Grave

Tweede informatiebijeenkomst

'Breed gedragen plan voor herontwikkeling locatie De Sprankel'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Op 3 juni vond in Esterade in Grave een tweede informatiebijeenkomst plaats over de herontwikkeling van het voormalige schoolgebouw De Sprankel. In een zaal met circa 40 inwoners werd een eerste schets gepresenteerd en een interactieve discussie gevoerd.

Wethouder Ben Peters spreekt de aanwezigen toe.

Onder begeleiding van wethouder Ben Peters (CDA) en ontwikkelaar Gerbert Smulders werd ingegaan op de resultaten en de uitwerking van de bewonersbijeenkomst die op 7 november in Catharinahof plaatsvond. Tijdens dat gesprek met de bewoners uit de gemeente Grave, en dan specifiek de bewoners uit het Estersveld, werd gediscussieerd over de herontwikkeling van locatie De Sprankel. De inmiddels afgebroken basisschool maakt plaats voor woningbouw. “Hoewel het mogelijk nog wel even kan duren voordat de eerste schop in de grond gaat, is het wel belangrijk om met de burgers in gesprek te blijven en te komen met een breed gedragen plan”, stelt wethouder Peters.

Mobiele enquête
Tijdens de bijeenkomst in Esterade werd ingegaan op een eerste schets van het nieuwe woningbouwproject van de gemeente Grave. “Er is goed geluisterd naar de inspraak van de burgers afgelopen november. We hebben geprobeerd met alle wensen rekening te houden en zijn, tevens op basis van de door de gemeente gestelde kaders, aan de slag gegaan. Het plan dat we nu presenteren is daar het eerste resultaat van”, gaf Smulders aan.
In een zaal met circa 40 aanwezigen werd de discussie gevoerd over de opzet, bouwhoogte, materiaaltypes en de doelgroep voor wie deze woningen bestemd moet worden. Middels een online enquete, die ter plekke op mobieltjes kon worden ingevuld, werden de aanwezigen gevraagd waar hun voorkeur naar uitging en wat ieders wensen zijn. Hoewel de discussie kritisch was waren er ook veel mensen zeer positief verrast van de eerste schets. Het heeft voor vele de verwachtingen van de bijeenkomst van november waargemaakt.

Schets van woningbouwplan
Uit de schets werd duidelijk dat er gewerkt wordt met een totaal van 58 te bouwen woningen. Er wordt gebouwd voor zowel jong als oud en er wordt gekeken of huur een mogelijkheid is voor enkele van de woningen. Met patio-woningen, starterswoningen, vrijstaande woningen en appartementen van 4- of 6-hoog wordt gebouwd voor een gemixte groep van starters, ouderen en gezinnen. Door het park goed te integreren, rekening te houden met de parkeerbehoefte en de voetprint van De Sprankel zoveel mogelijk als leidraad te gebruiken, wordt er tot een plan gekomen waar wonen en natuur goed geïntegreerd worden.

“Natuurlijk is nog niets definitief, maar we hebben zoveel mogelijk met de verschillende behoeftes rekening gehouden”, aldus de ontwikkelaar. De aanwezigen konden tijdens het gesprek kenbaar maken of ze liever een appartementengebouw van 4- of 6-hoog wensen of dat ze liever alles op de begane grond wensen te hebben. Het nadeel van deze laatste optie is dat dit mogelijk meer ten koste gaat van het groen. Dat laatste had voor vele aanwezigen niet de voorkeur.

Gemeenteraad aan zet
De inbreng die vanuit de informatiebijeenkomst opgehaald is wordt meegenomen in de verdere vorming van het plan om woningbouw op de sprankel mogelijk te maken. De resulaten, het plan en de input van deze informatiebijeenkomsten worden verwerkt en vervolgens gepresenteerd in de gemeenteraad. Die eeft eerder al een mening gegeven over verschillende schetsen die werden gepresenteerd. Zo dient er zoveel mogelijk gewerkt te worden binnen de kaders die de ontwikkelaar vanuit de gemeente heeft meegekregen. Verzocht is ook aan de ontwikkelaar om niet maar met één plan te komen, maar de raad enkele keuzes voor te leggen van waaruit uiteindelijk een definitieve keuze gemaakt kan worden.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties