Grave

Communicatie met de burger - INGEZONDEN

Door Leo de Vreede

Geachte leden van de raad,

Tijdens het spreekrecht van uw vergadering van 7 november kondigde ik aan dat de publieke tribune het initiatief zou nemen toch werk te maken van de verbetering van de communicatie tussen gemeente in al zijn verschijningen en de burgers in al hun samenstellingen.

Op 26 november zond ik u per mail een brief met een aanzet voor de aanpak van het initiatief. Deze brief staat op de agenda van deze raadsvergadering bij agendapunt 5 ingekomen stukken en mededelingen als nr 27 met als aanduiding ter kennisname. U kunt zich voorstellen dat ik met deze reactie geen genoegen neem.

De reactie waarop ik hoopte is dat de werkgroep uit uw raad alsnog de draad oppakt, maar nu in samenwerking met vertegenwoordiging uit de gemeenschap, bijvoorbeeld de wijkraden. Nu zo langzamerhand meer bekend wordt over de kandidatenlijsten blijkt dat een belangrijk deel van de huidige raadsleden een nieuwe periode ambieert. Er is daarom geen enkele reden dit project stil te leggen. Integendeel, het zou toch mooi zijn als u aan u zelf of ,moet het toch zo zijn, uw opvolgers een flinke aanzet te hebben gegeven voor een goede samenwerking tussen gemeentebestuur en burgers.

Ik heb al wat reacties gehad, sommige ietwat meewarig, zo van waar begin je aan, het haalt toch niets uit; anderen zagen toch nog wel een lichtende stip aan de horizon. Harry Daudt stelde in de Arena dat ik “de kat de bel aanbind”. Dat wordt een stuk makkelijker als u en anderen ophouden met die kat de boom uit te kijken. Om het meedoen te vergemakkelijken heb ik alvast in een nieuwe, per mail gestuurde, brief met enkele concrete voorstellen aan u gestuurd.

Inmiddels heb ik wel twee ontvangstbevestigingen ontvangen. De eerste per mail op zondagmiddag, in dezelfde minuut van verzenden, dus gerobotiseerd. De tweede kwam per post een dag later. Weliswaar met de waarschuwing dat de ontvangstbevestiging van zuiver administratieve aard is, maar ook met de mededeling dat er naar gestreefd wordt mij binnen acht weken te beantwoorden. Het woordenboek voor ambtelijke taal geeft voor “kennisgeving aannemen” de vertaling: “zoek geraakt, dan wel in de prullenmand verdwenen”. U kunt het toch niet maken dit door uw ambtelijk apparaat als antwoord te laten geven.

Ik zou dit antwoord interpreteren als: “De huidige gemeenteraad van Grave heeft er geen zin in zich nu nog druk te maken over communicatie met de burger. Ingezonden stukken die ons niet bevallen negeren we gewoon en we gaan lekker door met elkaar in de vergaderingen met zure opmerkingen te bestoken. In onze verkiezingsprogramma’s zetten we wat mooie woorden en voor de rest is wie na de verkiezingen nog leeft die dan zorgt”. Zo zou u het waarschijnlijk niet uitdrukken. Zorg er dan voor dat het antwoord dat u binnen 8 weken laat sturen uw werkelijke mening geeft.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties