Escharen

'De gezondheid gaat vóór alles'

Corona en het dorpsleven: 'Escharen past zich aan'

Door Freddy Klooté

ESCHAREN - De invloed van corona op het sociale leven zal nog lang in onze gezamenlijke herinnering blijven. Normale dingen konden plots niet meer, een eenvoudige begroeting werd plots een elleboog. Wie gewend was het leven in eigen hand te nemen zag met leedwezen dat dit aan regels gebonden bleek. In stad en land zochten mensen intensief naar het nieuwe samen-leven. Zo ook in Escharen, een dorp waar het verenigingsleven volop bloeide, waar mensen voor elkaar zorgden en het prettig toeven was. Over de invloed van corona op het dagelijks leven vertelt Edwin van Kraaij (foto), enthousiast Escharenaar en iemand die midden in het Esterse leven staat. Door de Esterse Minipers exact op de hoogte van het laatste nieuws. (foto: Matt Gerrits)

"Ik heb een lijstje met de namen van alle verenigingen in Esteren”, zegt Edwin, die zijn eigen rol het liefst wat op de achtergrond houdt. "Laat ik beginnen met Esters Welzijn. Door corona leek het Esters Uurke volledig van de baan. Net als het 'Samen eten'. In de zomer is er geëxperimenteerd met het naar buiten verplaatsen van de activiteiten. Op het kerkplein en bij de Brouwketel. Door het opnieuw oplopen van het aantal besmettingen is dit ook weer gestopt. Wat wel blijft is de extra hulp voor de bewoners van ons dorp. Vrijwilligers bellen, als de inwoners dat willen, regelmatig op om te informeren naar het welbevinden of gewoon voor de gezelligheid. Ook kunnen ze gebruik maken van diverse diensten als boodschappen halen, even naar de huisarts brengen of een ritje naar het ziekenhuis. 24 uur staat er een vrijwilliger klaar. 't Dorpshuus is in maart dicht gegaan. Dat gaf ons de kans om het grondig te verbouwen en het wat praktischer in te richten. Maar nu is het weer beschikbaar voor diverse activiteiten in de gymzaal. Natuurlijk alleen voor de jeugd tot achttien jaar. Kinderdagverblijf de Kinderhoeve kan er gym en beweging doen en er is daarvoor een aparte ingang aan de achterkant van het gebouw gemaakt. Ook de sporters van de judo- en kempovereniging tot achttien kunnen er weer terecht. Het voetballen voor de senioren van de nieuwe fusieclub EGS'20 ligt stil. Er kan eventueel nog in groepjes van vier wat getraind worden, maar ik denk niet dat dit het gaat worden. De junioren mogen, met inachtneming van de coronaregels wél trainen. Ik heb dagelijks contact met Gravenaar Jan Nuijen, die zich een slag in de rondte werkt om alles veilig in te plannen en te organiseren samen met een groep coronavrijwilligers. De Minipers verschijnt gewoon elke twee maanden.
De Esterse Kwis, een groot succes is voorlopig uitgesteld. Het Esters Heem vergadert momenteel niet. Activiteiten liggen op hun gat. We gaan niet meer op bezoek om ergens foto's te bekijken. Het opknappen van de Esterse kazematten, met subsidie van de gemeente is voorlopig uitgesteld. Ook het Gilde heeft voorlopig geen activiteiten gepland. Net zo min als de KBO. Kaarten, biljarten, bingo en koffiebijeenkomsten zijn vervallen. Daar is ook geen oplossing voor. Ook de ouderengymnastiek gaat niet door. Bij de Vrouwen van NU is alles ook opgeschort. Een buurtvereniging heeft nog wel een opritconcert gegeven. Carnaval is er niet. Biljartverenigingen hebben de keus voorlopig opgeborgen. Het Sinterklaascomité organiseert een kleurwedstrijd en Sinterklaas verschijnt alleen heel stilletjes. Muziekvereniging Eendracht organiseert blokfluitlessen voor kinderen vanaf groep 4."

"Zangkoor Unisono kan niet repeteren, maar heeft wel een coronalied opgenomen middels videozang", gaat Edwin verder. "Paarden- en ponyvereniging ’t Raamdal heeft haar befaamd Hippisch Festijn in afgeslankte vorm georganiseerd. Tennisvereniging Esteren mag gewoon blijven spelen. Ook dubbelen. Het horecagedeelte is gesloten. Motorclub DVG gaat nog wel pad en wandelsportvereniging DEW vraagt zich af of een winterwandeling wel mogelijk is. Dat is nog even afwachten. Het Digitale Dorpsplein houden we bij, maar de agenda is vrij leeg. Ik denk zo wel alle verenigingen gehad te hebben. Sorry als ik iemand vergeten ben”.

Toekomst
Edwin heeft zelf te maken met zijn tandartspraktijk: “In maart zijn we helemaal dicht geweest. Ook nu met de nieuwe besmettingsgolf komen er de nodige afmeldingen. Mensen zijn voorzichtig geworden, en dat is maar goed ook”. Ook de raadsvergaderingen, Edwin van Kraaij is raadslid voor de LPG, gaan weer digitaal: “Het voelt wel anders aan maar het zij zo. De gezondheid gaat vóór alles. Maar als het zo door blijft gaan zullen veel verenigingen het moeilijk krijgen terwijl zij hét bindmiddel voor de leefbaarheid van een dorp als Escharen zijn. De vraag is, hoeveel schade we kunnen verdragen”.

|Doorsturen

Jan Opsteegh

2020-10-24 19:10:01

Mooi artikel, geschreven door Freddy. Een prachtig presoonlijk promotie verhaal van Edwin van Kraaij, lid van de gemeenteraad Grave (wel op deachtergrond blijvend vermeld) namens de LPG- Grave wer wel expleciet vermeld.      In het artikel mis ik eigenlijk wel de "specifieke Esterse" problemen in de corana tijd en aanpassingen. De opsomming van de verenigings activiteiten welke in aangepaste vorm doorgang vinden, en welke zijn afgelast of geen dorgang kunnen vinden gelden voor alle dorpen binnen de Gemeente Grave en aangrenzende dorpen in de regio. Wellicht kan elk dorp opzich nog een paar aanvullende activiiteiten opsommen die geen doorgang kunnen vinden, Evenals de beprekingen die gelden voor het gebruik van de dorpshuizen. En iedere dorpsraad of actiefe verenging zoekt naar passende maatregelen en oplossingen. Elk dorp of stad kent wel een ondernemer, zelfstandig of niet, of een medewerker van een bedrijf of organisatie, die hun deuren moesten sluiten tijdens de eerste corona perikelen. Ook hierin is de tandarts uit Esteren geen uitzondering. Nogmaals een mooi verhaal, maar eigenlijk niks nieuws onder de zon t.o.v de corona periode voor andere dorpen.

En het klopt helemaal, Gezond gaat voor alles.

Freddy Klooté

2020-10-25 10:35:45

Dankjewel, Jan!

Louis Sparidans

2020-10-25 19:31:47


Dag Freddy.

Ik weet dat je je graag inzet voor de LPG en dat mag gelukkig ook. Maar overweeg je wel eens om óók een van de voortrekkers van het Graafse CDA, VPGrave, D66 of Liberaal Land van Cuijk voor een interview uit te nodigen?

Dat zal jouw status als journalist enorm kunnen verhogen.
Ik wens je dat graag toe.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties