Grave

INGEZONDEN

Duidelijke terechtwijzing voor gemeentebestuur Grave

Door Wil Baaijens en Hans Satter

De gemeenteraad faalde
De Rekenkamercommissie velt een scherp oordeel over de wijze waarop het gemeentebestuur van Grave het zogenaamde snippergroenproject heeft uitgevoerd. De commissie heeft er in haar evaluatierapport geen goed woord voor *1).
Er was geen plan, de inventarisatie klopte niet, de uitvoering was chaotisch, de communicatie deugde niet, er was geen regie. Er waren voortdurend signalen dat er van alles mis was, er ontstond regelmatig commotie, er waren interpellatiedebatten maar het Graafse gemeentebestuur bleef volhouden dat het project “naar tevredenheid” verliep. Die halsstarrige houding had steeds de instemming van een krappe raadsmeerderheid van de LPG (Lokale Partij Grave), CDA, VVD en Trots. Wat de burgers ervoeren, wat zij er van vonden, de Graafse raadscoalitie had er (allang losgezongen van de burgers) geen boodschap aan. Het rapport van de Rekenkamer rekent nu af met deze lamlendige houding van de ‘Graafse regeringsfracties’. Zij stelt dat door deze houding de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak niet naar behoren heeft kunnen vervullen.

Je tegenstanders zwart maken
Na zo’n rapport mag je van een gemeentebestuur -de burgemeester voorop- verwachten dat het zich de draai om de oren aantrekt. Niets daarvan. Het college heeft laten weten dat het niet inhoudelijk op het rapport wil ingaan. Wel schrijft de burgemeester een geïrriteerde brief aan de Rekenkamer waarin hij deze onzorgvuldigheid verwijt. Je moet maar lef hebben als na onafhankelijk onderzoek vastgesteld is dat je als gemeentebestuur jegens de raad en burgers alles behalve zorgvuldig hebt gehandeld. De verantwoordelijk wethouder laat in het rapport van de Rekenkamer nog optekenen dat het Adviespunt Snippergroen eigen belangen nastreefde. Dit soort reacties kwam vroeger veel voor in primitieve politieke culturen: je schakelt de boodschappers van het slechte nieuws (in dit geval het Adviespunt en de Rekenkamer) uit door ze in diskrediet te brengen. Het is een patroon in bestuurlijk Grave. Beschamend. Niet geïnteresseerd in een redelijke discussie; je maakt je tegenstander gewoon zwart.

Bestuurlijke en politieke moraal
Nu heeft Grave een burgemeester die (vooral rond de kersttijd) her en der met grote woorden moraliseert over respect en vertrouwen. Respect tonen voor de Rekenkamer hoort daar kennelijk niet bij, evenmin het respecteren van burgers.
Ook rept de voorzitter van het Graafse bestuur graag over het tanende vertrouwen in de politiek. Nog onlangs schreef hij in de Graafse Courant (waarin hij nog een andere sneer uitdeelt in de richting van de Rekenkamer) dat de partijen in de Tweede Kamer tijdens het Van der Steur debat zich onvoldoende realiseerden dat hun optreden schadelijk was voor het vertrouwen in de politiek. Het Graafs orakel neemt anderen de maat terwijl je zelf het vertrouwen van burgers in je eigen gemeentebestuur om zeep helpt.
Het Kamerdebat met Van der Steur ging al lang niet meer over het zoekgeraakte bonnetje. Nadat de ene leugen na de andere was verkondigd, ging het over bestuurlijke en politieke moraal. Daar gaat ook het rapport van de Rekenkamer over, niet over snippergroen.

Hans Satter en Wil Baaijens
Adviespunt Snippergroen Grave

*1) Het rapport (Evaluatie project snippergroen gemeente Grave)staat integraal op de site van de gemeente Grave. Ga naar: gemeente grave>bestuur>gemeenteraad>ingekomen post

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws

112-meldingen


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties