Escharen

INGEZONDEN: Léon Kamps, een zwetskloot met valse beschuldigingen

Door Ben Litjens

Léon Kamps van Verenigd Progressief Grave blijft ook via zijn ingezonden stuk op Arenalokaal.nl maar suggereren dat er iets niet klopt met het ingediende en door het toenmalige College in 2017 reeds goedgekeurde herinrichtingsverzoek voor mijn bedrijf aan de Graafschedijk in Escharen. Altijd was er wel een reden om dit stuk niet in de gemeenteraad aan de orde te stellen. Ik heb dit altijd beschouwd als 'ondernemer pesten'.

Van mijn gemachtigde heb ik vernomen dat de heer Kamps nimmer contact met hem heeft gehad. Het beginsel van hoor en wederhoor lapt hij aan zijn laars. Als de heer Kamps dat wel had gedaan dan zou hij op grond van aantoonbare gegevens geconfronteerd worden met het feit dat het bedrijf Litjens stelselmatig door de gemeente onbehoorlijk is behandeld en dat zijn hele ingezonden stuk suggestief is. Aan dit onbehoorlijke gedrag doen trouwens alle fracties in de huidige oppositie mee, zij uiten zich publiekelijk over mijn vermeende integriteitsschendingen als raadslid. Dat deze ongefundeerde uitingen in strijd zijn met de gemeentelijke Integriteitscode doet er niet toe. Trappen maar!

Al 25 jaar lang probeer ik alle bedrijfsactiviteiten naar de zuidzijde van de Graafschedijk te verplaatsen. Deze verplaatsing is geheel op mijn eigen gronden en niet, zoals wordt gesuggereerd, dat de gemeente grond ter beschikking stelt. Van winst is geen sprake, wel van een grote verbetering voor iedereen. Maar dat interesseert de heer Kamps niet. De heer Kamps klaagt dat ik mij niet aan de wet houd. Dat doe ik wel, maar het ruimtelijke beleid van de gemeente is nooit oplossingsgericht geweest. Dat heeft veel procedures gegeven en aan beide partijen veel geld gekost.

De Raad van State heeft in juli 2020 uitgesproken dat er een nieuw bestemmingsplan voor mijn bedrijf moet komen, omdat ook de Raad door de vele tegenstrijdige besluiten van de gemeente de weg is kwijtgeraakt. Stenen maken geen vals geluid en stinken niet. Dat produceert de heer Kamps wel.

Mijn gedoogsteun voor LPG en VVD nogmaals verklaard
Een van de kernpunten van het programma van Keerpunt 2010 is dat er een waardige inwonersraadpleging wordt gehouden over de vraag of de gemeente Grave blijft bestaan of moet worden opgeheven. De partijen D'66, CDA, VP en LLvC wilden allen directe opheffing zonder dat er sprake was van een waardige inwonersraadpleging. Dat wilde ik niet, omdat de inwoners in alle vrijheid een keuze konden maken gebaseerd op juiste argumenten. LPG en VVD wilden wel een waardige inwonersraadpleging. Verder vroeg ik voor mijn gedoogsteun een ander financieel beleid, gebaseerd op een sluitende begroting en niet op het verslinden van reserves, waaraan de huidige oppositie ook volop aan mee heeft gedaan. Ik stemde voorheen als enige tegen deze potvertering maar dat beleid is nu totaal gewijzigd. Daarom kan ik nu vóór de begroting stemmen. De oppositie stemt nu tegen waar zij voorheen vóór was. Wie draait er nu?

Ook heb ik gevraagd om bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage aan de ambtelijke organisatie CGM. Hoewel ik meer wilde aan bezuinigingen konden LPG en VVD instemmen met een bezuiniging van 7,5 functies op meer dan 100 functies over een periode van 4 jaar. Dit levert een besparing op van 750.000 euro. Nu gaat onze oppositie in samenspraak met burgemeester Hillenaar zeggen dat dat niet kan. Zij belazeren de Graafsche inwoners. Dit is totale obstructie om Grave er financieel onderdoor te trekken en onze inwoners te laten betalen voor een ambtenarentarief van gemiddeld 100 euro per uur.

Tenslotte heb ik voor mijn steun een burgervriendelijke houding gevraagd van College en ambtenaren. Verder blijf ik tegenstemmen als ik het niet eens ben met de 'normale' voorstellen die ik niet kan steunen. Mijn handen zijn niet gebonden.

Ben Litjens
Escharen

|Doorsturen

Neelie

2021-01-14 08:02:42

Beste meneer Litjens, U kunt nog zoveel betogen in de lokale krant maar iemand voor zwetskloot uitmaken omdat deze persoon uitspreekt wat velen vermoeden is niet handig. Slimmer zou het zijn een onafhankelijk onderzoek aan te moedigen. U beweert immers niets te verbergen te hebben en integer te zijn...

Christel N.

2021-01-14 08:36:43

Ben,

Eerherstel zit er voor jou niet in. Waarom? Omdat je eer zelf moet hebben of verdienen. Door andere mensen, die het niet met je eens zijn, een "zwetskloot" te noemen zegt al dat je geen eer hebt. Wat betreft het krijgen van eer: gezien hoe jij er NIET bent voor de inwoners van Grav als raadslid, maar klaarblijkelijk alleen in de raad zit als ondernemer (voor eigen belang) is oneervol.

Zowel al raadslid, ondernemer, maar ook als persoon zou jij je flink moeten schamen voor je oneervolle gedrag, uitingen jegens anderen, je bedrijf/eigen belang en hoe je jezelf neerzet tegenover je "haters". 

Nu rest alleen nog de vraag: krijg ik een beledigend (oneervol) bericht terug? Of wordt het volgende ingezonden stuk hieraan geweid, waarin je een Graafse inwoonster uitmaakt voor wat dan ook?

- Christel

Jan Opsteegh

2021-01-14 13:06:54

Welkom Ben als derde lid van de “ Dwaallichten club.”

Een knappe beschrijving van Dhr. Leon Kamps , door een persoon die eerder eens schreef dat hij respectvol communiceren hoog in het vaandel had staan. En grote afstand nam van badinistche schrijf wijze over personen. Het mag wel duidelijk zijn dat je bezig bent je bedrijf klaar te stomen voor verkoop/ overname. En dan past het natuurlijk mooi om de bedrijfswoning aan de noordzijde vrij te maken en te laten overzetten naar Privé woning, zodat je kunt genieten van je wel verdiende rust en uitzicht (voor zover dat mogelijk is). In de raadsvergadering op 5 januari gaf je aan dat je het beu was om steeds geconfronteerd te worden met negatieve berichten in de media en internet omtrent de situatie Graafschedijk. Nu zoek je zelf weer de publiciteit op!!

Louis Sparidans

2021-01-14 13:38:38


Ben, zo fel ken ik je helemaal niet. Het zit je kennelijk wel héél hoog. Dat is duidelijk.

Zoals ik je ken, was je (voorheen) altijd veel bedachtzamer, rustig en beschaafd. Hopelijk vind je die weg weer terug. Ik wens het je graag toe.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties