Gassel

Buurtbewoners strijden tegen grootschalige opvang arbeidsmigranten in Gassel

Door Annelies Graafsma

GASSEL - Een grootschalige accommodatie voor arbeidsmigranten in het buitengebied van Gassel, op een boerderij aan de Meisevoort 5, is voor de buurt onbespreekbaar. Op de boerderij troffen handhavers van de gemeente eerder al 20 Roemenen in mensonterende omstandigheden aan. De boerderij werd op last van de burgemeester gesloten. Nu is duidelijk dat dit sluiten eerder als het begin dan als het einde van een juridisch traject gezien moet worden. De huidige eigenaar wil stallen slopen en hiervoor in de plaats drie lange blokken met appartementen bouwen met woningen voor 200 arbeidsmigranten.

Jan van Laarhoven (foto), de vorige eigenaar van de boerderij, heeft door persoonlijke omstandigheden de boerderij in 2018 moeten verkopen. Hij verkocht het bedrijf aan de firma Jonkergouw in de verwachting dat deze groenteverwerker uit Schaijk de boerderij en het land zou gebruiken voor maisteelt, wortels en aardappelen. Maar inmiddels stelt hij vast dat er geen boerderij voorzien is, maar voor grootschalige industriële agrarische bedrijvigheid een opvang voor arbeidsmigranten. Hij strijdt nu met de buurt om dit plan tegen te houden, maar heeft er een hard hoofd in.

Van Laarhoven: "Jonkergouw heeft drie dagen na aankoop van de boerderij de grond doorverkocht aan een derde partij uit Velp (NB). Het plan van een migrantenhotel was voor mij nieuw. Ik wist wel dat er op de boerderij een paar migranten zouden komen wonen, maar ik was niet op de hoogte van de huidige plannen. In maart dit jaar zijn handhavers komen kijken. Ze zagen hoe schrijnend de woonsituatie van de Roemenen was. Ze hadden acht slaapkamers gemaakt, vier kamers in wat eerder ’n woonkamer was. De woning is door de burgemeester voor onbepaalde tijd gesloten. Pas als er een herstelplan op tafel zou liggen, kon er sprake zijn van openstelling. Er ligt nu een plan voor wat wij in de buurt een migrantenhotel noemen. Theo Lemmen, wethouder in Grave, zei tijdens de laatste raadsvergadering dat een grootschalige opvang aan veel regels moet voldoen. En toch ligt er een principeverzoek, waarover de gemeente onder voorwaarden een positief besluit heeft genomen. Lemmen is in overleg getreden met de initiatiefnemers. Het plan voor het ‘migrantenhotel’ is afkomstig van de firma Jonkergouw."

In 2020 zijn landelijk beleidskaders opgesteld voor logies van arbeidsmigranten. In de Graafse gemeenteraad werd 28 oktober een paraplubestemmingsplan voor kamerbewoning in woningen aangenomen. Ben Litjens (Keerpunt) diende, om de situatie in Gassel te ondersteunen, tijdens de vergadering een motie in. Hij wijst op een afwijkingsbevoegdheid van het college en verzoekt in het besluit op te nemen dat “het college alleen een omgevingsvergunning kan afgeven met instemming van de raad. En dat kamerbewoning niet geldt voor grootschalige arbeidsmigrantenhuisvesting boven de zestien personen. De raad heeft ingestemd met de motie.

Het laatste verzoek van Jonkergouw is van januari. Dat ligt nog steeds als principeplan voor. Op de boerderij ligt een vergunning, door Van Laarhoven nog aangevraagd voor het houden van vee. Daarmee kan de huidige eigenaar in feite aan de slag en hoeft het bestemmingsplan niet gewijzigd te worden. Van Laarhoven: "In de buurt houden we het verloop goed in de gaten. Ik weet precies welke vergunningen op het terrein liggen. We voelen ons intussen machteloos. We zitten in een stiltegebied, straks rijden er busjes en auto’s op de smalle, nu al gevaarlijke weggetjes. Er rijden kinderen op de fiets naar school. Zoveel mensen op één terrein is niet goed. Wie nu precies de eigenaar is, is voor mij onduidelijk, wat ze willen past hier niet. We hebben een WOB-verzoek gedaan. Wat ze willen is wel duidelijk: 3 lange gebouwen volgens de tekening; in de ruime appartementen kunnen zomaar 4 mensen wonen. En dan komen er geen 200 maar 400 arbeidsmigranten wonen in dit stiltegebied."

Wethouder Lemmen zei in oktober: "Een aanvraag voor grootschalige opvang van arbeidsmigranten moet voorzien zijn van een omgevingsonderzoek. Er moet in de gemeenschap draagvlak zijn. Aanvragen die hier niet aan voldoen, worden door het huidige college afgewezen". Arno Heemskerk (LPG) heeft meerdere vragen gesteld aan de wethouder. Die reageert: ‘Het huidige college kan geen garantie geven voor de periode na 1 januari in de gemeente Land van Cuijk".

Wachten op besluit in het Land van Cuijk dus?

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties