Escharen

'Graafse Lucht'; buren strijden tegen uitbreiding varkensstallen Escharen

Door Annelies Graafsma

ESCHAREN - “Ernstige stankoverlast en andere luchtverontreiniging”. De frustraties van omwonenden van de varkensstallen aan de Lage Heide in Escharen zijn gericht op de eigenaar en op het gemeentelijk bestuursapparaat. Acht gezinnen wonen in het landelijk gebied rondom de varkensstal van Peters uit Haps. Ze vertellen hun verhaal.

Namens het buurtcomité voert Hans de Groot het woord. Op het complex bevindt zich, naast een boerderij die niet bewoond wordt en een oude stal voor 900 varkens die momenteel ook leegstaat, een nieuwe stal voor 2.140 varkens. De Groot verwacht dat Peters wil uitbreiden en zich daarbij door niets laat weerhouden: ‘Zorg dat je de bewoners informeert' is hem gezegd in de rechtszaal (rechtszaak gemeente tegen Peters, red.). "Maar we hebben geen enkel contact en informatie krijgen we niet."

'Luchtwasser voldoet niet'
De Groot: "Er wordt overdadig mest uitgereden en de luchtwasser van Peters voldoet niet. Wij ervaren stankoverlast en enkelen van ons hebben gezondheidsklachten. Al vanaf 2015 voelen wij ons ook door de gemeente Grave niet gehoord. De vergunningsaanvraag voor de bouw van de nieuwe stal voor 2140 varkens moesten we bijvoorbeeld uit de krant vernemen. Al onze klachten zorgden er wel voor dat de gemeente vaststelde dat Peters zich niet aan de regels hield: de verplichte nieuwe luchtwasser had hij niet laten bouwen, het houden van 900 varkens in de oude stal was illegaal en de combiluchtwasser op de nieuwe stal behoort tot een rijtje van slecht presterende luchtwassers. In plaats van een rendement van 85 procent haalt dit type slechts 40 à 45 procent. Maar alleen tegen de 900 varkens in de oude stal is de gemeente handhavend opgetreden".

Stank
De Groot: "De stank van de varkensstal is niet uit te leggen, die moet je ervaren. Binnen de kortste keren stinkt je kleding en je beddengoed. Was ophangen buiten is er niet meer bij. Vergeet het maar om ’s avonds in de zomer ramen of deuren open te zetten of met open ramen te slapen. We voelen ons niet gehoord. En dan te weten: alleen beperkte veehouderij is hier toegestaan!".

Het buurtcomité heeft het gevoel door de gemeente Grave actief te worden tegengewerkt in de informatievoorziening: "We moeten zelf overal achteraan". Als reactie hierop zegt een woordvoerder van de gemeente: "De gemeente is ervan op de hoogte dat omwonenden de bedrijfsontwikkelingen nauwlettend volgen. Echter omwonenden kunnen niet eerder worden geïnformeerd dan nadat er duidelijkheid over de afwikkeling van het dossier is…" Maar De Groot legt uit dat het anders zit. "Na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur kwamen wij er achter dat de ondernemer wil uitbreiden. Peters wil zijn oude stallencomplex afbreken en een grotere nieuwe stal terugbouwen. Ondanks de toezegging van het college (toenmalig wethouder Ben Peters, red.) dat wij als belanghebbenden actief bij het proces worden betrokken, heeft de gemeente ons niets laten weten."

Milieuvergunning
De Groot: "Doordat Peters zolang heeft gewacht met het plaatsen van de luchtwasser, was zijn milieuvergunning verlopen. En zijn in 2015 gebouwde stal was zonder geldige milieuvergunning illegaal. Wij hebben hierop meteen een handhavingsverzoek ingediend. Dat was op 4 februari van dit jaar. Eind maart vroeg de gemeente uitstel van de behandeling van ons verzoek en daarna werd het stil. Een aantal keren hebben wij de gemeente benaderd, maar zonder resultaat. En toen stond eind juni plotseling een nieuwe vergunningsaanvraag van Peters in de krant voor een luchtwasser op de oude stal die hij weer wil gaan gebruiken. Onze zorgen over de verhoogde uitstoot en de nieuwe emissie-doorrekeningen werden lauw ontvangen."

Op de vraag van Arena of de varkenshandelaar, zoals omwonenden vermoeden, de oude stal mag afbreken en een nieuwe stal mag bouwen, zegt de gemeente: "Nee, Peters heeft deze aanvraag in 2019 ingetrokken. Op basis van de in 2013 afgegeven milieuvergunning is onlangs wel een vergunning verleend voor het realiseren van een luchtkanaal en luchtwasser op de nieuwe stal".

Na opnieuw een e-mail van het buurtcomité aan de nieuwe wethouder Lemmen komt na maanden de uitnodiging voor een gesprek. De gemeente zegt vooraf de aanvraag voor de chemische luchtwasser op de nieuwe stal goed te zullen keuren en de situatie meteen te legaliseren.

'Heel toevallig'
De Groot: "De 'handhavingskou' was voor de gemeente hiermee uit de lucht. Het gesprek met wethouder Lemmen was ontnuchterend. De lange termijn die de gemeente vroeg voor de beoordeling van ons handhavingsverzoek (6 maanden, red.) en vervolgens binnen twee weken beslissen op een vergunningsverzoek van Peters, vinden we heel toevallig. Maar toen we de wethouder hiermee confronteerden, sprong hij uit zijn vel. Hij dreigde het gesprek af te breken. We hebben daarna de problematische luchtwasser besproken. We hebben geen enkele toezegging."

|Doorsturen

Theo

2020-09-10 12:49:57

Haha, typisch stadsgeneuzel. Lekker op het platteland rustig willen wonen maar dan wel klagen over de stank... Had je daar niet moeten gaan willen wonen. Het kan vaak stinken rondom boerderijen, snappen ze dat dan niet?

Louis Sparidans

2020-09-11 19:06:12


Ik citeer uit het artikel: ‘Maar toen we de wethouder hiermee confronteerden, sprong hij uit zijn vel’.
Als dit waar is, heer Lemmen, dan is dat opnieuw ongepast voor een wethouder. Zo ga je niet met ongeruste burgers om!

Tonny

2020-09-12 14:50:48

Beste Theo, ik denk dat jij van deze situatie totaal geen weet hebt. Ik wens jou een grote varkens schuur toe met slecht functionerende luchtwassers. Dan neuzel je wel anders. Ik woon hier al 40 jaar en de stank is voornamelijk gekomen met de varkens schuur. Ik raad je aan  in het vervolg het artikel goed te lezen voordat je onzin uitkraamt.

Barb

2020-09-12 20:59:48

Stadsgeneuzel Theo?? Ik woon al langer dan 60 jaar hier op het platteland en de stank die van deze grote megastallen komt is met geen pen te beschrijven. Ben heel wat gewend wat stank betreft van boerenbedrijven. Hoort er inderdaad gewoon bij, maar de afschuwelijke ziekmakende lucht van deze ondernemer is heel erg. Hijzelf woont hier niet. Hij heeft letterlijk schijt aan ons. Bah!

Hans de Groot

2020-09-19 14:51:47

Beste Theo,

Even een korte reactie op je ha ha opmerking: vrijwel alle omwonenden en comiteleden wonen er al lange tijd. Sommigen zels al meer dan 60! jaar. De varkensstal in zijn huidige vorm is de nieuwkomer. De inhoud van het artikel is slechts een korte beschrijving van alle overlast die wordt ondervonden. Niet alleen van de stal, maar ook van een varkenshouder die het niet zo nauw neemt met de regels !

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties