Grave

De sleutelverklaring

Door Leon Kersten

Regelmatig komt het voor dat de koper van een woning de sleutel al krijgt voordat de eigendomsoverdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden. Dan wordt er vaak een sleutelverklaring of sleutelovereenkomst getekend met de verkoper.

Als de verkoper al verhuisd is en de woning leeg staat, is het soms handig voor de koper dat deze alvast de sleutels krijgt om bijvoorbeeld al spullen in de woning op te slaan of alvast te gaan schilderen.
Meestal zal de makelaar dan een sleutelverklaring of sleutelovereenkomst opstellen. Daarin worden afspraken gemaakt tussen beide partijen. Dat is ook verstandig, want als verkoper geef je iemand de beschikking over je woning, terwijl er nog geen koopprijs betaald is door de koper. Daar zitten natuurlijk risico’s aan, bijvoorbeeld als de koper er een puinhoop van maakt. Als de koop dan onverhoopt niet doorgaat (bijvoorbeeld omdat de koper zijn financiering niet rond krijgt), dan heb je als verkoper wellicht een probleem omdat er bijvoorbeeld al geschilderd is of er misschien al aanpassingen aan de woning zijn gedaan.

Enkele aandachtspunten
In de overeenkomst moet zoveel mogelijk worden vastgelegd welk gebruik door de koper toegestaan is en wat niet. Bijvoorbeeld de koper mag alleen maar schilderen, klein onderhoud doen, een vloer leggen, gordijnen ophangen, etc. Ook dienen vanaf de datum van de sleuteloverdracht de lasten van de woning voor de rekening van de koper te komen. Vanaf de datum van sleuteloverdracht gaat tevens het risico van de woning over op de koper. Met risico wordt bijvoorbeeld bedoeld schade als gevolg van brand. Dit betekent dat de koper op dat moment de woning al moet verzekeren. Daarnaast houdt de verkoper de woning vaak ook nog verzekerd.

Omdat door de sleutelverklaring het risico van de woning overgaat, is er formeel in fiscale zin sprake van een overdracht. Dit betekent dat een sleutelverklaring er toe zou kunnen leiden dat er sprake is van een verkrijging van ‘economische eigendom’ en er daarom al eerder overdrachtsbelasting is verschuldigd. Mede in verband hiermee is het niet verstandig om er veel tijd te laten zitten tussen het moment van de het tekenen van de sleutelverklaring en het moment van de eigendomsoverdracht bij de notaris. Maximaal twee weken is een veilige termijn.
Als er op de woning nog een hypotheek zit, dan zal formeel op grond van de hypotheekakte aan de bank toestemming moeten worden gevraagd voor het in gebruik nemen van de woning door de koper. Als er geen toestemming wordt gevraagd, kan het zijn dat de bank het bedrag van de lening voortijdig opvraagt.

Conclusie
Er zitten nogal wat risico’s aan de sleutelverklaring. Als er geen andere oplossing mogelijk is, bijvoorbeeld het vervroegen van de overdracht, en beide partijen willen toch tot een sleuteloverdracht overgaan, zorg dan in ieder geval voor dat de betrokken makelaar of notaris een goede sleutelverklaring opstelt.

Vraag het de notaris
Indien u meer informatie wenst dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking, maar u kunt ook op een van onze gratis spreekuren langs komen. Op onze vestiging in Grave is er het gratis spreekuur op dinsdagen van 17.00 tot 18.00 uur en op ons kantoor in Mill is het gratis spreekuur op maandagen tussen 17.00 en 18.00 uur.

Mr Leon Kersten, notaris en scheidingsmediator te Grave

Kersten en Wilhelm Notarissen
Vestiging Grave
Markt 10, Grave
0486-473941

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties