Grave

Fietsers- en voetgangersbrug bij Brede School Grave Oost

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - De gemeente Grave gaat aan de Stoofweg/Paringetweg een brug over de Raam aanleggen. Deze brug komt pal naast de al bestaande brug en is bedoeld voor fietsers en voetgangers.

Voorafgaand aan de bouw van de Brede School Grave Oost werd onderzoek gedaan naar de school-thuisroutes die kinderen en hun ouders afleggen. Bij dit onderzoek werd de gehele verkeerssituatie in de omgeving van de nieuwbouw in beeld gebracht. Sindsdien wordt gewerkt aan maatregelen om de verkeersveiligheid op die routes te verhogen. Eerder al legde de gemeente een aparte oversteekplaats voor voetgangers en fietsers aan over de Paringetweg ter hoogte van de Kriegerstraat. Ook verbeterde de gemeente de verkeerssituatie rond de ingang naar het Visioterrein, het terrein waar de Brede School staat. Nu wordt een extra brug aangelegd.

Brug
De nieuwe brug maakt onderdeel uit van de langzaamverkeersverbinding tussen de rotonde bij het Merletcollege en de Brede School Grave Oost. Deze verbinding houdt in het realiseren van een nieuw fiets-/voetpad aan de noordzijde van de Stoofweg dat aansluit op de rotonde bij het Merletcollege en aan de Jan Luijkenstraat. De nieuwe brug is dus alleen bedoeld voor voetgangers en fietsers. Die zijn daarmee gescheiden van het autoverkeer dat van de al bestaande brug gebruik blijft maken. De bestaande brug wordt anders ingericht. Door de herinrichting wordt het ook veiliger voor fietsers en voetgangers die van de bestaande brug aan de zuidzijde gebruik blijven maken. Want dat blijft mogelijk.

Uitstraling
De nieuwe fiets- en voetgangersbrug krijgt dezelfde uitstraling als de bestaande Stoofbrug. Ook blijft het in de toekomst mogelijk om via de voetgangerstunnel onder de bruggen de Stoofweg veilig te kruisen. Het nieuwe fietspad wordt in rood asfalt uitgevoerd en het voetpad in grijze betontegels.

Ontwerp
Vaak wordt er bij een dergelijk project een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden gehouden. In verband met de coronacrisis vindt het gemeentebestuur dit nu niet wenselijk. Er is ook geen dringende redenen, het ontwerp en zelfs een virtuele, driedimensionale impressie is te zien via www.grave.nl

Bestemmingsplanwijziging
Voor de aanleg van de nieuwe brug is een bestemmingsplanwijziging nodig. Deze procedure start binnenkort. Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van zaterdag 24 oktober tot en met vrijdag 4 december. Een geprint exemplaar van de stukken kan (op afspraak en met inachtneming van de COVID-19/Corona-richtlijnen van het RIVM) worden ingezien bij de publieksbalie in het stadhuis tijdens de openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.0786.BPGrFietspdStoofwg-VO01.

Inspraakreacties
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, beide postbus 7, 5360 AA Grave. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Erna Daanen, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, 0486 – 477 277. Inspraakreacties kunt u niet per e-mail indienen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties