Grave

Digitale raadsvergadering blijkt erg vermoeiend

Burgerinitiatief Grave-West goed ontvangen

Door Freddy Klooté

GRAVE - Dinsdagavond kwam de Graafse gemeenteraad weer digitaal bijeen. Negentien hoofden in één beeld. Het begrip 'hoofdelijke stemming' kreeg meteen een heel andere lading.

Een van de agendapunten was de behandeling van het burgerinitiatief van de wijkraad Grave-West i.o. De bestaande wijkraad Zittert-Het Rode Dorp dreigde door het ontbreken van opvolging opgeheven te worden. En dat na de organisatie van vele mooie activiteiten. Zonder wijkraad vond de wijk het maar niks en momenteel is er een werkgroep van 10 actieve bewoners die de wijkvereniging nieuw leven wil inblazen. Een geplande bewonersavond ging niet door wegens het coronavirus. De vraag aan de gemeente over een geschikt onderkomen was inmiddels wel al gesteld en ontvankelijk verklaard. "Of dat de GVV-kantine wordt of een andere locatie, dat weten we nog niet. Als het aan de werkgroep ligt, kan de kantine als pilot voorlopig zeker tot eind 2021 als wijkgebouw in gebruik blijven", meldde de werkgroep in een bericht in Arena.

Wethouder Anja Henisch meldde op 4 februari: "Na uitvoerige overwegingen is het college tot de conclusie gekomen dat het niet wenselijk is de kantine van GVV te hergebruiken als wijkaccommodatie voor Grave-West". Ze verwees daarbij naar een eerder besluit tot centralisatie en herplaatsing van sociaal-culturele voorzieningen naar het MFC van Catharinahof. Bovendien kwam daar ook nog de Brede School West bij. Het 'brede bestond hierin dat ook plaats was voor bijvoorbeeld wijkvoorzieningen. Voor die wijkgerichte activiteiten heeft de gemeente extra geïnvesteerd in de Brede School. Verder is de 50-jarige kantine van GVV bouwkundig en technisch in verouderde staat. Tenslotte voerde het college aan dat bij het verloren gaan van een deel van een ook door de wijkraad gewenst groen/grasveld, dit beperkingen zou opleveren voor de ontwikkelingsvoorwaarden van het gehele terrein. De raad was in grote lijnen eensgezind.

De steun voor het burgerinitiatief was unaniem. Toch moest er nog even gediscussieerd worden. Roland Eijbersen (CDA): "We moeten kijken hoe we deze wijk een eigen en passende ontmoetingsplek kunnen geven. Na wat incidentjes tijdens het gebruik van Campus West mocht de wijkraad niet meer in de Brede School. We geven het college middels ons amendement de opdracht om in samenspraak met de wijkbewoners en initiatiefnemers van het burgerinitiatief als ook met Campus Grave-West, te onderzoeken op welke locatie(s) in Grave-West, waaronder de huidige GVV-kantine, wijkcentrumactiviteiten kunnen worden georganiseerd".
Rob Bannink (VVD) vond dat het gebruik van de GVV-kantine eerst geld zou kosten. "Dus die vind ik niet geschikt. Maar er zijn nog andere mogelijkheden. Laat ze die gebruiken. Al was het maar voor een jaar". Wethouder Henisch: "Het gesprek met de school werd door wethouder Peters gevoerd. Dat ga ik voortzetten. Scouting Grave heeft het ook aangeboden. De Jeu-de-Boulesclub is een optie. Ook THOS heeft een geschikte ruimte. Met Catharinahof hebben we afspraken die niet zomaar kunnen worden afgezegd. Bij de Kadernota zal ik u hierover informeren. Uiterlijk 1 juni".
Astrid Bannink (LPG) formuleerde de gedachten van de Graafse partijen kort en krachtig: "We zijn eigenlijk allemaal superenthousiast over het burgerinitiatief. In het voorstel staat dat er onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheden van de GVV-kantine. En als dat niet kan moet er gekeken worden naar andere mogelijkheden". Marion Hulsebosch (VPGrave): "De GVV-kantine is niet bedoeld om duur aan te passen, maar om mensen bij elkaar te laten komen. Dus geen budget. Nu gaat het erom de enthousiaste mensen aan de gang te laten gaan. Zet de deuren open". ​​​​​​​

Uiteindelijk werden amendementen, de motie en het voorstel in (hoofdelijke) stemming gebracht. Het college kreeg de opdracht van de raad om te onderzoeken om, in samenspraak met wijkbewoners en Campus-West, onderzoek te doen naar een geschikte wijkaccommodatie, waarbij ook de GVV-kantine niet uitgesloten wordt. Het voorstel moet in de vergadering van juli behandeld worden.

|Doorsturen

Hanszie

2020-05-13 14:43:00

Lijkt erop dat de gemeente wel heel snel van het GVV terrein af wil zodat de projectonwikkelaars (welke nauwe banden hebben met enkele gemeenteraadsleden en bestuur van GV'V57 hebben). Die club moet daar weg dan kan er gebouw worden! Dan kan zo'n buurtvereniginnetje roet in het eten gooien door het clubgebouw te willen behouden...

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties