Grave

Dossier Scheepswerf: Advocaat-generaal adviseert Hoge Raad om Grave in het ongelijk te stellen

Door Freddy Klooté

GRAVE - Wat een tijden waren dat. Gemeenteraadsvergaderingen rond 2011 konden alleen doorgaan met uitgebreide beveiliging in het gebouw. De opkomst op de publieke tribune was overweldigend. Maar ook dreigend. De banen van 60 werknemers van 'de werf' stonden op het spel. En daarvoor wil je ook de straat op, getuige de demonstratietocht door Grave. Verhoudingen tussen toenmalig wethouder Eric Daandels (CDA) en Scheepswerfeigenaar Rob van Kessel waren danig verziekt. Het vertrouwen was volkomen verdwenen. En dat alles over de lengte van door de Scheepswerf te bouwen schepen. 110 meter mocht, 135 meter mocht niet. (archieffoto: Jacques Leurs)

Enkele opfrissers voor het geheugen. Op deze locatie was het bestemmingsplan 'Sanering van de binnenstad' van toepassing. Uit 1965. Een totaalplan dat geen overbodige luxe was voor het in verval geraakte stadje aan de Maas. In 1981 werd dit plan vervangen door het bestemmingsplan Komplan Grave. Dit plan werd in 1987 bij Kroonbesluit niet goedgekeurd voor dat gedeelte dat over de Scheepswerf ging. Voor die plek werd dan weer het oude saneringsplan van toepassing.

In 1995 verleende Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan de werf een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de activiteiten van de Scheepswerf. Voor schepen van maximaal 110 meter. Eerder genoemde wethouder Daandels trad in 2010 aan en viel (niet echt) met zijn neus in de boter. Het bestemmingsplan Centrum Grave werd voorbereid. De locatie Scheepswerf zou 'conserverend' bestemd worden. Omdat twee eerdere plannen geen lengtebeperking kenden en dit nieuwe plan wel, werd het later door het Hof niet als conserverend beschouwd. Bovendien miste het Hof een ruimtelijke onderbouwing. In strijd met het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel. U ziet, we zijn al bij het Hof aanbeland. Het hele bestemmingsplan voor wat betreft de Scheepswerf rammelde, onduidelijkheid was troef en het schimmige spel van afwijkende meningen en belangen kon beginnen.

In 2010 vroeg de Scheepswerf een revisievergunning aan ingevolge de Wet milieubeheer. Het college stemde in, “omdat lawaaimakende activiteiten verder van de woonbebouwing plaats zullen vinden". Ook de Provincie was positief. De Scheepswerf wenste met deze revisievergunning te bereiken dat er toch schepen van 135 meter konden worden gebouwd. De Provincie informeerde bij de gemeente of dat planologisch mogelijk was. Vanaf dat moment werd alles nog onduidelijker. Tegenstellingen tekenden zich scherper af. Het college had zijn twijfels. Vroeg een nieuwe aanvraag van de Scheepswerf aan. Scheepswerf Grave vroeg om een planologische inpassing. De gemeenteraad moest een standpunt innemen.

Het tweede decennium
Op 14 december 2010 besloot het college geen medewerking aan de verzochte bestemmingsplanwijziging van de Scheepswerf te verlenen. Het hiertegen gerichte bezwaarschrift van de Scheepswerf werd niet-ontvankelijk verklaard. We gaan het nieuwe decennium in. Eind 2011 roept de Graafse gemeenteraad het college op om op korte termijn mee te werken aan een tijdelijke oplossing c.q. gedoogconstructie, totdat duidelijk is wat uiteindelijk met de Scheepswerf gaat gebeuren. Ook moet het college onderzoeken en vóór 1 januari 2015 met concrete voorstellen komen en, als verplaatsing niet mogelijk is, het bestemmingsplan aanpassen. Raadsvergadering na raadsvergadering volgt. Amendementen en moties vliegen eenieder om de oren. Een voorgestelde gedoogconstructie van de raad op 17 april 2012 als tijdelijke oplossing wordt door de Scheepswerf van de hand gewezen, gelet op juridische onzekerheden. Diezelfde dag wordt aan de Scheepswerf surseance van betaling verleend. De gemeenteraad stemde op 8 mei 2012 in met het voorstel van het college om in te stemmen met aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan, zodat de werf voorlopig uit de voeten zou kunnen met het bouwen van schepen tot maximaal 135 meter. Op diezelfde dag, 8 mei 2012, werd Scheepswerf Grave failliet verklaard.

Hoge Raad
In oktober van dit jaar velt de Hoge Raad haar oordeel over bovenstaand verhaal van 600 woorden dat in werkelijkheid een dossier van ongekende grootte is. De advocaat-generaal heeft inmiddels de Hoge Raad geadviseerd de Scheepswerf in het gelijk te stellen. Zo leren we ook nog iets tot besluit. Het allerhoogste gerecht in ons land heeft blijkbaar een adviseur nodig. Ik vraag me af waarom. Te veel werk om alle dossiers te lezen? Te druk voor een eigen mening? Op de social media vliegen bedragen in het rond. Laten we maar eerst even wachten op het vonnis en dan kijken wat de consequenties zijn. De gemeente Grave is gelukkig verzekerd voor aansprakelijkheid. Dat scheelt echt een slok op een borrel.

|Doorsturen

Joke van Essen

2020-06-15 21:33:37

Hr. Klooté,

Uw pennenvrucht ‘Dossier Scheepswerf’ in de ARENA van zaterdag 13 juni jl. heb ik met stijgende en zorgwekkende verwondering gelezen.
U versimpelt het advies van de Advocaat-generaal dat 52 pagina’s telt tot een schotschrift van, naar uw eigen opgave, 600 woorden. Dat is een riskante manier van informatie geven waardoor waarheidsvinding op glad ijs kan komen.

Wat ik zwak vind in uw schrijven is dat u niet alleen het geblunder van het gemeentebestuur bagatelliseert maar ook nog eens op een oneigenlijke en badinerende wijze de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtsinstituut, meent te moeten kwalificeren als infantiel. Daarmee aantonend dat uw journalistieke ethiek hoognodig aan zelfreflectie toe is.

Uw opmerking dat: “de gemeente gelukkig verzekerd is voor aansprakelijkheid”. Dat scheelt echt als een slok op een borrel” zal voor de 60 gezinnen, die in mei 2012 door het (rechterlijk vastgestelde) geblunder van het gemeentebestuur getroffen werden door een collectief ontslag, vanwege het faillissement van de werf, vast een geruststellende boodschap zijn? Maar misschien dat u dààr eens een artikel over zou kunnen schrijven.

Joke van Essen

Louis Sparidans

2020-06-18 15:56:31

Beste Freddy, ik ken je al sinds de tijd dat onze dochter op Hartenaas zat en dat is al meer dan 35 jaar geleden. Ik vond je toen ‘een wijze man’.
Maar sinds ik je volg in je columns in de Arena, twijfel ik daar tegenwoordig af en toe aan.

Zo ook weer afgelopen week naar aanleiding van je column waar je de Hoge Raad ‘te kakken’ zet.

Verdiep je eerst eens goed in ons rechtspraak-systeem, voordat je weer zoiets overkomt.
Heus, in dit geval kun je beter ons College van Burgemeester en Wethouders ‘op het schavot plaatsen’.

anton coolen

2020-06-20 15:00:10

Geachte heer Sparidans,

Uw bericht over volksvermaak in Landerd. Dat bericht had u ook aan uzelf en aan Grave kunnen sturen. Wij hebben het spel gehad en jullie staan nog aan het begin van het volksvermaak.

Is een plezant spel geweest dat herindelen. Zeker de humor van het volksvermaak "herindelen"er van inzien. Zeker de zin en onzin die het volksvermaak meebrengt.

Blijf gezond, want dat is het belangrijkste.

nico degen

2020-06-21 10:51:14

Bericht voor de mensen die voorstanders waren en zijn voor herindeling met Oss. De heer Coolen noemt het een spel en volksvermaak. Dus voor Anton Coolen waren zijn mails waarin hij verklaarde dat hij achter het streven stond van de Ossgangers maar een spelletje en volksvermaak. Ook, waarschijnlijk ter afdichting, gaf hij ook tussendoor eenmaal een reactie aan dat het besluit door de gemeenteraad al was genomen. Zo doe je dat, zogenaamd de zaak ondersteunen en aan de andere kant ze laten modderen.

Goof

2020-06-21 19:21:16

Dan bent u waarschijnlijk de enige die niet door had dat de hele handel en wandel één grote schijnvertoning was én ondertussen wel tonnen aan gemeenschapsgelde verslonden heeft aan het inhuren van onderzoeksbureaus, reclamebureaus, onderlinge bijeenkomsten en een drukbezochte (?) Participatiemiddag...

In plaats van uw pijlen te richten op Dhr. Coolen zou u ook aan de de coalitie en B&W kunnen vragen waarom het opvoeren van hun "spel en volksvermaak-act" dan zo'n geldverslindende operatie moest worden en wie dat mag financieren..!

U, ik, dhr. Coolen, alle 1400+ handtekeningenzetters, degene die het geen ene moer interesseerd en de rest van de Landerdse bevolking waarschijnlijk...

Louis Sparidans

2020-06-21 22:02:39

Het gekissebis inzake de Landerdse politiek is blijkbaar weer hervat. Ook leuk voor buitenstaanders, zonder zich al er dan niet aan te hoeven ergeren. Zij het deze keer onder een ander, een specifiek Graafs item.

De heer Coolen verwees eerder al naar Grave. Ook hier gaat het er inderdaad af en toe heftig aan toe. Grave is hard op weg ‘naar de uitgang’, dat wil zeggen een onder-curatele- stelling door de Provincie.

Maar desondanks streeft de kleinst-mogelijke meerderheid in de Raad nog voor behoud van zelfstandigheid. Ondanks dat Grave historisch gezien toch altijd al tot het Land van Cuijk heeft behoord.

Ach, het komt uiteindelijk wel goed, daar ben ik van overtuigd.
Zij het dat ik wel begrijp dat de betreffende raadsleden het pluche van hun zetel, hun ego en hun vermeende aanzien in de Gemeente zullen moeten inleveren.

Zij hebben nog tijd nodig om aan dat idee te kunnen wennen.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties