Grave

Noodzakelijke overeenkomsten nieuw Sportpark Grave ondertekend

'De start van een uitdagend gebeuren' (+ VIDEO)

Door Freddy Klooté

GRAVE - Afgelopen dinsdag was er in de Graafse Raadzaal een feestelijk moment. Dus allemaal blije gezichten, horend bij mensen die zich intensief bezig hebben gehouden met de voorbereidingen van een nieuw te realiseren Sportpark de Kranenhof. Nadat de Graafse raad op 16 september jongstleden haar toestemming verleende en de benodigde financiën ter beschikking stelde, kon men overgaan tot “het papierwerk”. De vertegenwoordigers van de voetbalclubs Estria, GVV’57 en SCV’58 ondertekenden, net als burgemeester Lex Roolvink, een aantal documenten. Dit kan beschouwd worden als de echte aftrap van een project, dat het sportplezier in het algemeen en het voetbalplezier in het bijzonder van onze Graafse jeugd voor de komende halve eeuw veiligstelt. (video: 0486TV)


De te ondertekenen stukken gingen over: 1. De overeenkomst over het ter beschikking stellen van grond van de gemeente Grave aan de gefuseerde voetbalclub EGS. 2. De realisatieovereenkomst, waarin alle afspraken tussen de gemeente en EGS zijn vastgelegd en waarin ook bestaande afspraken worden beëindigd. 3. Overeenkomst tot vestiging gebruiksrecht afhankelijk recht van opstal. Op z’n Graafs: De nieuwe club mag een clubgebouw met kantine, kleedkamers en dergelijke bouwen en in stand houden.

Dank en complimenten
Burgemeester Lex Roolvink opende de blijde gebeurtenis: “We staan voor een uitdagend gebeuren. Ik wil iedereen complimenteren voor de enorme inzet. Jullie zien dat wij het een belangrijk gebeuren vinden, want het voltallig college is aanwezig. Speciale complimenten aan wethouder Joosten en de ambtenaren”. Huub Linders, voorzitter van GVV’57: "Er is heel veel gedaan om zover te komen. Het vroeg om veel samenspel. En dat is gebeurd. De komende veertig jaar gaan we daarmee verder. Daar hebben we alle vertrouwen in. We willen alle vrijwilligers en de gemeente Grave veel dank en complimenten overbrengen. We hebben samen veel overwonnen. Ook kritische punten. Namens alle clubs speciale dank aan de ambtenaren en de wethouders Joosten en Peters”.
Daarna werd overgegaan tot het ondertekenen van de diverse overeenkomsten.

Reacties
Huub Linders: “Ik ben blij en opgelucht. Nu kunnen we de schouders eronder zetten. Daar zitten we al een tijdje op te wachten. Jan de Kruif (voorzitter Estria): “We gaan eerst verder met het verzorgen van de vergunningen. Ook kan de technische commissie meer vorm gaan geven aan de samenvoeging van de senioren van EGS”. Henk Cuppen (voorzitter SCV’58): “Het is belangrijk voor de leden dat er iets zichtbaars komt. Er is veel achter de schermen gewerkt en daar hebben de leden niet veel van gezien. De officiële fusie moet nog uitgesproken worden, maar daar hebben we alle vertrouwen in”. Huub Linders: “Wij vragen de diverse vergunningen zelf aan. De kaders zijn al door de gemeenteraad aangegeven. We weten waarbinnen we moeten werken. We gaan met de belanghebbenden van de club in gesprek om een goede afstemming te krijgen”. Ook met de omwonenden wordt gesproken: “We zijn al in gesprek met omwonenden en gaan proberen om tot een goede afstemming te komen”, vertelt Jan de Kruif.

Waar de drie voorzitters het roerend met elkaar eens zijn: “De documenten zijn getekend. De reis kan beginnen. Het is uniek dat drie verenigingen op deze manier, zonder druk van elders, een fusie met elkaar zijn aangegaan. Het is helemaal uit de verenigingen zelf gekomen om dit op te pakken en uit te voeren”. Ook de bedenker van dit plan, jeugdsecretaris Jan Nuijen was natuurlijk bij de officiële ondertekening aanwezig. Bescheiden, maar trots op alle vrijwilligers die dit toch maar mooi voor elkaar hebben gekregen. Henk Cuppen: “Een memorabele dag, we kunnen vooruit. De volgende mijlpalen zijn de eerste steenlegging en de officiële opening”. Drie gelukkige voorzitters die het niet onder stoelen of banken steken dat ze trots zijn op wat die 110 vrijwilligers die in de loop van de afgelopen jaren met de samenwerking bezig zijn geweest hebben bereikt. Die dankbaar zijn wat het college en in het bijzonder wethouder Rick Joosten allemaal heeft gedaan. “Het is een feestdag voor de jeugd van Grave, wier voetbaltoekomst is gewaarborgd”.

Het laatste woord is voor wethouder Rick Joosten: “Het is een geweldig gevoel. We hebben er met z’n allen keihard aan gewerkt. Het is zo mooi dat we nu verder kunnen gaan met het proces. De steun en de middelen van de gemeente Grave zijn nu officieel geborgd. Voor mij is het een feestdag. 16 september toen de raad met het voorstel akkoord ging was al de mooiste dag uit mijn carrière. Vandaag wordt daar het kroontje op gezet. Ook mijn dank voor alle vrijwilligers en ambtenaren voor hun werk tot nu toe. Ik wens ze veel succes voor de toekomst en hoop dat dit plan nog meer jeugd aan het sporten krijgt”. 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties