Grave

CDA in gesprek met Stichting Welzijn Ouderen Grave

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Op maandagavond 25 november ging het bestuur van de stichting Welzijn Ouderen Grave (WOG) in gesprek met commissie- en raadsleden van de gemeente. Onder leiding van moderator Roland Eijbersen spitste het gesprek zich toe op kennismaking met WOG, de problematiek waarmee ouderen te maken hebben en de kansen die er zijn. Namens WOG waren aanwezig Piet Zelissen, Frans Hendriks, Jetty Jansen, Paula van Rens en Anja van Kempen. Namens het CDA namen Jochem Jacobs en Nicole Brands-de Kleijn deel aan de discussie.

Stichting WOG is een burgerinitiatief dat opkomt voor de belangen van ouderen. Sinds januari 2019 hebben zij het werk overgenomen van Ons Welzijn uit Oss (voor wat betreft individuele ondersteuning). Dat werd gedaan door professionals, WOG werkt met vrijwilligers. Via een onlangs gehouden symposium op 21 februari (thema: 'Wist u dat de toekomstige verzorgende naast u woont?') willen zij wonen, zorg en welzijn nu en in de toekomst verder vormgeven.

Tijdens de discussie passeerde een aantal ontwikkelingen de revue: verdwijnen van bejaardenhuizen en de verzorgingshuizen, de toename van de vergrijzing, afname van het aantal mantelzorgers, te weinig personeel bij zorginstanties, beleid van de rijksoverheid om zo lang mogelijk thuis te wonen.

Via onder andere voorlichting geven, inventariseren van plannen, wensen en ideeën en knelpunten, het organiseren van een netwerk en hun vrijwilligers werkt de WOG voor ouderen. Vanuit de gemeente Grave hebben ze budget ontvangen hiervoor. Dit jaar alleen al hebben ze inmiddels 700 aanvragen in behandeling genomen. Een zorg van WOG is het gebrek aan vrijwilligers. Voor dit probleem werd een aantal suggesties gedaan die verder bekeken zullen worden.

De wens werd uitgesproken om de ouderennota van 2003 te actualiseren. Tijdens de werkbijeenkomst is afgesproken dat de gemeenteraad een motie vreemd aan de orde van de dag zal voorbereiden voor de vergadering van 10 december. Kern daarvan zal zijn om een opdracht aan het college mee te geven om stichting Welzijn Ouderen Grave en Sociom te faciliteren de eerste contouren van een startnotitie op te stellen als vervanging van de huidige ouderennota.

Raadslid Roland Eijbersen (foto) vond het een nuttige bijeenkomst. "Niet alleen was het een zinvolle kennismaking met Welzijn Ouderen Grave, maar zij deelden ook op een duidelijke wijze de vraagstukken die onder ouderen leven en de problematiek waar zij aan werken. Iedereen was geschokt door het signaal wat het WOG deelde dat er in Grave ouderen zijn die te kampen hebben met ondervoeding. Goed dat het WOG daar aandacht aan geeft, ook door dit met ons te delen. Na het succesvolle symposium van het WOG eerder dit jaar zijn we als raad nog eens extra gewezen op de waardevolle activiteiten van deze stichting. Er zijn op het gebied van ouderenbeleid nog genoeg uitdagingen. Het CDA wil daar graag zijn steentje aan bijdragen en in de toekomst kijken hoe we het WOG blijvend kunnen ondersteunen."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties