Grave

Digitale bijeenkomst over voorlopig ontwerp Graafsche Raam

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Benieuwd hoe het gebied rondom de Graafsche Raam mogelijk ingericht gaat worden? Hoe het er straks uit kan gaan zien tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave? Op dinsdag 7 juli om 19.30 uur houdt waterschap Aa en Maas een digitale bijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden om het voorlopig ontwerp te presenteren. Via een live chat kunnen deelnemers vragen stellen.

De herinrichting van de Graafsche Raam is onderdeel van het Gebiedsplan Raam en de Verborgen Raamvallei. In het gebied rondom de Raam in de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert heeft het waterschap samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. Met de vaststelling van het Gebiedsplan Raam hebben de gebiedspartners afgesproken dat ze toe willen naar een robuust watersysteem, dat in staat is om de toekomstige klimaatveranderingen op te vangen, zowel in de zomer als in de winter.

Voorlopig ontwerp
Waterschap Aa en Maas heeft in 2019 gewerkt aan het opstellen van een schetsontwerp voor de herinrichting van de Graafsche Raam, vanaf de Beerschemaasweg in Escharen tot aan het Gemaal van Sasse in Grave. Samen met belanghebbenden zijn ideeën verzameld voor natuurlijke doelen, cultuurhistorie en recreatie. Deze ideeën hebben geleid tot een concept schetsontwerp voor de herinrichting van de Graafsche Raam. Tijdens de inloopbijeenkomst op 4 februari is deze schets gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. Hier zijn enthousiaste reacties op gekomen, maar ook nog wat vragen en aandachtspunten. Het concept is nu verder ontwikkeld naar een voorlopig ontwerp. Het komende jaar wordt dit ontwerp verder ontwikkeld naar concrete plannen die tot uitvoering worden gebracht.

De link naar de digitale bijeenkomst staat vanaf 7 juli op www.aaenmaas.nl/graafscheraam. De presentatie is vanaf 8 juli ook terug te kijken.

|Doorsturen

Chris

2020-06-30 13:12:25

Als omwonende zijnde is dit de eerste keer dat ik hier van hoor en heb heel veel vragen.... Misschien is dat een aandachtspunt: ALLE omwonenden informeren!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties