Grave

Digitale werkbijeenkomst dorps- en wijkraden

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Afgelopen woensdag vond er een digitale werkbijeenkomst plaats van het dorps- en wijkradenplatform van de gemeente Grave. In dit platform zijn alle dorps- en wijkraden uit de gemeente vertegenwoordigd. Het doel van de werkbijeenkomst was om informatie en kennis uit te wisselen over een tweetal thema’s. Vanwege de coronacrisis gebeurde dit voor het eerst digitaal.

Bij aanvang van de bijeenkomst werd eerst kennisgemaakt met de Stichting Welzijn Ouderen Grave. In een korte presentatie lichtte de stichting toe wat zij het afgelopen jaar zoal heeft betekend voor de ouderen en wat ze, in deze tijd van corona, hoopt te kunnen blijven betekenen. Daarin werd ook stilgestaan bij de mogelijkheden en kansen die de stichting biedt voor de dorps- en wijkraden. Zo kan de stichting in actie komen in geval van vereenzaming en biedt zij ook hun diensten bij eventuele initiatieven gericht op ouderen.

Vervolgens werd er gesproken over de toekomstige gemeentelijke duurzaamheidsopgaves en de manier waarop de burgers en de dorps- en wijkraden hier een rol in kunnen spelen. Een belangrijk signaal dat werd afgegeven, is dat er niet vroeg genoeg begonnen kan worden met het nadenken over de duurzaamheidsambities en opgaves die er zijn. Zo dient er nu al nagedacht te worden over eventuele geschikte locaties voor zonnevelden. Maar ook de vraag hoe er omgegaan dient te worden met aardgasvrij wonen. En hoe burgers aan de voorkant gefaciliteerd worden om hierover mee en na te denken. Dit in samenspraak met de gemeente en andere stichtingen en verenigingen op dat gebied, zoals stichting duurzaam Grave, op te pakken.

Tot slot werd er kennisgenomen van het dorpsplan dat is ontwikkeld voor en door de bewoners van Langenboom. Een plan dat inmiddels regionaal en zelfs landelijk bekendstaat om zijn ambities en collectiviteit. Een plan dat elementen kent die ook interessant kunnen zijn voor de dorps- en wijkraden uit Escharen, Gassel, Grave en Velp. Na een korte presentatie werden de dorps- en wijkraden in de gelegenheid gesteld om aanvullende vragen te stellen teneinde de opgedane kennis mee terug te nemen naar de dorpen en wijken.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties