Grave

'Handelwijze Sociaal Domein door het Rijk de grote boosdoener'

Begroting 2020 van gemeente Grave goedgekeurd

Door Freddy Klooté

GRAVE - Afgelopen dinsdag werd in de Graafse raad de begroting voor 2020 besproken en afgerond. Het vroeg om heel wat discussies, water bij de wijn, en een regen van amendementen en moties om tot een eindoordeel te komen. De meeste vingers van beschuldiging werden uitgestoken richting het Rijk, dat door de overheveling van Zorgtaken naar de gemeenten, met als “extraatje” een forse bezuiniging, zorgde voor grote problemen bij de meeste Nederlandse gemeenten.

Marion Wierda, Edwin van Kraaij en Arno Heemskerk.

Arno Heemskerk (LPG): “Helaas wordt de Gemeente Grave net zoals alle Nederlandse gemeenten geraakt door het beleid vanuit Den Haag. Daarnaast is er de grotere vraag naar Jeugdzorg. Het CBS meldt een stijging van bijna 15% in aantallen kinderen en 50% in de duur van behandelingen in vier jaar tijd. Programma 5 vraagt meer dan een miljoen meer dan in het verleden geraamd. En dat zet de hele gemeentelijke begroting opnieuw onder druk. En zoals mevrouw Wierda al aangaf is het een breed maatschappelijk probleem, Gelukkig is men in Den Haag ook wakker geworden en wordt er ten minste nagedacht over de problemen in de jeugdzorg. Maar de denkrichting die nu gevolgd wordt over het verplicht stellen van regionale samenwerking is een lachertje. Dat doen we al. Over extra geld is nog niets gemeld. En daar draait het om. Met name dat maakt dat we opnieuw naar ombuigingen moeten kijken. De LPG neemt haar verantwoordelijkheid en heeft kritisch naar de voorstellen van het college gekeken. Met de selectie aan ombuigingsvoorstellen die nu voorgelegd zijn, zijn maatregelen geselecteerd die de inwoners zo min mogelijk raken. Maar zonder effect zijn de maatregelen niet”.

Discussies
Edwin van Kraaij (LPG): “Het wordt de hoogste tijd dat wij samen met alle gemeentebestuurders van Nederland net als de boeren, de bouwvakkers en de leerkrachten ook onze stem in Den Haag laten horen. Veel gemeenten, waaronder ook wij, hebben te maken met een financieel tekort en moeten grote moeite doen om een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. Google maar eens naar een willekeurige gemeente in Nederland en bekijk de openbare cijfers van de begroting 2020-2023. Ook in de media vind je vele berichten over de financiële problemen waarin verreweg de meeste gemeenten in Nederland verkeren. In de bijlage van de motie heb ik wat krantenkoppen verzameld van willekeurig 80 gemeenten in Nederland waar dit te lezen is. Maar hoe kan dat nu? We hebben op Prinsjesdag bij de presentatie van de Miljoenennota immers kunnen lezen en horen dat het Rijk miljarden over heeft gehouden? Het zit hem in de systematiek die de hoogte bepaalt van het Gemeentefonds. Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van iedere gemeente. Jaarlijks wordt er rond de 30 miljard euro verdeeld over de gemeentes in Nederland. Grave ontving in 2019 iets meer dan 26 miljoen euro uit dat Gemeentefonds. De hoogte van dat gemeentefonds wordt bepaald door een zogenoemde trap-op-trap-af systematiek. Dit betekent dat als de Rijksoverheid minder uitgeeft er ook minder uitkering uit het Gemeentefonds komt. Dus ook al beschikt het Rijk over meer dan voldoende geld, als zij het om welke redenen dan ook niet aan plannen uitgeven, wij als gemeente daar de dupe van zijn en krijgen wij minder geld uit het Gemeentefonds”.

Marion Wierda (D66) voelde wel wat voor dit protest: “Als we met trekkers gaan, spring ik wel bij iemand achterop”. Ze had ook een serieus voorstel: “Het Sociaal Domein is de oorzaak van het tekort. Laten we gewoon een begroting met een tekort bij de provincie indienen. En de reden daarbij vermelden”. Wethouder Rick Joosten: “Als we een begroting met een tekort inleveren bij de provincie, komen we onder toezicht te staan. U wilt niet weten wat dat voor ellende met zich meebrengt. Het nare is, dat we door het Rijk in de problemen komen en de begroting bij de provincie moeten inleveren”. Marion Wierda vroeg zich af waarom de Jeugdzorg zo toeneemt: “Wat is er toch met onze jeugd aan de hand?”

Jacques van Geest (VPGrave): “Er zijn heel wat amendementen en moties ingediend. Een aantal zullen we steunen. Verder ben ik buitengewoon kritisch over het feit dat de begroting het eerste en tweede jaar een tekort vertoont en het derde en vierde jaar wel sluitend is. We zijn onszelf aan het oppeuzelen. Het financieel klimaat is guur, in alle gemeenten. Misschien bieden nieuwe plannen soelaas”.

Stemmingen
Uiteindelijk werden alle amendementen en moties in stemming gebracht. Het budget voor de sport- en beweegnota werd met alleen de stem van Ben Litjens (Keerpunt 2010) tegen, aangenomen. Ook de jeugd- en sportsubsidies en het behoud van Bibliotheek op School gaf eenzelfde uitslag te zien. De begroting voor 2020 werd met 9 stemmen vóór en 4 stemmen tegen aangenomen.

Mooi dat er in deze raadsvergadering op fatsoenlijke wijze met elkaar werd gedebatteerd. Dat was bij sommige reacties op de social media wel anders.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties