Gassel

INGEZONDEN: Ik zeg JA voor het behoud van Gassel in de kleine gemeente Grave

Door Cor van Boekel

Gassel, een klein dorp met eigen initiatieven en veel vrijwilligers hoort niet in een grote gemeente. Ik ben geen lid van een politieke partij en heb ook geen enkele politieke voorkeur. Het enige wat ik wil, is mijn bezorgdheid uitspreken, dat Gassel en ook Velp en Escharen, slecht, zelfs heel slecht af zijn als we in een te grote gemeente terechtkomen.

Ik maak me over ons unieke dorp heel veel zorgen als het wel zal gebeuren, in het bijzonder voor Gassel. In de afgelopen 50 jaar heb ik veel vrijwilligerswerk en bestuurswerk gedaan en te maken gehad met kleine gemeenten. Dit is goed te vergelijken met mijn ervaringen in de grote gemeente Nijmegen waar ik 30 jaar lang als leidinggevende in mijn werk te maken had. Het verschil in betrokkenheid is heel erg groot. In een kleine gemeente kun je door een goed, direct contact met ambtenaren en B&W veel meer bereiken als in een grote gemeente met bijna 100.000 inwoners.

Kijk hoe goed wij het in Gassel voor elkaar hebben. Een eigen gemeenschapshuis met 8 zalen, een sportzaal, ouderensoos, jeugdhonk, harmoniezaal, dansschool met bar en spiegelwand, vergaderzalen en een kroeg. We hebben zelfstandig in Gassel 14 bejaardenwoningen gerealiseerd. We hebben met vrijwilligers een buurtmarkt, cafetaria, bibliotheek en kapsalon voor elkaar gekregen met steun van diverse subsidies en van de gemeente Grave. Een prachtig project en geheel eigendom van ons dorp Gassel. Welke van alle 29 dorpen van het Land van Cuijk hebben deze voorzieningen? De dorpen Groeningen en Holthees hebben niet eens een gemeenschapsaccommodatie, in St. Anthonis is er veel gedoe over de Oelbroeck en in Vortum Mullem gaan ze de kerk verbouwen om een gemeenschapshuis te kunnen hebben. Dat is in Gassel toch onvoorstelbaar! Als je dan in de krant leest dat er plannen zijn om een van de scholen in Beers en Vianen te sluiten…. Ik moet er niet aan denken dat de school in Gassel zou verdwijnen. Kijk naar de zelfstandige gemeenten Boekel en Mook, hoe goed zij het voor elkaar hebben.

En dus zeg ik JA voor het behoud van Gassel in de kleine gemeente Grave.

Cor van Boekel
Stichting Dorpsbelangen Gassel

|Doorsturen

Roomservice

2021-02-18 16:41:40

Wat een merkwaardig stukje, onkunde en fantasie zullen we maar zeggen.

In Groeningen heeft niet eens een gemeenschapshuis, zo schrijft Van Boekel. Zou kunnen. Maar wat heeft dat met Grave of Gassel te maken? Grave heeft voor de grote dichtbevolkte wijk West ook niet eens een gemeenschapshuis. Het wijkgebouwtje dat er was heeft de gemeente verkocht. De wijkraad die zonder een trefpunt niet goed kan funcioneren, vangt steeds bot bij de gemeente. Het vrijkomende clubgebouw van GVV wil de gemeente daarvoor niet beschikbaar stellen. 

In Vortum Mullem wordt  een leegstaande kerk omgebouwd als wijkgebouw. Van Boekel lijkt dat erg te vinden.Waarom? Prima toch.

Van Boekel maakt zich vervolgens zorgen over het sluiten van scholen. Heeft ook al niets met bestuurlijk Grave te maken. Daarover heeft de gemeente helemaal niets te zeggen. Dat is de bevoegdheid van de schoolbesturen. Als het aantal leerlingen krimpt, kan een schoolbestuur de school sluiten, omdat de exploitatie niet meer kan worden opgebracht. De gemeente komt daar niet aan te pas. Recent zijn in Grave wegens krimp twee schoolgebouwen voor het onderwijs dicht gegaan. In Grave zijn nu nog maar twee schoolgebouwen.

Zo is het ook met kerkgebouwen die zijn of worden gesloten. De reden: te weinig kerkbezoek. Dat sluiten doet het bisdom, niet de gemeente.

Dan is er nog iets merkwaardigs met dit stukje. De heer Cor van Boekel ondertekent zijn verhaaltje namens Dorpsbelangen Gassel.Dat is een stichting die vasgoed in het dorp beheert, als zodanig ingescreven bij de Kamer van Koophandel.

Gassel heeft daarnaast een actieve dorpsraad die voorstander blijkt te zijn van aansluiting van Gassel bij het Land Van Cuijk. De twee schijnen dan ook niet echt op vriendschappelijke voet met elkaar te verkeren. Van Boekel is wel op goede voet met de heer Jan Schraven, zijn medebestuurslid van de Stichting Dorpsbelangen Gasserl. En Schraven zit in de gemeenteraad van Grave voor de LPG, pleitbezorger van een zelfstandig Grave. Zo wordt de herkomst van het stukje wat duidelijker.
Van Boekel vertelt in zijn stukje dat in een kleine gemeente je met een goed contact met ambtenaren en B&W veel kunt bereiken. Als je er bij hoort, krijg je wel wat voor elkaar. Ons kent ons, heet dat, een bekend risico in kleine gemeenten.

Neelie

2021-02-18 17:30:28

#Roomservice

U slaat met Uw reactie de spijker op zijn kop!

De Dorpsraad probeert via social media hun standpunt duidelijk te maken- van Boekel kiest voor de papieren krant. Menigeen zal veronderstellen dat het wel moet kloppen, omdat het in de krant staat.

Zou mooi zijn als U Uw reactie zou kunnen toevoegen in de papieren Arena.

Jan Opsteegh

2021-02-18 19:58:16

Beste meneer van Boekel,

Voorop gesteld, ik heb grote bewondering en respect voor al het vrijwillergswerk wat momenteel nog verricht, in het verleden hebt gedaan, en wellicht in de toekomst zult blijven doen. Kan menig geen een voorbeeld aan nemen. Maar druist uw artikel toch een beetje tegen de waarheid in. Ware het niet zo dat in het verleden Gassel vanuit een kleine gemeente Beers wed ingedeeld bij de groter gemeente Grave? En zoals U de opsomming hebt gemaakt van welke projecten en activiteiten zijn gerealiseerd in samenwerking met de Grote gemeente Grave, is dat toch niet mis. Was dat ook gerealiseerd als Gassel nog steeds onder Gemeente Beers was blijven hangen? Dit was vooraf ook niet bekend bij de directe overgang van kleine gemeente naar grote gemeente, dus wie weet wat er in de nabije toekomst voor de dorpen nog te wachten staat van de grote gemeente LAND v. CUIJK. U hoeft niet bang te zijn dat de dorpen Groeningen of Holthees gebruik gaan maken van uw accommodatie. Weet U al wat de toekomst zal zijn van de kerk in Gassel? Kijk eens naar het artikel van Lith, over de aansluiting bij Oss.

Het zal u en dhr. Schraven van de LPG toch ook niet ontgaan zijn dat Grave geen eigen ambtenaren apparaat meer heeft! Mits het DVO ondertekend word is Grave, en wij als burgers, afhankelijk van welke ambtenaar door Land v. Cuijk word beschikbaar gesteld om onze vragen of objecten te behandelen.

Zoals U schrijft heeft U ervaring met leiding geven, dan hoef ik u toch niet uit te leggen dat gemotiveerd, gekwalificeerd en betrokken werknemers het belangrijkste stukje gereedschap zijn voor een onderneming of organisatie. Zoals er nu word omgegaan en gehandeld word over de ruggen van de huidige ambtenaren voor het inhuren, zal het enthousiasme en betrokkenheid dalen.

Tot slot, U als bestuurder weet toch uit ervaring dat besturen, vooruit kijken en denken is. Ik ben op een leeftijd waarbij ik meer aandacht heb voor de toekomst van de generatie na mij dan de huidige generatie. Nu moeten we beslissen hoe de generatie na ons nog verder kan in een zelfstandige gemeente. Op basis van vrijwilligers word het lastiger, die ervaring zal u ook hebben ,wat het animo voor vrijwilligerswerk zoals wij van onze generatie kennen is minder aan worden. Het zeker niet versterkt worden als de gemeentelijke subsidies voor verenigingen en organisaties worden terug geschroefd. Kortom gemeente Grave besturen is niet beslissingen nemen voor dit moment voor behoud van eigen zetel in de gemeente, maar beslissingen nemen, die voor de toekomst van de volgende generatie en onze kleinkinderen zijn. Het huidige gemeente bestuur is ondanks enkele jeugdige bestuursleden er de afgelopen jaren niet in geslaagd om een betrouwbare basis neer te zetten voor de toekomst, ook het oudste raadslid is er niet ingeslaagd. Dit is niet alleen mijn menig maar ook vanuit den Haag en de provincie.

Dus ik zeg NEE, geen behoud van een zelfstandig GRAVE. O. ja , U hebt zeker geen hond? Scheelt toch weer 90 euro op jaar basis.

Roomservice

2021-02-20 09:10:52

Neelie,

Of iets in de papierenkrant komt, bepaalt de Arena. Mijn reactie zal niet geplaatst worden.

Als je zelf iets inzendt, komt dat wel in de papieren krant

Louis Sparidans

2021-02-20 18:55:19

De Lokale Partij Grave (LPG) houdt ervan om mensen voor de gek te houden! In dat kader lijkt voor de LPG alles toegestaan.


Als het maar kan helpen om de mensen in Grave op de mouw te spelden dat ze beter af zijn met een zogenaamd zelfstandige gemeente Grave dan in plaats daarvan een aansluiting bij een daadkrachtiger en bestuurlijk volwaardiger gemeente Land van Cuijk.

Zo staat dit weekend eveneens een advertentie in de Arena van de LPG met hetzelfde bovenstaande pleidooi van de Stichting Dorpsbelangen Gassel voor een zogenaamd zelfstandig Grave.
Waar denkt u aan bij ‘Dorpsbelangen’ ? Precies: de belangen van alle inwoners van een dorp!

Maar in dit geval is niets minder waar! De Stichting Dorpsbelangen in Gassel is een puur commerciële onderneming in Gassel die bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven onder de titel 'Verhuur van en handel in onroerend goed'.

Dit is dus een uitsluitend zakelijke onderneming. In een bijzondere relatie tot Jan Schraven, zelf vice-voorzitter/secretaris van dezefde onderneming/stichting alsook van de Stichting Dorpsservicewinkel in Gassel. En tegelijkertijd gemeenteraadslid voor de LPG in Grave.
Zo is het kringetje rond.

Vergis u dus niet met de Stichting Dorpsraad in Gassel. Zij vertegenwoordigen wél alle inwoners van Gassel en zijn wél voor aansluiting bij één Land van Cuijk.
Ook voor Gassel geldt dus: Stem NEE op de vraag: ‘Bent u voor het behoud van de gemeente Grave? ’

Met als antwoord ‘NEE’ komt het dus wél goed!

Louis Sparidans

Erik van Daal

2021-02-22 18:03:55

Goed speurwerk mijnheer Sparidans! Wat ik mij afvroeg: wat vindt u ervan dat deze krant uw reactie op het ingezonden artikel 'Bezint eer ge begint….' van de LPG heeft verwijderd?

Sergio Boutkan

2021-02-22 18:20:50

Beste Erik,

We hebben de reactie van Louis Sparidans op zijn eigen verzoek verwijderd, nadat hij aangaf dat er enkele 'enorme fouten' in zijn bijdrage stonden.

Sergio Boutkan
Hoofdredacteur Arena

Erik van Daal

2021-02-23 12:19:27

Beste heer Boutkan,

Dank voor uw reactie, excuses als het door mijn reactie leek alsof het bericht door deze krant verwijderd was.

Louis Sparidans

2021-02-23 12:51:19


Erik, het is juist. Ik had té laat een stomme rekenfout in mijn reactie ontdekt wat ik niet meer rechtstreeks kon herstellen. Vandaar mijn verzoek aan Sergio om mijn reactie te doen verwijderen. Zo gezegd, zo gedaan.

Een fout kan iedereen maken, maar je moet het wel altijd toegeven, vind ik.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties