierboven. Volgende keer korter.

Louis Sparidans

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties