Gassel

INGEZONDEN: Reactie op Cor van Boekel

Door Jacques van Geest van Verenigd Progressief Grave

Beste Cor,

Al zolang als ik in Gassel woon heb ik bewondering voor de wijze waarop jij je inzet voor de dorpsgemeenschap. Er zijn weinig voorzieningen in Gassel waar jij niet op een of andere manier bij betrokken ben geweest. Ik heb het met eigen ogen kunnen zien en deels heb ik het uit de overlevering die in gesprekken met dorpsbewoners tot mij komt.

Groot was mijn verbazing te moeten lezen dat jij voorstander bent van het behoud van zelfstandigheid van de gemeente Grave, inclusief de drie kerkdorpen. Wat heeft jou tot die stellingname gebracht? Het kan niet de medewerking zijn die je van de gemeente gekregen hebt bij de realisatie van je plannen. Meermaals heb je jouw ergernis laten blijken over de traagheid van de gemeente en de onwil om mee te werken aan de stichting of instandhouding van voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan de bijdrage van de gemeente voor het onderhoud van de Viersprong. Het kan ook niet jouw geloof in de bestuurskracht van de gemeente Grave zijn. Die is beroerd zoals je weet. Het kan zeker niet de waardering zijn voor wat achtereenvolgende colleges voor de kerkdorpen en Gassel in het bijzonder hebben gedaan. En Cor, jij weet toch ook dat Grave financieel op de rand van de afgrond staat en onder verscherpt toezicht van de provincie is gesteld. Dit ondanks vele waarschuwingen de afgelopen jaren dat we als gemeente steeds armer werden.

Vanwaar die draai in jouw denken. Ik begrijp het niet. Geloof je echt dat Gassel en de andere kerkdorpen in geval van aansluiting bij het Land van Cuijk niet meer meetellen, door de raad van die nieuwe gemeente tekort worden gedaan en niet meer de vrijheid zullen voelen die Gassel en andere dorpen zo uniek maakt? Je vergist je ongelooflijk Cor. In geval van aansluiting van Grave bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk krijgen alle kernen te maken met wat genoemd wordt de kernendemocratie, hetgeen zoveel betekent dat alleen centraal besloten wordt over wat niet anders als centraal kan en de kernen kunnen beslissen over wat voor die kernen belangrijk is. Daar hoort geld bij en dat vraagt om een goede organisatie in die kernen. Samengaan met het Land van Cuijk levert veel op. In bestuurlijke zin, voor wat betreft ambtelijke ondersteuning en voor wat betreft de toedeling van geld.

Jacques van Geest
Raadslid VPGrave en dorpsgenoot van Cor van Boekel

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties