Grave

CDA Grave wil excuses en raadsenquête Scheepswerf Grave

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

GRAVE - CDA Grave is van mening dat het college van B en W excuses dient te maken voor het faillissement van Scheepswerf Grave. Daarnaast wil de politieke partij een raadsenquête over het onderwerp om 'de onderste steen boven te halen'. Dat betoogde fractievoorzitter Alex van Megen tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad.

Het gerechtshof van 's-Hertogenbosch oordeelde dat Grave onrechtmatig heeft gehandeld aangaande de scheepswerf en daarvoor moet betalen. De hoogte van de vergoeding wordt via een aparte procedure bepaald. De gemeente is tegen die uitspraak in cassatie gegaan. Het CDA vindt dat de gemeente nú verantwoordelijkheid moet nemen door excuses aan te bieden. "Daarmee wordt de angel uit de persoonlijke verhoudingen gehaald en kan worden gezocht naar een gezamenlijke oplossing", denkt Van Megen. "Afwachten en jarenlange procedures kosten handen vol geld. De wettelijke rente is fors, de advocaat niet goedkoop en de curator kost iedere dag geld."
Daarom roept CDA de burgemeester en wethouders op niet te wachten tot het arrest van de Hoge Raad. "Het is tijd om de schade zoveel mogelijk te beperken - niet alleen financieel", stelt de CDA'er. "Dat kan door publiekelijk excuses aan te bieden aan allen die direct of indirect getroffen zijn door de handelswijze van het gemeentebestuur. Alleen dan hebben oplossingsgerichte gesprekken hetzelfde vertrekpunt en een gemeenschappelijk doel. "

Diepgravend onderzoek
Het CDA wil nog verder gaan door een diepgravend onderzoek in de stellen middels een raadsenquête. Van Megen: "Alleen als je de onderste steen bovenhaalt, alle informatie verzamelt en in het openbaar betrokkenen (onder ede) verhoort, doe je recht aan hetgeen er is gebeurd. Het volstaat niet om het huidige college aan de tand te voelen. Wij willen dat de verantwoordelijken van toen getuigen en dat de raad ook kritisch is op zichzelf, de eigen rol in besluitvormingsprocessen en het belang van de controlerende taak. "

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-07-15 15:20:30


Ik hoop dat het je lukt Alex. Ofschoon, het College van B&W houdt niet zo van excuses, dat is in het verleden wel gebleken.

Daardoor zal ook de LPG, VVD en Keerpunt, naar ik veronderstel, niet meegaan met je voorstel.

Liever nog meer kosten maken dan buigen, ligt eerder op hun weg.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties