Grave

CDA Grave: 'Geen vertrouwen in begroting en college'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Het CDA Grave stemde dinsdag voor het eerst tegen de begroting. Daarnaast dienden de christendemocraten een motie van wantrouwen in tegen het voltallige college van burgemeester en wethouders. "Deze twee vérstrekkende stappen zijn niet zomaar gezet", laat de fractie weten.

Waarom heeft het CDA tegen de begroting gestemd?
"Er zit een enorm gat in de begroting van 2021. Het college lost dat op door bijna een miljoen euro uit de algemene reserve te halen. Echte maatregelen om de gemeentefinanciën gezond te maken, worden vooruitgeschoven. Het grootste gedeelte van het 'dekkingsplan' deugt niet. Het is namelijk onmogelijk om 750.000 euro te bezuinigen op de dienstverlening aan de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp. Het is al helemaal ondenkbaar dat het college vóór 1 januari aanstaande weet om welke diensten het gaat. De forse bezuinigingen van tonnen(!) op het sociaal domein en op subsidies (minus 30%) raken de kwetsbare groepen in de samenleving en de verenigingen en stichtingen. Het is alleen niet duidelijk wie die rekening gepresenteerd krijgt. Zo ga je niet met mensen en verenigingen om. Juist in deze tijd van crisis moet de overheid een schild zijn voor kwetsbaren ën pal staan voor verenigingen enz. die het sociale cement vormen in onze wijken, dorpen en stad. LPG/VVD en Keerpunt 2010 zeggen “ja” tegen cijfers zonder te weten wat en wie daarachter schuilgaan. De burgers, de verenigingen en instellingen en – zelfs!- de raad worden er niet bij betrokken."

Waarom heeft het CDA geen vertrouwen in het college?
"Op de eerste plaats vanwege de slechtste begroting die een college ooit aan de raad heeft voorgelegd en ondanks de grote lekken erin heeft doorgedrukt. Het zit echter dieper. Het CDA wil samenwerken met alle partijen en met het hele college. In Grave is de wil van LPG/VVD wet. De uitslag van stemmingen in de raad móet van tevoren vaststaan. De raad heeft een steeds slechtere informatiepositie. Het college heeft een houding die toezicht moeilijk maakt. De raad gaat het gevecht hierover niet aan. Het CDA zal niet rusten voordat de onderste steen boven is en alle informatie op tafel ligt: omdat raadsleden – en de inwoners die zij vertegenwoordigen! – daarop recht hebben. De politiek in Grave is zo geworden dat niemand een probleem hoeft te zien en dat niemand verantwoordelijk is voor een échte oplossing. Het gaat om scoren met peanuts, de grote lijn – een duurzame toekomst voor de gemeente Grave – doet er nauwelijks toe. Tegenspraak wordt niet geduld. Het college kan daarom met vuur spelen in de regio, terwijl Grave het Land van Cuijk ontzettend hard nodig heeft. Met een college dat zich verwijdert van de regio en de afstand tussen Grave en het Land van Cuijk vergroot kán het CDA niet samenwerken."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties