Grave

Bouw Lidl aan Mgr. Borretweg Grave; staan de juiste belangen wel voorop?

Door Annelies Graafsma

GRAVE - Vier jaren; het is een lange weg geweest. Ondanks de bezwaren van omwonenden, scholen en ondernemers zette de Raad van State op 1 april het sein op groen voor de bouw van een grote Lidl-supermarkt aan de Mgr. Borretweg in Grave, op het terrein van het voormalige tuincentrum Van der Venne. De eigenaar is nu bezig het terrein schoon op te leveren. Het was nooit de bedoeling dat de supermarkt daar zou komen en toch gaat het gebeuren. Was de gemeente bang voor een schadeclaim? Had het college niet moeten ingrijpen? Staan de juiste belangen wel voorop?

De gemeente laat weten zelf ook niet gelukkig te zijn met de uitslag. De persvoorlichter: "Het beleid is dat we detailhandel in het centrum willen concentreren, maar in deze zaak konden we niet anders. De bestemming van het terrein aan de Borretweg is 'detailhandel'."

Omwonenden voelen zich door de gemeente in de steek gelaten. "We kunnen nu niets meer", zegt hun advocaat José Joseph. "We zijn teleurgesteld dat in onze achtertuinen een supermarkt komt, terwijl er prachtige andere plannen klaarlagen", vertelt een buurman. "Het gaat ons niet om de eigenaar van de grond. Die heeft van de projectontwikkelaar een zak geld voorgehouden gekregen en dit geaccepteerd. Hij zal, terecht, opgelucht zijn. Het gaat ons om de gemeente. Die heeft ons, de buren, eerst een, echt mooi, woningbouwplan voorgehouden; hielden zelfs een informatieve bijeenkomst in Catharinahof en vergaten vervolgens het bestemmingsplan (woningbouw i.p.v. detailhandel, red.) te wijzigen." Projectontwikkelaar Reggestede Invest, die overal in Nederland zoekt naar mogelijkheden voor het bouwen van supermarkten, zag haar kans schoon en sloot een deal met eigenaar Van der Venne.

Een levendig stadje
'Franse toestanden', met een enkele grote supermarkt aan de rand van een stadje en een uitgestorven centrum; het is waarvoor gevreesd wordt, ook in Grave. Graveon en CentrumManagement Grave reageren niet verrast maar wel teleurgesteld op het vonnis van de Raad van State. Ric Broens, voorzitter Graveon: "De Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente rechtmatig heeft gehandeld; spijtig, maar daarmee hebben we het nu te doen. Dat de gemeente rechtmatig heeft gehandeld betekent niet dat de gemeente ook beleidsmatig en bestuurlijk, in het kader van het algemeen belang, in 2016 een goed besluit genomen heeft. Waren ze nu echt bang voor een schadeclaim? Er was al een overschot aan vierkante meters detailhandelsruimte in Grave. Dit overschot wordt nu fors groter en de kans op leegstand, waar niemand op zit te wachten, neemt alleen maar toe. Het centrum, nu vanwege het Coronavirus toch al in een moeilijk parket, zal hier last van krijgen."

Wethouder Henisch heeft vanuit haar portefeuille Economische Zaken wel meegedacht over de hoeveelheid supermarkten. De persvoorlichter: "Uit onderzoek van DTNP blijkt dat er geen ruimte is voor meer vierkante meters supermarkt in Grave. En meer vierkante meters betekent meer leegstand. Als de bestemming van het pand dat Lidl wil verlaten niet verandert, zou daar zomaar nog een Aldi in kunnen trekken". Toch lijkt de wethouder zelf niet in actie te willen komen om dit tegen te houden. Ze laat via haar woordvoerder weten dat ondernemers en de gemeenteraad nu aan zet zijn. "De bestemming van de huidige Lidl moet worden gewijzigd. Alleen zo kan voorkomen worden dat er nog meer detailhandel buiten het centrum komt. Het is aan de gemeenteraad om in een dergelijk geval een bestemmingsplanwijziging door te voeren en daar alle afwegingen, alle voor- en nadelen, bij te betrekken".

Over de noodzaak het bestemmingsplan te wijzigen verschillen de gemeente en de ondernemers niet van mening. Ric Broens namens Graveon en CentrumManagement: "Alleen al daarom is het jammer dat Van der Venne, investeerder Reggestede Invest, Lidl en de gemeente in de afgelopen vier jaar iedere uitnodiging van CMG/Graveon om te kijken of er samen een alternatieve oplossing gevonden zou kunnen worden, hebben afgewezen. Voor de omwonenden is dit een vervelende geschiedenis en de vitaliteit van het Graafse centrum, waar de gemeente de afgelopen jaren zelf ook veel tijd en geld in heeft gestoken, staat onder druk. En dat geldt ook voor de andere supermarkten die nauwelijks tot geen mogelijkheden hebben of krijgen om uit te breiden. De gemeente is nu echt aan zet om de bestemming 'detailhandel' van de huidige Lidl-locatie, per direct te wijzigen".

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-04-09 22:28:39

Het zou ‘netjes’ zijn als het College van Burgemeester en Wethouders van Grave gewoon zou toegeven dat er in 2015/2016 een enorme stommiteit door hen is begaan, door geen wijziging van het bestemmingsplan (van detailhandel naar woningbouw) aan de gemeenteraad te hebben voorgelegd.

En daarvoor haar excuses aan te bieden, aan zowel de omwonenden als aan andere ondernemers in Grave. Maar het College kennende verwacht ik niet dat ze dat zullen doen.

Stefan Hoen

2020-04-13 12:46:52

De gemeente mag fouten maken. Fouten maken is menselijk. Maar fouten maken en deze zelf niet corrigeren, blijft een wrang gevoel. Je vraagt je af, wat heb je aan een lokale overheid, als deze toch niet achter zijn burgers en ondernemers staat.
Op bestuursvlak had de gemeente zijn fouten kunnen herstellen. Er zijn diverse voorbeelden van gemeentes die wel, n.a.v. een fout in het bestemmingsplan, middels bestuursrecht zijn burgers beschermd!

Jan Kemps

2020-04-13 14:37:30

Ik schaam me diep voor de Gemeente Grave!! Wie komt er tegenwoordig in deze gemeente nog op voor de burgers? Tijdens een gemeenteraad waren de meeste raadsleden tegen de plaatsing van een Lidl. Het resultaat is duidelijk. Gemeente Grave: SCHAAM JE!!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties