Grave

Per 1 januari 2022

College Grave verplicht tot voorstellen OZB-verhoging van 13%

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - De gemeente Grave heeft, conform de bepalingen van de met de gemeente Land van Cuijk i.o. afgesloten overeenkomst, de door deze fusiegemeente te verwerken bezuinigingen aangedragen.

Omdat er nog geen instemming is vanuit de Stuurgroep Land van Cuijk i.o. over de bezuiniging op de dienstverlening, zoals de provincie Noord-Brabant als eis heeft gesteld, is de gemeente Grave op 21 december 2020 onder preventief toezicht gesteld. Het college heeft daardoor moeten besluiten aanvullende maatregelen voor te stellen om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren.

"Deze zogenoemde Herstelbegroting is nodig om te bewerkstelligen dat het opgelegde preventieve toezicht door de provincie Noord-Brabant kan worden opgeheven", laat een woordvoerder van de gemeente weten.
Het college heeft donderdag 25 februari de herstelbegroting, waarin vanaf 2023 een (structureel en incidenteel) positief saldo ontstaat, aan de raadsleden toegezonden voor besluitvorming in hun vergadering van 9 maart. "Hoewel dit positief saldo met een OZB-verhoging van 11,5% per 1 januari 2022 gerealiseerd zou kunnen worden, is na ruggespraak hierover de verhoging op aanwijzing van de provincie op 13% gesteld. Bij een gemiddelde WOZ-waarde van 241.000 euro komt deze verhoging neer op ongeveer 4 euro per maand."

Inmiddels is het college doende om de gesprekken met de gemeente Land van Cuijk i.o. voort te zetten en tot overeenstemming te komen. Het bereiken van deze overeenstemming is van invloed op de begroting van de gemeente Grave. Bij overeenstemming zal het college in samenspraak met de raad, en voor zover dan nog vereist met de provincie Noord-Brabant, bezien of en hoe de in de herstelbegroting vastgelegde, pijnlijke maatregelen verzacht kunnen worden.

 

|Doorsturen

Louis Sparidans

2021-02-25 16:41:14


Opnieuw een zeer tendentieuze voorlichting van de zijde van de gemeente Grave!

Het gaat helemaal NIET om een verplichting van de Provincie om de OZB-belasting drastisch te verhogen. Grave heeft er ZÉLF een financiële en politieke puinhoop van gemaakt, alleen dáárom bemoeit de Provincie er zich mee.

Ik zie nog niet gebeuren dat de Provincie haar toezicht op Grave zal opheffen. Ook de ruzie die Grave heeft aangespannen met het Land van Cuijk over het ambtenarenprobleem, lijkt nog verre van opgelost.

‘Het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Grave’, het verzoek dat de Graafse burgemeester en wethouders aan ons, inwoners, op 17 maart a.s. voorleggen, vraagt erom om met NEE te worden beantwoord.

De burgermeester stapt op eigen verzoek al op 1 april a.s. op. Een wijs besluit. ‘Dat zouden méér mensen moeten doen’, als persiflage op een eerder gehoorde uitspraak.

Han

2021-02-26 11:17:26

Goed dat een burgemeester die geen orde kan houden weggaat.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties