Grave

Burgerinitiatief Platform Duurzaam Grave zoekt medestanders

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Woensdag 9 januari was er in Catharinahof een koplopersbijeenkomst van Platform Duurzaam Grave. Tijdens deze bijeenkomst werden de koplopers en overige belangstellenden bijgepraat over het ontstaan van het burgerinitiatief in Grave.

Duurzaam Grave is een initiatief van Graafse inwoners om een duurzame beweging op gang te krijgen in de gemeente Grave. Ze richten zich daarbij niet alleen op energie besparen, maar ook op allerlei andere aspecten van duurzaamheid. Met kleine, maar ook grote plannen, zoals een zonnepark op de Generaal de Bonskazerne, wil Duurzaam Grave over vijf jaar bij de top 20 van duurzaamste gemeenten van Nederland horen en specifiek gemeenten met een historische kern. De gemeente Grave ondersteunt het initiatief Duurzaam Grave.
Het past in de plannen die zij zelf heeft om duurzaam en energieneutraal te worden.

De afgelopen 24 maanden zijn diverse energy-cafés georganiseerd waar belangstelling onder Graafse bevolking is gepeild om een burgerinitiatief op te richten dat de gesprekspartner is voor de Graafse bevolking naar gemeente en andere stakeholders rondom de thema’s duurzame energiebesparing en -opwekking. De energy-cafés waren zeer goed bezocht en positief ondersteunend voor het oprichten van het burgerinitiatief.

Werkgroep
In 2018 is een werkgroep opgericht bestaande uit Peter Linders, Paul Willems en Wilko van der Meer om het Platform Duurzaam Grave verder uit te werken en in dialoog te gaan met de gemeente Grave over rol en erkenning. "Daaruit is geconcludeerd dat het platform door het college wordt gezien als een gelijkwaardige gesprekspartner en vertegenwoordiging van Graafse burgers die zich inzetten voor de verduurzaming van Grave. De werkgroep heeft taken van Platform in detail uitgewerkt van het ondersteunen en gidsen van burgers met informatie voor particuliere of wijk projecten tot participeren en uitvoeren van energieprojecten in de gemeente zoals het project waterkrachtcentrale John S. Thompsonbrug. De komende maand gaan we als werkgroep verder met de oprichting van het platform en het uitwerken van de samenwerking met de gemeente Grave."

Denk mee
Het platform streeft naar veel leden onder Graafse bevolking ter ondersteuning van projecten. "Vandaar dat wij mensen oproepen hun belangstelling en expertise kenbaar te maken via een webformulier, zodat wij hen kunnen benaderen om mee te denken of deel te nemen in bestuur of in een van de werkgroepen."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties