Grave

Bewoners Grave-West starten petitie voor behoud kantine GVV '57

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - De bewoners van de wijken De Zittert, Rode Dorp, Blauwe Dorp en De Mars in Grave starten een petitie om de sportkantine van GVV '57 in stand te houden op het moment dat de voetbalvereniging gefuseerd is met Estria en SCV '58 en verhuisd is naar sportpark De Kranenhof in Velp. De bewoners pleiten gezamenlijk voor het behoud van de GVV-kantine en het activiteitenveld ten gunste van de gemeenschap van Grave-West. "De sportkantine kan functioneren als een laagdrempelige accommodatie voor alle bewoners, vrijwilligers en wijkraden van Grave-West", stelt Martijn Tap, een van de initiatiefnemers.

Na de fusie van de voetbalclubs Estria, GVV '57 en SCV '58 komt de voetbalkantine in Grave leeg te staan en deze zal vervolgens gesloopt worden om mogelijk in de toekomst plaats te maken voor woningbouw. De bewoners pleiten echter voor het behoud van het gebouw.

Sinds de verkoop van het gebouw van De Wegwijzer en de mededeling van (de overkoepelende organisatie van) De Raamdonk om hun faciliteiten niet meer aan te bieden, heeft de gemeenschap uit de wijken De Zittert, Rode Dorp, Blauwe Dorp en De Mars geen gemeenschappelijke accommodatie meer. “De voetbalkantine van GVV is de uitgelezen locatie voor het houden evenementen en laagdrempelige activiteiten voor de wijken en buurten”, vindt Martijn Tap, wijkraadslid van Wijk De Zittert-Rode Dorp. “Hoewel we snappen dat de gemeente op termijn waarschijnlijk woningbouw op het terrein wil hebben, gaan we er ook vanuit dat hier op korte termijn geen sprake van is. En zelfs zodra dit aan de orde komt hoop ik dat de gemeente in haar plannen probeert ook een accommodatie voor de gemeenschap te realiseren. Voor nu kunnen we prima overweg met de kantine.”

De petitie kan ondertekend worden via www.petities.nl/petitions/behoud-de-gvv-57-kantine-voor-gemeenschap-van-grave-west?locale=nl

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties