Grave

Fusie Graafse voetbalclubs is definitief: 'Koester de mooie herinneringen'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Zaterdag 16 mei was het dan zover. De drie Graafse voetbalverenigingen Estria, GVV’57 en SCV’58 maakten tijdens een digitale ledenvergadering bekend wat de bijzondere stemming van de leden over de toekomst van het voetbal in Grave had opgeleverd. Bijzonder, omdat de stemming was gebeurd middels ingestuurde selfies. (foto's: Matt Gerrits)

Bij Estria waren de 3 voorzitters aanwezig, samen met enkele betrokkenen en medewerkers aan de live-uitzending van 0486tv. Na jaren van voorbereiding eindelijk de grote dag. Helaas strooide ook hier corona roet in het eten. Feestelijkheden moesten achterwege blijven. Toch was het, zeker voor oudgedienden, een emotioneel moment. Estria, GVV’57 en SCV’58 zijn verleden tijd, EGS’20 is de toekomst.

Henk Cuppen (ex-voorzitter SCV’57) verwoordde het prachtig: “Koester de mooie herinneringen uit het verleden, maar maak u vooral op voor een mooie gezamenlijke toekomst”. Jan de Kruif (Estria) bedankte de vele vrijwilligers die achter de schermen veel werk hebben verzet: “Bij de ontwikkeling van het nieuwe sportpark, de gesprekken met sponsoren, de bouw en inrichting van de nieuwe kantine, het vormen van de nieuwe selectie en het samenstellen van de EGS’20-teams”. Hij had goed nieuws: “Een inventarisatie bij spelers heeft opgeleverd dat nagenoeg alle seniorenleden lid blijven”.

Huub Linders (GVV’57) had het over gemaakte en te maken keuzes en afwegingen “Zorgvuldigheid, draagvlak en transparantie zijn criteria die we hierbij hanteren. De club is van de leden en we werken met gemeenschapsgeld, dus dat is de drijfveer om deze werkwijze te hanteren. Deze werkwijze is ook gehanteerd bij de keuze voor een nieuwe clubnaam, nieuwe clubkleuren en het clubtenue en het nog te kiezen clublogo”.

Henk Cuppen (SCV’58) sprak over het bouwteam om het sportpark binnen de financiële kaders te realiseren: “Dit bouwteam, met als drijvende krachten Pascal Kersten en Jurgen Verhallen, ondersteund door SORS Adviesgroep uit Schaijk, Kybus Ingenieurs en Adviseurs uit Boxtel en het plaatselijk Bouwkundig Teken- en adviesbureau Veekens, heeft taakstellende budgetten opgesteld die regelmatig bekeken worden door financiële controllers om binnen de beschikbare financiën een moderne, schitterende, duurzame sportaccommodatie te realiseren waarop we met zijn allen trots op kunnen zijn”. Hij roemde ook het goede samenspel met het college van B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. “De diverse bouwbedrijven staan in de startblokken en we zullen de tijd hard nodig hebben om de subsidietermijn niet in gevaar te laten komen”, merkte Henk op. “Daarom ook een vraag om steun van alle leden bij de bouwactiviteiten. We kunnen veel hulp gebruiken. Professioneel, maar ook voor eenvoudige taken. Dus als u enthousiast bent om een steentje bij te dragen, meld u dan bij ons of één van de bouwcoördinatoren. Vele handen maken licht werk”.

Hoogste tijd voor de bekendmaking van de stemming over het fusievoorstel. Jan de Kruif: “Bij Estria heeft 82,4% van de stemgerechtigden hun stem uitgebracht. Het quorum is zonder problemen gehaald. Vóór stemden 99,6% en tegen 0,4%. De leden van Estria hebben zich vóór het fusievoorstel uitgesproken”. Linders: “Bij GVV’57 heeft 81,5% van de leden een stem uitgebracht. Ook een geldig quorum dus. Vóór de fusie stemden 99,7% en 0,3% was tegen. Ook de leden van GVV’57 hebben vóór het fusievoorstel gestemd”. Cuppen: “Bij SCV’58 heeft 74,2% van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht. Ook hier is het quorum ruimschoots gehaald. 94,8% stemde vóór, 3,7% was tegen en er waren 1,5 % ongeldige stemmen. Dus ook de leden van SCV’58 hebben zich vóór het fusievoorstel uitgesproken”.

Het laatste woord was voor Henk Cuppen: “Met de uitslag van de stemming is de fusie van de voetbalverenigingen SV Estria, GVV’57 en SCV’58 en de geboorte van de nieuwe vereniging EGS’20 per 1 juli 2020 een feit. Een tijdperk wordt afgesloten, soms zal met weemoed worden teruggekeken, maar een nieuw, mooi tijdperk breekt aan. Er zal een bericht uitgaan naar de KNVB om dit alles officieel te maken”. EGS’20 zal in de derde klasse van de KNVB spelen, onder leiding van trainer Remco ten Hoopen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties