Grave

De politiek ontmoet de sportieve burger

Door Jan Nuijen

GRAVE - Na op 5 februari 2019 ‘mijn politiekdebuut’ gemaakt te hebben, had ik toegezegd om een weekje later nogmaals deze arena te gaan betreden. En bij mij gelden nog simpele normen en waarden: ‘Wat je (toe)zegt, moet je doen’. Uitermate benieuwd wat van de toezeggingen van de dames en heren raadsleden op 5 februari bij hen over is gebleven na een roerig weekje. Want, om in sporttermen te blijven, ‘deze wedstrijd’ stond volop in de aandacht, supporters van verschillende kanten gaven hun mening, een krachtige ‘5e colonne’ kwam in actie, ‘de krant’ had meer aandacht voor negatieve uitingen dan voor de positieve kansen en ‘de raadzaalArena’ was in korte tijd uitverkocht, het puilde uit.

(foto's: Matt Gerrits en Jacques Leurs)

De gastheer én spelleider burgemeester Roolvink heette iedereen welkom en moest regelmatig zowel aan de overladen tribunes als aan de ‘spelers/speelsters’ de spelregels uitleggen, het spel stil leggen en zelfs ‘schorsen’. Hij slaagde daarin met vlag en wimpel, al bleek zo’n ‘finale’ moeilijker te begeleiden dan een gewone, reguliere ‘competitiewedstrijd’. De emotie die bij de sportwereld hoort, kwam een enkele keer in conflict met de politieke gedragsregels, al vind ik persoonlijk een applausje na een goede actie niet zo storend…

Voorbeschouwingen
De pers was in de periode tussen de commissievergadering en deze raadsvergadering volop actief. Ik las er weinig nieuwe zaken in. De oppositie, gesupporterd door ‘de kritische burger(s)’ blijft een financieel verschil van mening houden met de LPG ondanks accountants en onderzoeken. Gelukkig mag dat in ons land. Verschillende collega sportverenigingen werden geactiveerd om aan te geven dat ook zij graag ondersteund worden. Ik denk dan, kom met plannen! Ook gaf ‘de krant’ een podium aan kritische verenigingsmeningen, die mijn inziens op verenigingsniveau besproken moeten worden én ook zeker besproken gaan worden.
In de politieke arena kwam EGS-meisjesbegeleidster Rosan van Haren als inspreker in actie om aan de dames en heren raadsleden aan te geven wat het belang was van de EGS SAMENwerking en een nieuwe accommodatie ‘die van deze tijd is’, die zij en haar meisjes meestal alleen maar konden betreden in uitwedstrijden. Rosan rekende op een unanieme JA. Ook Jan de Kruif, belichtte namens de voorzitters van Estria, GVV’57 en SCV’58 én de Hockeyverenging Grave nogmaals het algemene belang van een nieuwe Sportaccommodatie voor héél (sportend en bewegend) Grave. Pak die ‘kans voor open doel!’

Het verloop
Alle deelnemers waren optimaal voorbereid en door de enorme publieke belangstelling binnen en buiten ‘de raadzaalArena’ in topvorm. De aftrap werd verricht door wethouder Joosten die het plan namens het college van B en W indiende en begeleidde ‘richting het speelveld’ met de complimenten aan de leden en vrijwilligers die hier al zo lang mee bezig zijn. Het is een plan geworden dat weloverdacht is met positieve beoordeling vanuit de KNVB, Rabobank en NOC/NSF. Wat wil je nog meer zou je denken?!
Daarna kwam dhr. Heemkerk (LPG) in actie die aan deze complimenten nog een enorme financiële nuance meegaf. "Het is dan wel een investering van ruim 5 miljoen voor 40 jaar, maar er is NU al sprake van een verplichting van ruim 80.000 euro per jaar aan de verenigingen. Er resteert een netto kostenpost van 300.000 euro over een periode van 40 jaar." Dus géén ruim 5 miljoen maar 300.000 euro, dat zal de collega raadsleden als muziek in de oren klinken. Niemand reageerde echter op deze actie van dhr. Heemskerk, die door collega raadsleden ook tijdens deze vergadering als ‘rekenkundige specialist’ werd geduid, dus het zal rekenkundig kloppen! Maar stonden die oren wel open?
Wordt er wel naar elkaar geluisterd of is onze raad ‘een verdeeld team met uiterst kundige toppers’, zoals bijvoorbeeld Ajax in Almelo tegen Heracles of Feyenoord in Rotterdam tegen Excelsior. Het wordt dan tijd dat dit team met ‘topspelers’ de krachten bundelt zoals Ajax tegen Real Madrid of Feyenoord tegen Ajax/PSV, want dan wordt het resultaat vele malen beter.

Ook dit keer bleef het ‘fusieplan’ als plan met vele complimenten overeind, al hebben verschillende partijen meer tijd nodig om de gehele inhoud tot zich te nemen. “We hebben het pas vier weken!’, klonk het. De LPG én VVD waren wat dat betreft het verste en durfden zich uit te spreken voor de sportieve toekomst van de Graafse jeugd in een volmondig VOOR. Dhr. Litjens van Keerpunt 2010 was ook duidelijk: TEGEN. De andere partijen, CDA-VPGrave-D66-Llvc, kozen bij monde van dhr. Van Megen, die als enige ook de taal van de jeugd probeerde te spreken, voor ‘voortgang én zekerheid’, verpakt in een amendement. Voor mij betekent dat: Wij zeggen VOOR, als……
‘Voortgang én zekerheid’ werd voor mijn gevoel echter tijdrekken en rondspelen, want de meeste ‘als-en’ staan al in het gepresenteerde plan of zullen opgenomen worden in ‘het contract’ tussen de fusievereniging en gemeente Grave. Voor de uitslag van de stemming, dus het resultaat van deze ‘finale’, geeft het het volgende beeld: 12 VOOR en 1 TEGEN.
Ik hoop dat ik het goed begrepen heb, want ondanks een geconcentreerd volgen van de WOORDEN, kan ik soms de DADEN die daaruit komen niet volgen. Partijen/raadsleden die op 5 februari volgens mijn oren VOOR waren, ‘Tegen zo’n plan kun je géén NEE zeggen!’ zijn een week later in DADEN toch niet zo voor… én ook niet tegen!? Zeggen deze ‘politieke woorden’ andere dingen, dan het werkelijk is? Kan ik hen op de ‘grijze ogen’ vertrouwen? Is JA ook JA?

Nabeschouwingen richting ‘de verlenging’
Als sportieve burger heb ik, en met mij velen, kennis mogen maken met ‘de politiek’. Een wereld met aparte regels, normen en waarden. Een wereld waar je tegen moet kunnen én een wereld die de burger net zo nodig heeft als de burger de politieke wereld.
Wel fijn als je dan elkaar kunt verstaan, begrijpen én vertrouwen. Ik heb deze drie zaken echt geprobeerd, maar weet niet of het gelukt is. Wat ik wel weet is dat elkaar vertrouwen in de politiek anders is, getuige het klinische en wellicht daardoor emotionele betoog van dhr. Van Kraaij waarin hij aangaf wat insinuaties door een collega raadslid met je doen. De normen en waarden of het ontbreken daarvan in dit soort politieke zaken las ik op het op eigen verzoek verlaten van de vergadering door raadslid dhr. Nuijen om mogelijke verdachtmakingen van belangen verstrengeling te voorkomen als reactie op de website van de ArenaLokaal. Triest!!
‘Wat betekent dit besluit nu eigenlijk?’, vroeg iemand me toen burgemeester Roolvink met ‘een hamerklap’ het besluit had bevestigd. Ik hoop dat er nog een tijd komt waarin de burger dit soort zaken zichzelf niet hoeft af te vragen en dat ELKE BURGER HUN POLITIEKE VERTEGENWOORDIGERS snapt. ‘Zij zitten er voor ons algemene belang!’

Als lid van de Stuurgroep Samenwerking Estria, GVV’57 en SCV’58 ben ik blij dat ik de politiek van dichtbij heb mogen aanschouwen. De kritische opmerkingen en vragen om zaken, die volgens mij duidelijk in het plan staan, zullen er voor zorgen dat het fusieplan nog beter wordt en voor iedereen te begrijpen gepresenteerd wordt in het belang van een fusie van verenigingen op een nieuwe accommodatie, die de inwoners van Grave en omgeving voor nu én de komende 40 jaar een fantastische mogelijkheid biedt om te kunnen sporten.

Samen kunnen wij zoveel meer bereiken! Gelukkig blijk ik, gezien de enorme opkomst op 12 februari 2019, niet de enige die daarin gelooft. In de verlenging ben ik er weer…

Jan Nuijen
lid Stuurgroep Samenwerking Estria/GVV’57/SCV’58, de EGS

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties