Grave

College Grave biedt raad programmabegroting aan

'Begroting en dekkingsplan zorgen samen voor sluitende begroting 2022-2024'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Het college van B en W van de gemeente Grave heeft donderdag de programmabegroting 2021-2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad bespreekt deze begroting dinsdag 3 november. Wethouder Financiën Ike Busser: ”We hebben de besluiten die onze gemeenteraad tijdens de behandeling van de Kadernota in juli 2020 heeft genomen verwerkt in deze begroting. Ook het zogenoemde dekkingsplan - waarin we het autonome, niet beïnvloedbare beleid, het mogelijke nieuwe beleid en de ombuigingsvoorstellen hebben opgenomen - maakt onderdeel uit van deze begroting. Onvoorziene omstandigheden daargelaten zorgen begroting en dekkingsplan samen voor een sluitende begroting voor de jaren 2022-2024.”

Niet alleen in financiële zin zijn het zware tijden waarin we nu leven, stelt het college. "Burgers, (lokale) overheden, ondernemers, verenigingen: allemaal hebben we te maken met de onzekerheid die de corona-pandemie met zich meebrengt. De nu al merkbare maatschappelijke en economische gevolgen baren ons zorgen. Dit geldt op grotere, macro-economische schaal, maar zeker ook op lokaal niveau en niet in het minst in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Ook voor de gemeente Grave is het nagenoeg onmogelijk om een inschatting te maken van de financiële gevolgen die deze tijd met zich mee gaat brengen."

Afwegingen
Net als de overgrote meerderheid van de Nederlandse gemeenten ontkomt ook de gemeente Grave niet aan het maken van lastige afwegingen en mogelijk zelfs ingrijpende keuzes. "De druk op onze begroting - met als gevolg van Rijksmaatregelen op het gebied van het sociaal domein - is al jaren voelbaar. Hoewel er ook vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (de VNG) druk wordt uitgeoefend op de Rijksoverheid, is er nog geen reëel perspectief dat vooral de lasten voor het sociaal domein voor de gemeenten worden verlicht. Bijkomende onzekerheid in de nabije toekomst is de nog niet afgeronde discussie over de herverdeling van het gemeentefonds waarbij de (financiële) positie van vooral de kleinere gemeenten mogelijk in het geding is."

Toekomst
De bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave houdt de (politieke) gemoederen ook het komende jaar bezig. De twee partnergemeenten waarmee Grave samenwerkt in de Werkorganisatie CGM hebben besloten om per 2022 op te gaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Daarmee eindigt per 31 december 2021 de dienstverlening vanuit CGM aan Grave. In het dekkingsplan heeft het college van B en W de financiële effecten opgenomen die voortkomen uit de onlangs met de gemeente Land van Cuijk i.o. gesloten dienstverleningsovereenkomst (DVO). "Deze regeling hebben wij getroffen om de dienstverlening aan de gemeente Grave ook na beëindiging van de gemeenschappelijke regeling van Werkorganisatie CGM per 31 december 2021 te kunnen blijven garanderen."

De volledige programmabegroting gemeente Grave is te vinden op www.grave.nl

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-10-11 21:33:09


Beste wethouder Busser.

Het is te merken dat u een ervaren bestuurder bent. U weet zelf maar al te goed dat de begroting van Grave er de komende jaren bepaald niet florissant voor staat.

Maar u kent de moderne communicatie-tactiek goed: door een bericht positief in te leiden, denken veel mensen dat het allemaal wel mee zal vallen. De kater komt dan pas achteraf en dan bent u waarschijnlijk alweer weg.

Ik vind dat niet fair. De coalitie zal u ongetwijfeld steunen maar ik verwacht dat de Provincie er zeker anders over denkt.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties