Escharen

In samenwerking met: KBO Kring gemeente Grave; Ons Welzijn(RIGOM)/ S.G.O.G; Catharinahof en Steunpunt Mantelzorg

Ouderenwijzer, januari 2018, week 4

Door Mari Michels van Seniorenwijzer

INFORMATIE VOOR SENIOREN IN DE GEMEENTE GRAVE

Januari 2018; week 3/4

Ouderenwijzer.

In samenwerking met Ons Welzijn te Oss; SGOG te Grave; Kring KBO te Grave; Brabant Zorg in en om Catharinahof en andere instellingen vernoemen wij de activiteiten en andere informatie die voor senioren veel kunnen betekenen.

1; activiteiten in en rondom Catharinahof.

Algemeen.

Dagelijks diverse ontspannende activiteiten in Catharinahof voor alle senioren, waaronder:

Bij enkele activiteiten wordt een eigen bijdrage verlangd. O.a.

Zaterdag en zondag gezellige muziek in het restaurant.

Iedere Dinsdag Eucharistieviering om 10.30. Na de middag wekelijks PC Hoek voor al uw ICT problemen. Kom vrijblijvend binnen en leg uw problemen op computer/I-phone of tablet voor aan de aanwezige experts. Van 14 tot 16 uur in restaurant, achterzijde.

S’-avonds op dinsdag wekelijks de Havenmuzikanten vanaf 19.15 uur in het restaurant..

Donderdag 25 januari. Zing met ons mee. 14.30 uur in restaurant, S-avonds kienen in verenigingsruimte 1ste etage. Aanvang 19.30 uur.

Om te onthouden

Pronkzitting Pothuusburg 27 januari en jeugd pronkzitting 28 januari

Prins en Boerenbruidspaar van Catharinahof onthulling 29 januari

Concert Karin Bloemen. Vrijdag 16 maart. Aanvang 20.30 uur te koop via receptie

Carnaval op vrijdag 9 februari. Boerenbruiloft in de ochtend en carnavalsmiddag i.s.m. Senioren KBO Grave. Zaterdag tot en met Dinsdag Carnaval in Pothuusburg (Grave) en Gassel;Escharen en Velp

2; KBO informatie.

Algemeen.

Regelmatig de bekende activiteiten bij de afdelingen KBO van Kring Grave.

Zie hiervoor de mededelingen in de nieuwsbrieven van de verschillende afdelingen.

Het begint ook weer langzamerhand tijd te worden voor de belastingaangifte.2017. Zoek uw papieren alvast bij elkaar, zodat u de belastinginvullers goed te woord kunt staan.

Een van de komende weken komen wij daar nog uitvoeriger op terug.

Fietsen, Wandelen, Jeu de boules, Nordic Walking; Scootmobieltochten en Koersballen zijn allemaal sportieve activiteiten die bij de verschillende KBO afdelingen in de gemeente Grave gehouden worden.

Scootmobiel. Toegankelijk voor alle scootmobiel gebruikers van Kring KBO Grave. Maandelijks bijeenkomst elke 3de donderdag van de maand. Inlichtingen via Lucia Vloet; tel 06 27487736

Senioren KBO Grave.

Vrijdag 12 januari is de interne biljartcompetitie weer van start gegaan met de 2de helft van de competitie. Blijven de koplopers bovenaan, of doen de achtervolgers wat terug. Kom op die middag genieten van gezellig en leuk biljartspel.

25 januari Kienen om 19.30 uur in verenigingszaal.

Er is een 2de wandeldag bijgekomen en wel in de 4de maandag van de maand. Zie hiervoor de mededelingen in ONS BUUKSKE. Ditmaal maandag 22 januari.

Vrijdag 9 februari Carnaval vanaf 14 uur in Catharinahof.

KBO Escharen.

Vanaf januari zijn de soosmiddagen wederom begonnen. Iedere maandag en woensdag van 13.30 uur tot 17 uur.

Koersballen op maandag vanaf 14 uur.

Bingo op donderdag 25 januari vanaf 14 uur.

Papier inzamelen op zaterdag 27 januari vanaf 9 uur tot 12 uur.

KBO Velp. KBO Gassel

Activiteiten in de respectievelijke gemeenschapshuizen. Zie hiervoor de mededelingen die gevoegd zijn b ij het blad ONS.

3; Overige informatie.

Ons Welzijn.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Eef Rubbens tel. 06-36518920,

e-mail: eef.rubbens@ons-welzijn.nl

www.alzheimer-nederland/oss-uden-veghel

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door ONS welzijn,

Alzheimerafdeling Oss-Uden-Veghel, BrabantZorg en casemanagers.

Repair Café

Elke eerste woensdagmiddag van de maand.

Steunpunt Mantelzorg.

Locatie: Zwaanstraat 7; Cuijk. 5431 BP. 0485 846739. Mail info@mantelzorglvc.nl

WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning). Burger paricipatie Raad (BPR)

WMO Informatie Gemeente: wmo-loket in Grave 0486-477277.

BPR secretariaat Mw. Els van Koolwijk, 0486 – 476506. Email:

els_vankoolwijk@hotmail.com

Sociaal Kernteam Grave.

Met al uw vragen op het gebeid van Welzijn en Zorg kunt u terecht.

Het algemene telefoonnummer is 0485 396783( elke werkdag tussen 9 en 17 uur). Of via email sociaalkernteam@cgm.nl

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties