Grave

CDA komt met initiatiefvoorstel peiling over herindeling

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - In de raadsvergadering van 5 november vond er in de gemeenteraad van Grave een debat plaats over de herindelingkwestie. Het CDA, dat sinds de verkiezingen van vorig jaar pleitte voor een peiling voor een herindeling Cuijk-Grave-Mill (CGM), erkende dinsdag dat de zaken zijn veranderd en deze optie niet meer aan de orde is. Fractievoorzitter Alex van Megen zei daar het volgende over: “De Graafse CDA-fractie is vóór herindeling en wil dat zoveel mogelijk inwoners zich uitspreken over de toekomst van de gemeente Grave. Er dient een principevraag gesteld te worden of men vóór of tegen het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid is. Over zowel de vraagstelling, die in onze ogen zuiver en zonder verschillende interpretaties gesteld moet worden, als ook het tijdspad en andere zaken dient samen in de raad te worden gesproken. Daarom komt het CDA met een initiatiefvoorstel.”

De Graafse CDA-fractie. V.l.n.r.: Roland Eijbersen, Alex van Megen en Jochem Jacobs.

Het CDA heeft altijd gepleit vóór een herindeling. De christendemocraten zien een halsoverkop uitgeschreven opiniepeiling echter niet zitten. De partij vindt een hoge opkomst essentieel. Om de discussie over draagvlak te voorkomen en om een representatief beeld te krijgen. Dit is met een losse volksraadpleging niet gegarandeerd, stelt het CDA. Alex van Megen: "Dat blijkt niet alleen uit de opkomstcijfers van bijvoorbeeld Europese verkiezingen, maar ook uit de ervaringen met de herindelingsbijeenkomsten in de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Voor ons zijn de Tweede-Kamerverkiezingen (uiterlijk 17 maart 2021, red.) het meest geschikte moment, maar daarover gaan we ook graag in gesprek met de andere politieke partijen. Het is cruciaal om een hoge opkomst te hebben. Daarnaast moeten wij het tempo bepalen en ons niet laten leiden door externe factoren. Een gedegen discussie over de vorming van een peiling is belangrijk, maar dat deze er moet komen, daar zijn we voor. Voor het CDA is het wezenlijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem laten horen."

Dóórvragen, duidelijkheid, draagvlak
Het CDA zegt lering te hebben getrokken uit de eerste opiniepeiling (bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018). Het draagvlak voor één gemeente Land van Cuijk bleek - met 23% - minimaal. Een meerderheid leek echter voorstander te zijn van een vorm van herindeling. Daar maakt het CDA zich nu dan ook hard voor. "In het geval van een overhaaste opiniepeiling, die de keuze beperkt tot 'zelfstandigheid' of 'Land van Cuijk', bestaat de kans dat voorstanders van de kleinere herindelingsvariant Cuijk-Grave-Mill de voorkeur geven aan zelfstandigheid en daarmee het pleit beslechten. Dit is voor ons een horrorscenario. Het brede maatschappelijke debat moet leiden tot duidelijke vragen die leiden tot glasheldere keuzes. Deze keuzes worden geruime tijd voorbereid door uitgebreid het gesprek te zoeken met inwoners, dorps- en wijkraden, organisaties, instellingen, regiogemeenten enzovoorts. Dat gesprek is, naar de mening van de CDA-fractie, onvoldoende gevoerd. Er is veel onduidelijkheid over de werkelijke cijfers en feiten. Dit moet helder worden voordat je de kiezers naar de stembus vraagt."

Initiatiefvoorstel
Het besluit dat de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis genomen hebben kwam volgens het CDA niet als donderslag bij heldere hemel. "Dit was al sinds de gemeenteraadsverkiezingen te verwachten. De kleinere herindelingsvariant (Cuijk-Grave-Mill & Sint Hubert) is definitief van de baan”, aldus de fractievoorzitter.
De CDA-fractie erkent dat een herindeling met Cuijk en Mill & Sint Hubert nu echt onmogelijk is en gaat met de LPG en de andere raadsfracties in gesprek over een initiatiefvoorstel dat in lijn ligt met de visie op een duurzame leefbaarheid en een maximale burgerparticipatie. "Dat er in elk geval teruggegaan wordt naar de burgers middels een peiling staat vast."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties