Escharen

In samenwerking met: KBO Kring gemeente Grave; Ons Welzijn(RIGOM)/ S.G.O.G; Catharinahof en Centrum Mantelzorg

Ouderenwijzer, juni 2018, week 23

Door Mari Michels van Seniorenwijzer

INFORMATIE VOOR SENIOREN IN DE GEMEENTE GRAVE

Juni 2018; week23

Ouderenwijzer.

 

 

Samengesteld in samenwerking met Ons Welzijn te Oss; SGOG te Grave; Kring KBO te Grave; Brabant Zorg, Catharinahof en andere instanties die hun informatie ter beschikking stellen..

1; Activiteiten in en rondom Catharinahof.

Algemeen.

Bij de receptie is een Informatieblad waarin alle activiteiten binnen Catharinahof vermeld staan

Bij enkele activiteiten wordt een eigen bijdrage verlangd.

Dagelijks diverse activiteiten in Catharinahof voor alle senioren.

Een greep uit de vele activiteiten zijn:

Iedere dinsdagmiddag PC hoek voor al uw computer, I - Pad en I - Phone problemen. Vanaf 14 uur, achter in restaurant.

‘s-avonds Optreden havenmuzikanten

Dinsdag 5 juni. Klassieke muziek luisteren na de middag vanaf 14.30 uur..

Maandelijks eerste woensdag van de maand Repair café in restaurant vanaf 14 uur. Ditmaal 6 juni.

Zaterdag gezellige muziek in het restaurant.

Om te onthouden

Bingo op dinsdag 12 juni

Ut Nimweegs Smartlappenkoor op donderdag 14 juni.

Bloemschikken op maandag 25 juni

Midzomerweek van 18 tot 22 juni. Houdt publicaties hierover in de gaten!!!!

Deelnemen hieraan kost €15,00. Inclusief lot voor de kloterij.

Voor de verschillende onderdelen van deze feestweek kan een bijdrage gevraagd worden.

Op langere termijn verwacht:

26 juni Bingo 14.30-16.00 uur Restaurant

28 juni KBO kienavond in verenigingszaal.

Smartlappenfestival op 1 juli.

Ballonnenfestival 10 augustus.

Catahrinaronde 28 tot en met 31 augustus.

2; KBO informatie.

Algemeen.

Vrijdag 25 mei heeft de vergadering plaatsgevonden van de afgevaardigden van de 4 afdelingen met het bestuur van Kring KBO Gemeente Grave. Hierbij waren aanwezig de wethouders Anja Henisch en Rick Joosten. Tevens een vertegenwoordiger van SGOG(Stichting Gecoordineerd Ouderenwerk Grave) en ASD(Adviesraad Sociaal Domein)

Via de secretariaten van de afdeling wordt u op de hoogte gebracht van de inhoud van deze bijeenkomst.

Eveneens is een delegatie van bestuur kring naar een regio bijeenkomst geweest, alwaar een voorbereiding plaatsvond voor de jaarvergadering KBO Brabant. Tevens na de middag een presentatie van de AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming).

Senioren KBO Grave.

Let op formulier over zomerreis. Vul dit zo snel mogelijk in en inleveren bij de aangegeven adressen

KBO Escharen.

Gebruikelijke activiteiten. Een busreis samen met de KBO Velp op 21 juni naar Terwolde.

KBO Gassel

Kienen 21 juni. In Juli en augustus geen kienen vanwege de vakantie.

23 augustus ledenreis naar Delft.

KBO Velp.

Busreis

Ook dit jaar organiseren wij het jaarlijkse uitstapje door een busreis samen met de KBO Escharen. Deze is vastgelegd op 21 Juni en gaat naar Terwolde. Vergeet niet op te geven voor 1 Juni.

3; Overige informatie.

Ons Welzijn.

Bereikbaar via 088 3742525

www.ons-welzijn.nl

Op maandag 11 juni komt een ergotherapeut van BrabantZorg vertellen wat ergotherapie kan betekenen bij dementie.

Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Een veilige en overzichtelijke woonomgeving waarin men zo goed mogelijk kan functioneren is dan wel extra belangrijk. Hoe kan een ergotherapeut hierbij helpen? Het gaat vanavond over praktische tips en aanpassingen die langer thuis wonen mogelijk kunnen maken.

Iedereen is van harte welkom in het Alzheimer Café.

Hoe laat en waar?

Om 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur.

In ontmoetingscentrum 'Meteoor’, Oude Litherweg 20 in Oss.

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Uden-Meijerijstad en ONS welzijn i.s.m. BrabantZorg en de casemanagers.

Training Natuurbeleving

Natuur doet je goed, ook mensen met geheugenproblemen of dementie.

Datum: donderdag 21 juni van 13.30-16.30 uur

Plaats: openluchttheater Hoesschenbosch, Hoessenboslaan 51, 5351 PB Berghem

Kosten: 20 euro te voldoen op eerste bijeenkomst.

Voor meer informatie:

Eef Rubbens, bereikbaar via tel. 06 – 365 189 20

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties