Grave

Rustige raadsvergadering met enkele verrassingen

Ben Litjens mag bedrijf verplaatsen naar één zijde Graafschedijk

Door Freddy Klooté

GRAVE - De huidige plaats van het bedrijf van Ben Litjens (foto), dat handelt in oud gebakken stenen, sierbestrating, betonplaten, verhuur containers, enzovoort ligt aan beide zijden van de Graafschedijk. Niet echt veilig dus. Ook niet handig. Toch was een besluit om tot een logische oplossing te komen nog niet zo eenvoudig. Wethouder Theo Lemmen vertelde in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag dat men al 22 jaar bezig is om tot een veilige beslissing te komen. Vele voorgangers van hem zijn ermee bezig geweest, maar het bleek telkens niet te lukken.

Argumenten en afwegingen: “In de voorafgaande gesprekken tussen gemeente en de firma Litjens is van beide zijden op een positieve wijze ingezet op een verplaatsing van het bedrijf naar één zijde van de Graafschedijk. Er is gekeken naar een uitwisseling van de bestaande bedrijfswoning met de naast het bedrijf gelegen burgerwoning. Er moet een vormverandering komen van het bestemmingsvlak ten behoeve van de bedrijfsbestemming. Tenslotte moet er een uitbreiding van natuuraanleg komen, ter compensatie van de verhuizing. Het college vraagt de raad, alvorens een vervolgtraject in te zetten, om een principe-uitspraak”. Die vraag kwam dinsdagavond op het bordje van de Graafse raad te liggen.

Fluitje van een cent?
Het zou eigenlijk niet meer dan een hamerstuk moeten zijn. Immers, door de voorgestelde oplossingsrichting ontstaat ruimtelijk een verbeterde situatie. Veiliger voor het verkeer ook. Meer natuur. Ook ten opzichte van de woningbouwontwikkeling Hof van Esteren verbetert de ruimtelijke situatie aanzienlijk. Diverse vakdisciplines hebben de situatie al globaal integraal beoordeeld. Ook met de provincie is deze oplossingsrichting al ambtelijk besproken. Bovendien zullen hiermee de tegenstrijdigheden met het bestemmingsplan worden opgelost. Nou, een fluitje van een cent dus.

Astrid Bannink (LPG): “Wij stemmen met het voorstel in. Er is al genoeg over gezegd. Er ontbreken nog wel een paar antwoorden. De indiener van dit plan (Ben Litjens) is door een aantal partijen in diskrediet gebracht”. En daar kwam ook Marion Wierda (D66) in beeld. Eerder dit jaar nog weggelopen uit de vergadering met de boodschap dat men haar niet meer terug zou zien: “Ik heb mijn aanwezigheid hier opgeschort wegens onvrede over de gang van zaken. Er is een gamechanger nodig om hier dingen te veranderen en voor een andere dynamiek te zorgen. Ik kom nu terug om te voorkomen dat er ondeugdelijke bestuurlijke beslissingen worden genomen. Dit voorstel is al eens aan de orde geweest. De stemming was toen 7-7 en is dus volgens ons afgewezen. Er is nu onvoldoende informatie en transparantie aanwezig en we hebben nog een aantal antwoorden tegoed. De integriteit van de heer Litjens is niet aan de orde geweest”.

Het woord was aan wethouder Theo Lemmen: “Het klopt dat nog niet alle antwoorden binnen waren. Het laatste antwoord kwam vorige week pas binnen. Als dit raadsbesluit wordt aangenomen zijn er op het terrein geen overtredingen meer. De zakelijke kwestie is een politiek beladen verhaal geworden. Jammer als het niet door zou gaan. Als inwoner van Escharen zou ik dat zeer betreuren”. Een andere inwoner van Escharen, Edwin van Kraaij: “Het lijkt erop dat hier een politieke rekening wordt vereffend”.

Stemming
De stemming kwam met de tweede verrassing van de avond. Normaal gezien zou, door de tijdelijke terugkeer van Marion Wierda, de uitslag weer op 7-7 komen. Maar Ben Litjens had het spel meteen in de gaten. Hij was toevallig ook de laatste die zijn stem mocht uitbrengen. Normaal stem je niet mee als je bij een agendapunt betrokken bent. Het mag wel. Dus toen Ben aan de beurt was, stond het 7-7. Een soort van thriller dus. Voorzitter, burgemeester Lex Roolvink: “Meneer Litjens?” “Meneer Litjens stemt vóór”, antwoordde Ben. Onbewogen. “Dan is het voorstel met 8 stemmen vóór en 7 stemmen tegen aangenomen.

Marion Wierda was stilletjes uit beeld verdwenen.

|Doorsturen

Erwin Smulders

2021-02-24 16:02:00

Dit zaakje stinkt toch aan alle kanten, gatverdamme. Dit toneelstukje zou niet misstaan in een aflevering van Zondag met Lubach.

Louis Sparidans

2021-02-24 17:32:50


Proficiat Ben. Ik vind het alleen jammer dat je zélf de doorslaggevende stem moest geven.
Het geeft weer hoe gespleten de gemeenteraad is.

Je plan is een duidelijke verbetering van de plaatselijke situatie. Ga nu ook voor een verbetering van de omgang met de raadsleden van de oppositie. Heus, ze zijn de beroerdsten niet.

Grave gaat nog een tijdje dóór. Ook Escharen. Probeer de aanstaande bezuinigingen en de belastingverhogingen voor de inwoners wat te matigen. Zij hebben het al moeilijk genoeg!

Alexander D

2021-02-25 09:21:43

Zonder de exacte details te kennen. De doorslaggevende stem over een eigen locatie? Lijkt mij niet te mogen. Had de voorzitter denk ik wel wat kritischer op mogen zijn. 

https://www.potjonker.nl/wanneer-moet-een-raadslid-zich-wegens-een-persoonlijk-belang-onthouden-van-stemming/

Inwoner

2021-02-25 09:35:50

Wat een domme titel.
Litjens is al jaren illegaal bezig juist doordat hij zijn zooi ook aan de overkant van de weg heeft staan. Hij mág dus niet zijn bedrijf verplaatsen, hij had die ruimte daarvoor niet eens mogen gebruiken. CDA Grave heeft in deze helemaal gelijk: eerst aan de regels houden, dan verder kijken! Waarschijnlijk spelen politieke belangen bij de LPG echter een grotere rol.

Neelie

2021-02-25 10:54:09

Jarenlang de regels aan je laars lappen en dan de BESLISSENDE stem hebben bij legalisering van de situatie? Leven we hier in een bananenrepubliek?

Willem

2021-02-25 13:57:20

Wat een schande, eerst kaapt deze heer een partij en dan gebruikt hij deze positie om zijn eigen misdaad te legaliseren. Wordt tijd dat Grave wordt opgeheven, voor dit soort politiek mag geen ruimte zijn. Hopelijk is er in de nieuwe gemeente wel ruimte voor eerlijk politiek handelen op basis van argumenten en wordt wet- en regelgeving gerespecteerd.

R.M. Stalenhoef

2021-02-25 16:46:41

Kan hij niet subsidie krijgen voor de verhuizing?!

Louis Sparidans

2021-02-27 18:15:50


Ben, ik lees dat er nogal wat ‘rumor’ is ontstaan over het feit dat je zélf de doorslaggevende stem hebt gegeven.


Ik was zelf eveneens verbaasd toen ik dat zag gebeuren, maar concludeerde meteen dat jij de ‘wettigheid’ daarvan vooraf had afgestemd met de burgemeester, met name toen ik zag dat er ook bij de burgemeester geen enkele twijfel bestond.

Nu zelfs hoogleraren het ontoelaatbaar vinden, ga ik in tweede instantie eveneens twijfelen.
Ik verzoek je daarom als reactie hierop zélf uit te leggen waarom je stem toch als een integer besluit moet worden gezien.

Maar misschien wil de burgemeester het eveneens uitleggen waarom die hoogleraren het helemaal mis hebben.


Ik neem aan dat hij over een maand toch graag eervol wil vertrekken, zónder als een van zijn laatste daden met een smet op zijn blazoen als voorzitter van de gemeenteraad.

Dus burgemeester: ook aan u graag het woord! Niet alleen reken ik daarop, maar ongetwijfeld velen met mij in Grave.

Op voorhand dank!

Louis Sparidans

Jan Opsteegh

2021-02-28 10:44:21

Felicitaties van mijn zijde zullen wel niet worden verwacht Maar een compliment wil wel maken aan Ben. Litjens
Hij heeft woord gehouden. Hij heeft altijd verkondigd dat hij in de Graafsche politiek plaats heeft genomen om de belangen van ALLE inwoners van grave te behartigen. Dat heeft hij ook nu gedaan, dat hij zelf toevallig inwoners is, is mooi mee genomen.

Zo is maar weer duidelijk geworden dat je met een goede voorbereiding en een strek team veel kunt bereiken. Een sterk team bestaan de uit; Jan Litjens, Ben Litjens, Voltallige directie van Litjens beheer, de eigenaar van Litjens steenhandel, eigenaren van Graafscheijk 65, overburen van Graafschedijk 65, Fractie voorzitter keerpunt 2010, fractie bestuur keerpunt 2010, leden Keerpunt 2010, en een paar oogklep dragende sympathisanten uit Grave en Escharen. Maar een geluk zo als we weten heeft Litjens zich nog maar zelden of nooit iets aangetrokken van afspraken of wettelijke regels, dus geldt voor mij: Eerst zien en dan Geloven. En weer heeft Ben Litjens vriend en vijand verbaasd met zijn stem verhouding binnen de gemeenteraad, maar ook deze keer kan het wel nadelige gevolgen hebben. Nml. ook ik loop vrij regelmatig buiten rond en tref diverse personen waarbij de Graafsche politiek besproken word. Met deze actie is er voor vele de twijfel tussen “JA” of ‘NEE’ voor zelfstandig Grave een keer een duidelijk “NEE” geworden, vertrouwen in deze categorie en niveau volksvertegenwoordigers voor een toekomstig zelfstandig Grave is in een klap weg. Jammer dat zoiets gebeurd, en hoe staat dit besluit in verhouding tot het genomen besluit t.o.v. De Scheepswerf. En onderneming die netjes vergunning aanvraagt om legaal de werkzaamheden te mogen uitvoeren. Dat laat de gemeente gewoon failliet gaan met 60 a70 werknemers (gezinnen) die op straat komen te staan, en nemen een miljoenen claim voorlief. En een kleine ondernemer met weinig of geen vaste arbeidskrachten die al jaren illegaal bezig is word beloond. Het artikel staat omschreven wat de bedrijfsactiviteiten van Litjens beheer zijn, wat mij opvalt is de omschrijving “Diverse”, dat is natuurlijk wel een erg groot begrip. Maar gelukkig hebben we in de advertentie in ARENA kunnen lezen wat dat inhoud, “RECYCLINGSBEDRIJF”’ in gemeente Grave. Ik hoop dat er rekening mee is gehouden dat hiervoor andere wettelijk regels gelden dan een detailhandel in stenen. Dit weet ik uit ervaring als VGM- coördinator van en internationaal opperende organisatie. Succes, en er zal nog wel wat werk aan de winkel zijn voor de orde handhavers.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties