Grave

Uitkomst CDA-enquête Week van Respect:

'Blijven werken aan een respectvolle samenleving'

Door CDA Grave

GRAVE - In de Week van Respect deed ook CDA Grave mee aan een landelijk onderzoek. Boven verwachting veel inwoners hebben de enquête ingevuld. "De tendens is dat veel mensen hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan, en veel mensen ook tevreden zijn over hoe respectvol mensen in Escharen, Gassel, Grave en Velp met elkaar omgaan", concludeert Alex van Megen, fractievoorzitter van het CDA Grave.

"Toch maakt meer dan de helft van de respondenten zich zorgen over hoe respectvol onze gemeente als geheel is", gaat Van Megen verder. "De enquête gaf mensen meerdere voorbeelden van vormen van respect en deze zijn over het algemeen ook zeer breed ondersteund. Veel mensen gaven hier bovenop vaak ook nog voorbeelden van wat zij als respectvol gedrag ervaren, of juist missen."

Enkele voorbeelden:
• Op social media met elkaar omgaan zoals je in het dagelijkse leven ook met elkaar om zou gaan.
• De deur open houden voor elkaar
• Respect voor mensen van kleur.
• Respectloze reacties op berichten op nieuwssites.

Alex van Megen: "Het gebrek aan respect op social media kwam vaak terug. Dit leeft bijzonder sterk, ook onder ‘oudere’ invullers. Als CDA doen wij zelf altijd bijzonder ons best op sociale-media om mensen te voorzien van informatieve en beleefde antwoorden op vragen, maar zien ook veel bijzonder respectloze reacties voorbij komen. Zo wordt de wederzijdse luisterbereidheid ernstig belemmerd.: 

Beleving van respect
Op de vraag “Hoe respectvol gaan mensen in uw woonplaats met elkaar om?” kwamen de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp gemiddeld uit op een 7,3. In de overige deelnemende gemeenten kwam er gemiddeld een 6,9 uit. "Dat is goed nieuws, maar het antwoord op de volgende vraag zal toch nog tot enige zorg leiden. Hoewel veel mensen tevreden zijn over hoe respectvol er met elkaar om wordt gegaan, ziet toch een ruime meerderheid hier ook reden voor zorgen. Hoe gaan we met elkaar om wordt wel ervaren als probleem: gemiddeld geven mensen aan deze zorg een 5,5. In Escharen, Gassel, Grave en Velp zijn de respondenten weliswaar tevredener (met een gemiddelde van 6,2), maar ook hier moeten we, met het oog op de toekomst, samen blijven werken aan een samenleving waar we ons allen thuis kunnen voelen en elkaar respecteren."

Samenvatting van het onderzoek (per vraag):

Wat vindt u vormen van respect?
"Het hoogste scoren hier ‘Rekening houden met de buren’, ‘Je eigen rotzooi opruimen’ , ‘Opstaan voor ouderen en zwangeren in het OV’ en ‘Elkaar laten uitpraten bij meningsverschillen.’ Door de relatief hoge cijfers voor deze antwoorden zien we dat respondenten hier veel waarde aan hechten. Een kanttekening kan worden geplaatst bij ‘Elkaar uit laten praten bij meningsverschillen’: mensen vinden deze erg belangrijk (ruim 82%), maar zelf ook bijzonder moeilijk (49%)."

Wat vindt u zelf het moeilijkst?
"De gewetensvraag uit de enquête laat een veel verdeelder antwoord zien dan de eerste vraag. Mensen hebben het meeste moeite met elkaar uit laten praten bij meningsverschillen en het doen van vrijwilligerswerk (wat bij de eerste vraag het laagste scoorde als vorm van respect). Ook bij de kassa mensen voor laten gaan met maar een paar boodschappen en voorrang geven op straat vind men lastig."

Welke vormen van respect herkent u in uw woonplaats?
"Heel veel mensen (73%) herkent elkaar groeten op straat als vorm van respect die voorkomt in hun woonplaats. Je eigen rotzooi opruimen en elkaar laten uitpraten bij meningsverschillen scoren beide het laagst. Deze eerste komt ook het meeste voor in de open vragen als problemen die mensen ervaren en waar ze zich aan storen."

Welke vormen van respect mist u momenteel in uw gemeente?
"Deze laatste vraag was gebaseerd op de antwoorden bij de eerdere te voorspellen: mensen missen het opruimen van de eigen rotzooi het meeste bij anderen in hun woonplaats, gevolgd door elkaar uit laten praten bij meningsverschillen. Opvallend hier is ook dat mensen eerder aangeven het lastig te vinden om anderen met slechts een paar boodschappen voor te laten gaan bij de kassa, maar dit toch niet vaak missen in hun eigen woonplaats."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties