Grave

Bijeenkomst platform dorps- en wijkraden in Escharen

Door Jochem Jacobs

ESCHAREN – In Escharen vond woensdagavond 3 april de vijfde bijeenkomst plaats van het platform dorps- en wijkraden. Een initiatief ontstaan vanuit de wijkraad Binnenstad. Om de beurt host een van de wijk- en dorpsraden de bijeenkomst. De vorige bijeenkomst was georganiseerd door de wijkraad blauwe dorp en de dorpsraad Gassel is bereid gevonden om de volgende bijeenkomst te hosten. Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt er een agenda opgesteld die samen met de andere dorps- en wijkraden wordt samengesteld. In de agenda wordt ook ruimte en tijd ingepland voor de gemeente Grave om een woordje te doen.

Het belang van de bijeenkomst is om informatie uit te wisselen, te leren van elkaar en elkaar advies te geven. Waar mogelijk ook samen kansen te pakken zoals ook is gebeurd met de digitale welkomstborden. Er waren drie dorpen afzonderlijk bezig met de realisatie van digitale welkomstborden en middels de platformbijeenkomst maakte ze kennis met elkaars wensen en besloten ze samen op te trekken. Ook bij de bijeenkomst van 3 april werd duidelijk dat er bij verschillende dorpen en wijken de behoefte was om collectief AED-cursussen (foto) te gaan organiseren. De wijkraad Estersveld is bereid gevonden om de dorps- en wijkraden te benaderen en na te gaan of ze interesse hebben om aan te sluiten en mee te doen met het organiseren van de AED-cursussen.

Met uitzondering van de wijkraden Zittert en Binnenstad waren er bij de bijeenkomst 2 afgevaardigde van elke andere dorps- en wijkraden aanwezig. Na een kort gesprek met de gemeente vervolgde de bijeenkomst met een korte ronde langs de raden. Onderwerpen zoals de subsidieverstrekking, communicatie, groen beheer, wegen onderhoud en de organisatie van evenementen kwamen aan bod. Afsluitend werd kort geëvalueerd op de avond en het verdere vervolg van de bijeenkomst. De aanwezigen gaven aan de bijeenkomsten nuttig te vinden en anders dan voorheen is besloten om in te zetten op het twee maal per jaar bij elkaar komen van het platform. In plaats van de organisatie over te laten aan de dorps- of wijkraad die de bijeenkomst host is besloten om de organisatie aan een committee van 3 personen over te laten. Het committee bestaat uit een lid van een van de raden, de gemeente en de voorzitter van de bijeenkomst. Dit committee stemt met de verschillende dorps- en wijkraden en de gemeente af wat de agenda wordt. De intentie is om de volgende bijeenkomst over een half jaar te laten plaatsvinden.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties