Grave

Kennismaking met wethouder Ben Peters

'Dankbaar dat ik het mag doen'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Verwacht geen politiek stuk over heden, verleden of toekomst van ons mooie Grave. Verwacht geen politieke uitspraken. De nieuwe wethouder Ben Peters (1954) is nog volop bezig zich te verdiepen in alle dossiers van alle onderdelen uit zijn portefeuille. Politiek geïnteresseerd Grave kent Ben Peters als iemand die eerst alles nauwkeurig heeft bestudeerd, zich er een mening over heeft gevormd en dan pas spreekt. Een bedachtzaam man, die weet waar hij het over heeft. Iemand voor wie beschaafde discussies hoog in het vaandel staan. Altijd rustig. Debatterend met argumenten. Hij is al tien jaar een baken in de woelige wateren van de Graafse gemeentepolitiek. De kiezer beloonde hem en zijn CDA afgelopen maart met drie zetels in de raad. Ook te danken aan een zeer overwogen, uitgebreide campagne, waarin hij het vooral over de mening van het CDA had en andere partijen met rust liet. Samen met de LPG-wethouders Anja Henisch en Rick Joosten vormt hij, met burgemeester Lex Roolvink het nieuwe college, dat ons de komende vier jaar een nog mooier Grave moet opleveren. Ben Peters: “Dankbaar dat ik het mag doen”.

“Ik ben geboren in Overasselt. Daar ook naar school geweest. Het voortgezet onderwijs heb ik gevolgd in Wijchen en Nijmegen. Elektrotechniek en mechanica trokken me zeer aan. Ik ben vrijwillig in militaire dienst gegaan, waar ik als technisch specialist me verder heb kunnen bekwamen. Ik heb me toegelegd op communicatiemiddelen als telegrafie en radio. Ik studeerde verder hydrauliek, pneumatiek en elektronica. Ondertussen was ik actief in het verenigingsleven van Overasselt. Ik deed er de jeugddisco en was lid van de Harmonie, de Hofkapel en de Carnavalsvereniging. Muzikaal was ik actief als slagwerker en zanger. Ik ontmoette een echte Gravin, Lia de Groot, waarmee ik ook getrouwd ben. Door mijn werk bij een firma in technische apparatuur zijn we in 1976 samen naar Etten-Leur verhuisd. Daar zijn onze twee dochters Laura en Marleen geboren. Op mijn werk was ik bezig met projectinrichting van vooral tandheelkundige projecten. Zo hebben we de afdeling tandheelkunde van universiteiten ingericht. Het was goed toeven in Etten-Leur en omstreken. Dat was mede te danken aan de band Silverstar waarin ik zanger en drummer was. We speelden op bruiloften en partijen. Het was begin jaren ’80 en we speelden het top 40-repertoire. Acht jaar heb ik dat gedaan. Toen ik promoveerde naar de dealerafdeling verviel de noodzaak om in Etten-Leur te blijven wonen. Omdat we vaak bij de familie in Grave waren en omdat Lia dus een Gravin was, verhuisden we naar Grave. Met veel plezier wonen me momenteel in de Vroegeling”.

Politiek
Zo rond 1987 zaten de kinderen van Ben en Lia Peters bij de scouting Grave. Ben kwam in het bestuur terecht. Lia werd er leider: “Door Nel Schuts ben ik toen gevraagd of ik commissielid Samenlevingszaken wilde worden. Zo rolde ik langzaam in het CDA, waar Jan van Thiel toen de scepter zwaaide en Jacques Leurs en Nel Schuts en Jo Willems raadsleden waren. Toen Jacques Leurs ziek werd heb ik hem vervangen. Toen Jo Willems ziek werd en later overleed heb ik de laatste twee jaar van die periode deel uitgemaakt van de Graafse raad. Na de verkiezingen van 2014 was ik fractievoorzitter en na de laatste verkiezingen dit jaar hebben we als CDA een coalitie gevormd met de LPG, ook winnaars, en ben ik wethouder geworden”.

Wethouder Peters heeft een uitgebreide portefeuille: “Om het in twee afdelingen te verdelen: ik heb “de ruimte” en, mijn andere kant, “onderwijs en jeugdzorg”. Het klinkt nogal simpel, maar als je het “lijstje” met vakjes in die portefeuilles bekijkt moet je toch wel een lange adem en een brede blik hebben: wegen en parkeren, waterwegen en havens, riolering en waterbeheer, openbare verlichting, verkeer en vervoer, begraafplaatsen, sportaccommodaties, gemeenschapsaccommodaties (onderhoud), onderwijshuisvesting, grondexploitaties, overige gemeentelijke eigendommen, schoolgebouwen, volkshuisvesting inclusief woonwagens, ruimtelijke plannen, Wabo, afvalinzameling, bodem en milieu, duurzaamheid, achterstandsbeleid, kinderopvang, leerplicht, openbaar onderwijs, wijk- en dorpsraden en herontwikkeling Drie-eenheid. Ik zou dit “rijtje” niet graag uit mijn hoofd leren. Ook niet allemaal met de wethouder nu bespreken. Dus maar enkele actuele zaken eruit geplukt.

Duurzaamheid: “Dit is een breed containerbegrip. Het maakt onderdeel uit van alle aspecten van mijn portefeuille. Bij alles wat er ter sprake komt is dat een thema. Actueel is het gasloos bouwen. Woningisolatie. Zonnepanelen. Waterkracht uit de Maas benutten. Sommige onderwerpen horen ook bij de provincie en Rijkswaterstaat en daarbij zitten wij ook aan tafel. Een totaal ander actueel onderwerp is het verband tussen depressiviteit van jongeren en de social media. We zullen dit verband aan de voorkant al moeten zien te signaleren, zodat we preventief iets kunnen doen. Dat geldt ook voor andere algemene trends, waarmee je in algemene zin bewustwording kunt kweken. Ik wil diverse programma’s niet zomaar op het bordje van de onderwijsmensen leggen, maar vooral in samenspraak bespreken”. De wethouder wil nog zoveel vertellen. Over de invloed van inwoners op hun eigen leefomgeving. Over kerndemocratie. Over hoe je dat inhoud kunt geven. Want Ben Peters is iemand van de inhoud.
We moeten stoppen. De nieuwe wethouder pakt zijn papieren bij elkaar, gaat een snel hapje eten, want zo meteen wacht de volgende vergadering. “Ja, het zal best wel druk worden, maar ik heb er zin in”.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties