Grave

Op 4 februari in Catharinahof

Bijeenkomst over herinrichting Graafsche Raam

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Benieuwd hoe het gebied rondom de Graafsche Raam mogelijk ingericht gaat worden? Hoe het er straks uit kan zien tussen de Beerscheweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave? Op dinsdag 4 februari verzorgt waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden om de ontwerpschets te presenteren. De inloopbijeenkomst vindt plaats in Catharinahof, duurt van 16 tot 20 uur en biedt gelegenheid om vragen te stellen.

De Graafsche Raam biedt ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom is het waterschap samen met gebiedspartners en inwoners aan de slag gegaan om deze kansen verder uit te denken. De beek speelt bijvoorbeeld een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave, die meer zichtbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast ligt er een opgave om de beek een meer natuurlijke inrichting te geven.

Tijdens een schetssessie eind 2019 zijn verschillende kansen en knelpunten verzameld van belanghebbende partijen in het gebied, zoals de lokale IVN en heemkundekring Esters Heem. Deze ideeën zijn gebundeld en uitgewerkt in een schetsontwerp voor de herinrichting van de Graafsche Raam. Tijdens de inloopbijeenkomst kan men tussen 16 en 20 uur zonder afspraak binnenlopen. Er zijn diverse specialisten aanwezig om vragen persoonlijk te beantwoorden. Het schetsontwerp wordt komend jaar verder uitgewerkt in concrete plannen die tot uitvoering worden gebracht.

Gebiedsplan Raam
De herinrichting van de Graafsche Raam is onderdeel van het Gebiedsplan Raam en de Verborgen Raamvallei. In het gebied rondom de Raam in de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert heeft het waterschap samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. Met de vaststelling van het Gebiedsplan Raam hebben de gebiedspartners afgesproken dat ze toe willen naar een robuust watersysteem, dat in staat is om de toekomstige klimaatveranderingen op te vangen, zowel in de zomer als in de winter.

Meer informatie over de herinrichting van de Graafsche Raam staat op www.aaenmaas.nl/graafscheraam

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties