Grave

CDA Grave spreekt steun uit aan boeren

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - De afgelopen periode is er veel te doen geweest om de acties van de boeren in relatie tot de stikstofuitspraak van de Raad van State. Deze uitspraak heeft geleid tot grote maatschappelijke discussies over de gevolgen van stringent stikstofbeleid voor onder andere de landbouw en woningbouw. Het CDA Grave ondersteunt en erkent deze zorgen. Jochem Jacobs, woordvoerder landbouw vanuit de CDA-fractie, stelt: “In gesprekken met de boeren en ook tijdens onze laatste boertour hebben we een goed beeld gekregen van de uitdagingen waar de hedendaagse boer voor staat. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ook boeren in de toekomst hun bedrijf kunnen runnen.”

Het CDA Grave heeft een brief gestuurd naar de CDA-fractie van de Brabantse Provinciale Staten om hen te vragen om goed de belangen van de boeren te behartigen. De kernboodschap van de oproep van de drie CDA raadsleden is volgens Jacobs simpel: “Ga achter onze boeren staan en kom duidelijk op voor hun belangen. Zet vol in op verruiming van deadlines en waar dat kan terugdraaien van regelgeving. Wij vrezen anders een grote en onnodige kaalslag in de Brabantse landbouwsector. De snelheid waarmee boeren zich dreigen te moeten aanpassen is ongekend en vraagt teveel van hen.”

De lokale CDA-fractie voert intensief gesprekken met wethouder Ben Peters (Ruimte) over de zorgen die er zijn bij boeren. Samen zetten ze acties uit die de agrariërs in de gemeente Grave ondersteunen. Ook met de boeren wordt verder gesproken. “Mocht er behoefte zijn tot meer gesprekken, dan kan dat met Jochem Jacobs of met de gehele fractie. Net zoals de gesprekken met de visiegroepen in de dorpen en de inbreng met betrekking tot woningbouw, kernendemocratie en andere zaken die hieruit naar voren zijn gekomen, kunnen de boeren ervan op aan dat hun inbreng door de CDA-fractie wordt meegenomen en waar mogelijk tot uitvoer wordt gebracht.”

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties