Grave

Graafse raadsvergadering over herstelbegroting

'Bezuinigingen zo snel mogelijk van tafel'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Afgelopen dinsdagavond werd in de Graafse raad de herstelbegroting besproken. Eerst goed nieuws van wethouder Anja Henisch: “We hebben uitvoerig gezocht naar alternatieven om de bezuinigingen op de BOS (Bibliotheek Op School) op te kunnen heffen. Het zag er lang naar uit dat het niet ging lukken, maar uiteindelijk hebben we toch een oplossing gevonden. Dus geen bezuinigingen op de bieb en de bieb op school kan gewoon weer verder”.

Nadat de Provincie de vastgestelde en ingezonden programmabegroting 2021 (inclusief herzien dekkingsplan) niet structureel en reëel in evenwicht had bevonden, is overgegaan tot preventief toezicht. Daarom moest Grave met een herstelbegroting komen. Uit de stukken: “Met het in de bijlage opgenomen dekkingsplan voldoet de programmabegroting 2021-2024 van Grave aan de voorwaarden om in de jaren 2023 en 2024 een reëel sluitende programmabegroting te hebben”.

Het hete hangijzer is de ondertekening van de Dienstverleningsovereenkomst met de toekomstige gemeente Land van Cuijk, waarin staat dat Grave de voor haar benodigde ambtenaren van die gemeente gaat inhuren. Daarop wil Grave 750.000 euro bezuinigen. En misschien nog wel meer, bleek uit de vergadering, omdat op het terrein van de overheadkosten een bedrag van 450.000 euro te veel was betaald. Grave heeft de handtekening van de nieuwe gemeente in oprichting nodig. Die wacht daarmee nog steeds. Een bemiddelaar (Erik van Merrienboer, red.) is inmiddels aangesteld. Zo gauw de handtekening is gezet worden de in de herstelbegroting drastische bezuinigingen en verhoging van lasten alsnog teruggedraaid.

Discussies en meningen
Jacques van Geest (VPGrave): “We hebben hier al jaren op gewezen. We hebben ook tegengestemd bij het project de Kranenhof, maar we zijn geleidelijk naar de afgrond gegleden. Het is een al jarenlange doodsstrijd van mensen die zijn doorgeslagen naar dogmatisme. De wens naar zelfstandigheid stond voorop. Dit is een visieloos document met geen greintje begrip voor vrijwilligers en voor burgers die voor de stijging van belasting moeten opdraaien. Een onhoudbare droom. Alles om zelfstandig te blijven”.

Roland Eijbersen (CDA): “Halt, Doe je mee, Carnaval, basketballclub, Stichting Regiopromotie, etcetera. De subsidies worden gekort en de clubs dreigen wegbezuinigd te worden. Een prijs die onze inwoners moeten betalen door de financiële wantoestanden in deze coalitie. Het CDA is zich rot geschrokken. De gemeenteraad is helemaal niet betrokken bij de herstelbegroting”.

Edwin van Kraaij (LPG): Ik ben het eens met onze collega’s dat we in Grave een probleem met het huishoudboekje hebben. Dit wordt dus ook door de provincie bevestigd. We geven jaarlijks meer uit dan er binnenkomt. Er is wel een goede financiële reservepositie, maar het is niet toegestaan om daar aan te komen”. Ook hij benadrukte de rol van het niet ondertekenen van de DVO.

Arno Heemskerk (LPG): “De provincie heeft aangegeven dat in het geval er op 9 maart 2021 een herstelbegroting wordt vastgesteld door de raad van Grave, die voldoet aan de voorwaarden van GS, zij bereid is om de alsnog overeengekomen besparing te betrekken bij het besluit tot goedkeuring van de begroting van 2021”.

Stemming
Alle partijen waren het over één ding eens: “Het is een lastige avond”. Bij de stemming bleek de herstelnota met 8 stemmen vóór en 6 stemmen tegen aangenomen te zijn. De coalitie stemde vóór, de oppositie stemde tegen.

|Doorsturen

Louis Sparidans

2021-03-10 17:22:06


Ik kan het waarderen Freddy dat je voor het eerst indirect toegeeft hoe belabberd de financiële positie van Grave ervoor staat.

Ik hoop dat het lukt om alle bezuinigingen en lastenverzwaringen t.z.t weer terug te draaien.

Hierbij denkend aan alle Graafse inwoners, die zelf part noch deel hebben gehad aan het ontstaan van deze financiële malaise van de gemeente Grave.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties